Primære faneblade


EDRs Hus på Klokkestøbervej i Odense
Gennem en række billeder beskrives her nogle af de mange funktioner, EDRs Hus rummer

Forhallen:
Fra forhallen, der rummer en udstilling med bøger, byggesæt og andre artikler fra Radioamatørernes Forlag, er der adgang til alle rum

Kontor:
Et kig ind til EDRs forretningsfører, Lone  
I huset er moderne kontorfaciliteter, hvorfra foreningens daglige administration  sker.

Museum:
I EDRs hus finder man også EDRs museum, der skildrer EDRs og amatør-radioens udvikling

Museets værksted:
Inden modtagne effekter udstilles, skal de ofte restaureres og pudses op. Det klares på museets værksted.

QSL-Bureau:
EDRs QSL-bureau har også lokaler i EDRs hus.

Station:
I et hus, der er hovedkvarter for radioamatørerne i Danmark, er der naturligvis også  en radiostation.
Stationen kan operere på såvel HF som VHF/UHF båndene, og en 30 meter høj antennemast gør, at det ikke er svært at få forbindelse med omverdenen.

Mødelokale:
Der er gode mødefaciliteter i huset. Det storemødelokale, der ses her, kan opdeles i to rum,hvis der skal være flere møder på samme tid. Her er det HB, der er samlet til møde.
 
 
Share