• Lokalafdeling: 
  Dato for afholdelse af begivenheden: 
  Onsdag, 23 maj, 2018 - 20:00 til 22:30
  Prøve afholdelse: 
  0
  Stor Begivenhed: 

  Opstillingsmøde til EDR’s repræsentantskab finder sted:

  onsdag d.23. maj kl. 20.00 i EDR Eksperimenterende Danske Radioamatører Aalborg Afdeling OZ8JYL
  Adresse: Forchhammersvej 11, 9000 Aalborg

  Da vi skal have fundet nogen som har lyst til at yde en indsats for EDR, så er chancen her for at gøre din indflydelse gældende.

  Du har også mulighed for at evt. komme med dit bud på ideer og visioner omkring EDR.

  Alle er velkommen, kun medlemmer af EDR har stemmeret. Se mere på EDR hjemmeside under valget 2018, her findes også opstillingsblanket.

  OZ1LLY / Gert Poulsen

 • Certifikatprøve i OZ8JYL

  Lokalafdeling: 

  Lokation

  Forchhammersvej 11
  9000 AALBORG
  Danmark
  57° 2' 10.3992" N, 9° 54' 44.8812" E
  DK
  Dato for afholdelse af begivenheden: 
  Lørdag, 21 april, 2018 - 11:00
  Prøve afholdelse: 
  1
  Stor Begivenhed: 
  Lokalafdelingen af Experimenterende Danske Radioamatører i Aalborg har bestilt prøve til opnåelse af radioamatør certifikat Lørdag 21. april 2018 Kl. 11:00 i klubbens lokaler på Forchhammersvej 11, 9000 Aalborg.
  Kender du nogen som vil være interesseret i kursus før prøven, så få dem tilmeldt via OZ8JYL.DK.
  Husk der skal mindst være 4 tilmeldte ved kursusstart.
  -- Mvh Finn Johansen OZ5HZ
 • Juleafslutning i OZ8JYL

  Lokalafdeling: 

  Lokation

  Forchhammersvej 11
  9000 AALBORG
  Danmark
  57° 2' 10.3992" N, 9° 54' 44.8812" E
  DK
  Dato for afholdelse af begivenheden: 
  Onsdag, 13 december, 2017 - 19:30
  Prøve afholdelse: 
  0
  Stor Begivenhed: 
  Som de fleste nok har bemærket, så skriver kalenderen snart december, og
  dermed er sæsonen for juleafslutninger i foreningslivet for alvor skudt i gang.
  Bestyrelsen byder derfor klubbens medlemmer, YL samt XYL til julestue
  onsdag den 14. december klokken 19:30.
  Sædvanen tro vil der være æbleskiver, 
  gløgg og amerikansk lotteri.
  Vi bytter gaver, såfremt du medbringer en ikke 
  relateret elektronik gave til en værdi af ca. 20,-
  Skulle du eller jeres YL, XYL være i de kreative hjørner, modtager vi meget gerne juledekorationer til auktion.
  Alle er velkommen
 • Juleafslutning

  Lokalafdeling: 
  Som de fleste nok har bemærket, så skriver kalenderen snart december, og
  dermed er sæsonen for juleafslutninger i foreningslivet for alvor skudt i gang.
  Bestyrelsen byder derfor klubbens medlemmer, YL samt XYL til julestue
  onsdag den 13. december klokken 19:30. Sædvanen tro vil der være æbleskiver,
  gløgg og amerikansk lotteri. Vi bytter gaver, såfremt du medbringer en ikke
  relateret elektronik gave til en værdi af ca. 20,-
  Skulle du eller jeres YL, XYL være i de kreative hjørner, modtager vi meget
  gerne juledekorationer til auktion.
  Alle er velkommen
  Vote og Share
  Vote: 
  No votes yet
 • Lokalafdeling: 

  Lokation

  Forchhammersvej 11
  9000 AALBORG
  Danmark
  57° 2' 10.3992" N, 9° 54' 44.8812" E
  DK
  Dato for afholdelse af begivenheden: 
  Onsdag, 28 februar, 2018 - 19:30
  Prøve afholdelse: 
  0
  Stor Begivenhed: 
  Indkaldelse til generalforsamling
   
  Til
  E.D.R. Aalborg afdelingens medlemmer.
   
