Primære faneblade

Speciel for kommende radioamatører

0
Ordinær Generalforsamling 2017 I OZ3RIN - EDR Ringsted Afd.
 
Onsdag den 28. marts 2018, kl. 19:30 i klubbens lokaler,
Valdemarskolen, Skolegade 9, trappe D, kælder, 4100 Ringsted

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens årsberetning
4. Kassereren forelægger årsregnskab
6. Fastlæggelse af næste års kontingent
7. Budget for indeværende år
8. Valg til bestyrelse, revision og evt. udvalg.
9. Eventuelt

Afstemning

Total votes: 217