Primære faneblade

ASR (Analog Software Repeater)
 
ASR er en metode til at sammenkoble analoge FM repeatere over internettet, således at samtaler kan opnås over store afstande.
Metoden er udviklet i Hurup afdeling.
 
Nettet består af repeatere med et specielt interface.
Dette interface omdanner de analoge talesignaler i repeateren til en digital datastrøm som sendes ud på internettet til et fælles knudepunkt, som er en server der kører med programmet TeamSpeak3. TeamSpeak er et tysk program.
 
Serveren sender datastrømmen videre til de andre tilkoblede repeatere, hvor interfacet omdanner datastrømmene til mennesketale, som udsendes med repeaternes sendere.
 
Kommunikation mellem brugerradioer og repeater er analog FM, og der kan derfor benyttes almindelige amatørradioer.
De analoge repeatere er forsynet med pilottonemodtagere (og pilottonesendere), og brugerradioer skal derfor kodes til at udsende den rette pilottone.
 
Brugere kan ikke ændre på sammenkoblingen af repeaterne, og der er kun en mulighed for 1 samtale ad gangen på nettet, alle repeatere udsender samme tale.
 
Der eksperimenteres med at koble repeatere med andre modulationstyper til ASR-nettet, for eksempel D-Star, C4FM mv.
 
Der kan også anvendes computere, smartphone og tablets.
Til dette skal der hentes speciel tilladelse fra adminstratorerne, for at sikre at brugeren har gyldigt amatørradiocertifikat

Se mere om ASR her:
http://asr.oz5thy.dk/

 
Share