  I henhold til vedtægterne indkaldes du til ordinær generalforsamling i
  E. D. R.  Aalborg afdeling, Forchhammersvej 11, 9000 Aalborg
  Onsdag den 28. februar 2018 klokken 19:30
   
   
  Dagsorden i henhold til EDR Aalborg afdelingens vedtægter § 5. stk. 4.
   
  Dagsorden:
  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab.
  4. Fremlæggelse af budget.
  5. Indkomne forslag.
                 
  6. Valg:
                  a. Formand....................….......  Efter tur afgår OZ1JEE (ønsker genvalg)
                  b. Sekretær...............................  Efter tur afgår OZ2NML(ønsker genvalg)
                  c. Bestyrelsesmedlem 1............ Efter tur afgår OZ2CP (ønsker genvalg)
                  d. Revisor.………….............      Efter tur afgår OZ1JXH (ønsker genvalg)
                  e. Suppleant.………….............   Efter tur afgår OZ7SH (ønsker genvalg)
                  f. Revisor suppleant.....……....     Efter tur afgår OZ5HZ (ønsker genvalg)
  7. Fremtidig virksomhed og nedsættelse af eventuelle udvalg.
  8. Eventuelt.
   
  Bemærkninger:
  Til punkt 5: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægternes § 5. stk. 3 være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
   
  Til punkt 7: Udvalgsmedlemmer der ønsker genvalg, skal kontakte formanden på e-mail adressen formandatoz8jyl [dot] dk senest 8 dage før generalforsamlingen. Dette er for at imødekomme den usikkerhed, der kan opstå omkring de medlemmer af et udvalg, der ønsker at fortsætte arbejdet i udvalget, men som ikke er til stede under generalforsamlingen. Øvrige medlemmer bliver fjernet fra udvalgene!
   
  På bestyrelsens vegne
  Sekretæren
   
  OZ2NML, Søren Poulsen
 • Lokalafdeling: 

  Lokation

  Forchhammersvej 11
  9000 AALBORG
  Danmark
  57° 2' 10.3992" N, 9° 54' 44.8812" E
  DK
  Dato for afholdelse af begivenheden: 
  Onsdag, 15 november, 2017 - 19:30
  Prøve afholdelse: 
  0
  Stor Begivenhed: 
  Hej til alle lyttende
   
  Som I sikker ved så blev der, lørdag den 14 oktober 2017 afholdt repræsentantskabsmøde i EDR.
  En af de ting som der var på dagsordenen var vedtægter.
  RM valgte ikke at vedtage nogle af de forslag der var fremsat. RM valgte derimod at nedsætte et udvalg som skal færdiggøre de vedtægter der allerede har været bragt i OZ 9/2017 side 356-357, fremsat af Istvan oz1eyz og Claus oz1fdh, hvor man overgår til et "et kammer system", RM skal vælge HB og formand udfra sin midte og et udvalg til at udarbejde en forretningsorden til at supplerer vedtægterne.
   
  Der blev vedtaget følgende tidsplan for arbejdet.
   
  16 okt - 13 nov - De to udvalg arbejder med færdiggørelse af nye vedtægter og ny forretningsorden.
  13 nov - 27 nov - Høringsfase blandt RM og medlemmer
  27 nov - 4 dec - Indput fra høringensfasen bliver indarbejdet.
  4 dec - 11 dec - Afstemning i RM.
   
