Primære faneblade

Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører er stiftet den 15. august 1927.

EDRLogoForeningens formålet er:

  • at samle alle danske amatørradio interesserede   
  • at virke for amatør radioens udvikling   
  • at arbejde for en forbedring af radioamatørernes arbejdsvilkår    
  • at støtte den enkelte radioamatør i bestræbelserne for at forbedre den tekniske kunnen    
  • at repræsentere radioamatørerne over for andre organisationer og over for myndighederne       
  • Foreningen er uafhængig af partipolitik 

EDR's hovedkvarter
Experimenterende Danske Radioamatører
er Danmarks repræsentant i det internationale samarbejde - IARU
såvel som i det nordiske samarbejde gennem NRAU.  

Foreningens hovedkvarter i Odense med bl.a. kontorer, amatørradiostation, museum og QSL-central.


EDRs opbygning
Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører (EDR)  ledes af en hovedbestyrelse bestående af en formand, samt 7 medlemmer der fra valget i 2016 vælges  ved urafstemning i hele landet.

Hovedbestyrelsen har nedsat et forretningsudvalg bestående af formanden, næstformanden og sekretæren samt foreningens forretningsfører.

Foreningens øverste myndighed er repræsentantskabet, der afholder møde en gang årligt.

Rundt om i landet er der dannet EDR-lokalafdelinger, der har selvstændig ledelse og vedtægter, men som er tilknyttet landsforeningen.

Ved at klikke på "lokalafdelinger" i menuen i toppen kan du se de 5 geografiske områder og finde oplysninger om områdets lokalafdelinger


Vedtægter
Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører (EDR) :
 

Share