Lokalafdeling: 

På HB mødet d. 29. april 2017 var der en lang dagsorden med i alt 23 beslutningspunkter og 5 sager på den lukkede del af mødet, udover dagsordenens faste punkter.
​HB mødet gik over al forventning, alle sager blev behandlet i en god og meget positiv atmosfære. Trods det relativt store og til dels komplicerede sagsmateriale, var vi i stand til at afslutte mødet klokken 18:00

Følgende væsentlige punkter blev behandlet på mødet:
 • HB behandlede et forslag om at reducere antal udgivne numre af medlemsbladet OZ fra 12 til 11 numre pr. år for at styrke foreningens økonomi. HB besluttede at sammenlægge udgivelserne i juli og august måneder, til et sommernummer. Desuden behandlede HB et forslag om at fremskynde udgivelsestidspunktet for OZ på PDF til den dag manus leveres til trykkeriet, dette forslag blev vedtaget af HB.
   
 • HB behandlede et par forslag om udvidelser af servicetilbuddet i QSL centralen. HB besluttede at tilbyde print service, så EDR kan tilbyde ud printning fra ADIF fil. HB besluttede desuden at QSL centralens kunder kan indsende QSL kort usorterede og få disse sorteret mod passende betaling. Begge ordninger bliver annonceret på QSL centralens side og i nyhedsbreve, når services er klar.
   
 • HB behandlede et antal sager omkring vore ny procedurer i E-sagsbehandling samt HBs interne og eksterne kommunikation. Sagerne omkring E-sagsbehandling blev afklaret. Sagerne omkring HBs kommunikation internt og eksternt blev gennemgået, HB besluttede at henstille til ALLE at overholde forretningsordenens §12 og fremstille HBs beslutninger loyalt i det offentlige rum.
   
 • HB besluttede at sende 2 delegater til IARU konferencen i Landshut senere i år, for at sikre vores fortsatte adgang til frekvenser. HB godkendte desuden agenda m.v for NRAU mødet til august hvor EDR er vært for dette års NRAU samling i Odense
   
 • Da EDR fylder rundt i august, var der også behandling af dette emne. Forberedelserne er i fuld gang til en passende fejring af vores forening. Mere information følger snarest
      
Vy 73 de OZ1AHV Finn Madsen
Vote og Share
Vote: 
Average: 4 (4 votes)