Primære faneblade

Speciel for kommende radioamatører

0

Hermed indbydelse til ordinær generalforsamling i OZ7SKV.

Dagsorden ifølge vedtægter for lige år:

1. Valg af dirigent .
2 . Bestyrelsens beretning ved formanden .
3 . Kassereren fremlægger regnskabet .
4 . Fastsættelse af kontingent .
5 . Indkomne forslag .
6 . Valg af formand .
7 . Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant .
8 . Eventuelt .

Eventuelle forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage for generalforsamlingen.

Afstemning

Total votes: 316