  Jeg har bedt om at få reserveret  klubaftenen den 15 november fra 19.30 til 22.00 til debat af det der kommer fra de to udvalg. Jeg har også reserveret den 22 november hvis vi skulle få brug for det.
   
  Jeg vil prøve at komme med mere information de kommende mandage, når/hvis der kommer noget.
   
  Jeg håber at mange af jer vil møde op og deltage i debatten den 15. november.
  Personligt høre jeg gerne fra alle radioamatører, medlemmer af og ikke medlemmer af oz8jyl og edr.
  Det her vedkommer alle radioamatører og alle input er mere end velkomne.
   
  Med venlig hilsen
  Jørgen Johansen
  RM medlem for Region Nordjylland
  oz5jbj snabel-a bjohansen punktum dk
   
  ---
   
  /JBJ
 • Lokalafdeling: 

  Lokation

  Forchhammersvej 11
  9000 AALBORG
  Danmark
  57° 2' 10.3992" N, 9° 54' 44.8812" E
  DK
  Dato for afholdelse af begivenheden: 
  Lørdag, 25 november, 2017 - 11:00
  Prøve afholdelse: 
  0
  Stor Begivenhed: 
 • Efterårs Auktion

  Lokalafdeling: 

  Lokation

  Forchhammersvej 11
  9000 AALBORG
  Danmark
  57° 2' 10.3992" N, 9° 54' 44.8812" E
  DK
  Dato for afholdelse af begivenheden: 
  Lørdag, 7 oktober, 2017 - 12:00
  Prøve afholdelse: 
  0
  Stor Begivenhed: 
  Traditionen tro bliver der afholdt efterårs auktion.

  Auktionen løber af staben Lørdag d 7 Okt. 2017. Kl 12.00

  Det betyder at det er tid til at kikke i gemmerne efter ting som man har i overskud eller som bare står og samler støv.
  Så frem med sagerne og få det gamle byttet til nyt.

  Der er åbent i klubben Fredag d. 6 okt. fra 18.30 til 20.00 for indlevering af effekter .
  Der vil ligeledes være mulighed for indlevering Lørdag 7 okt.fra. kl 10 til 11.00
  Gennemsyn inden auktionstart er mellem kl 11 og 12.00 hvor der også vil være mulighed for at købe lidt i pølsebaren inden start .

  vel mødt .-)

  73 Bestyrelsen.

 • Kom og mød udvalgene i OZ8JYL

  Lokalafdeling: 

  Lokation

  Forchhammersvej 11
  9000 AALBORG
  Danmark
  57° 2' 10.3992" N, 9° 54' 44.8812" E
  DK
  Dato for afholdelse af begivenheden: 
  Onsdag, 27 september, 2017 - 20:00
  Prøve afholdelse: 
  0
  Stor Begivenhed: 
  Som aftalt på udvalgs mødet i foråret, indkalder vi nu til Midtvejs udvalgsmøde
  Det foregår onsdag 27-09-2017 kl 2000.
  Her vil der være mulighed for medlemmerne at møde udvalgene og få en kort beskrivelse
  Af hvad vore udvalg går og laver eller har planlagt.
  Medlemmerne har så mulighed for at stille spørgsmål til udvalgene
 • Mini foredrag i OZ8JYL

  Lokalafdeling: 
  Hej alle
   
  Onsdag den 14 juni prøver vi igen med en aften med korte foredrag.
   
  Har du et emne som du gerne vil fortælle lidt om/sætte dit diskution, så send et par linjer til foredragsudvalget.
  Dette gælder også klubbens forskellige udvalg/grupper.
   
  Udfra hvad der er af snak på klubaftenerne så er der jo mange spændende emner.
  Så er der ikke nogle derude som kan bidrage med 5-10-15 minutter om et emne, til fælles inspiration?
   
  Med venlid hilsen
  Foredragsudvalget
  foredrags-udvalgetatoz8jyl [dot] dk
  Vote og Share
  Vote: 
  No votes yet

Sider