Primære faneblade

EDRs Hovedbestyrelse 2018:

Formand
OZ3QY Jan Anderschou
Næstformand
OZ4VW Arne Fast Hansen
Sekretær
OZ1CWM Knud Pedersen
Kasserer
OZ1RH Palle Preben-Hansen
Medlemmer
OZ3MC Martin Mortensen
OZ1EW Niels Ernholt
OZ1JS Jørgen Sand

Øvrige tilknytninger er under udarbejdelse

Regioner

Tilknyttet område Nordjylland
Tilknyttet område Midtjylland
Tilknyttet område Syddanmark
Tilknyttet område Sjælland

Tilknyttet område Hovedstaden
 

Koordinator og HB-kontakt til udvalg

Teleudvalget: OZ1ADL, OZ7IS, -

HF-udvalg: Vakant 

Antenneudvalg:Vakant


Informationsudvalg: Vakant (koordinator)

Lokalafdelingskoordinator: Vakant 
Web koordinator: Vakant
Ungdomskoordinator: Vakant

Forretningsudvalg: Vakant

Handicapudvalg: Vakant

Foredragsudvalg: Vakant

VHF udvalget: Vakant


Museumsudvalget:  Vakant

Rævejagtsudvalget: Vakant

EDRs Handelsudvalg: Vakant

JOTA udvalget: Vakant

Radiorum HQ koordinator: Vakant

Teknisk udvalg: Vakant

Share