Primære faneblade

Foredragsudvalg

Hver EDR lokalafdeling kan få to foredrag betalt af EDR pr. regnskabsår.
Regnskabsåret går fra 1. april til 31. marts.

​EDR foredrag finder du her: http://edr.dk/da/page/foredrag

EDR betaler:
Op til 400,00 kr. til foredragsholderen, foredragsholderens udgifter til transport og fortæring (se pdf Regler for betaling).


Afdelingerne skal:
Anmelde foredraget til EDRs kontor på en foredragsrekvisition. Anmeldelse skal ske før foredragets afholdelse og i så god tid, at papirer kan udsendes til foredragsholde­ren. Foredragsrekvisitionen findes nederst på denne side.
Indrykke annonce for foredraget i OZ og på EDRs hjemmeside i så god tid, at det er meddelt før foredragets afholdelse.
Give alle fri adgang til foredraget, også selvom de fremmødte ikke er medlem af lo­kalafdelin­gen eller af EDR.

Afdelingerne bør:
Søge at få så mange tilhørere som muligt, f.eks. ved at invitere naboafdelinger, andre radioklubber, ungdomsklubber m.m. til at komme.
Ved annoncering i OZ og på EDRs hjemmeside anføre, at der er tale om et 'EDR-foredrag, og at der er ad­gang for alle.
Sørge for, at lokaler er velegnede til foredraget og at de aftalte AV-midler er til stede og vir­ker.

Afdelingerne kan:
Rette henvendelse til foredragsmanageren, hvis man i Liste over foredragsholdere ikke kan finde et foredrag om det emne, man ønsker.

Forskelligt
Foredragsmanageren er Vakant

Alle kan holde foredrag i en afdeling af EDR; det er ingen betingelse, at man er opført på listen over foredragsholdere. 
Listen udgives kun til hjælp for afdelingerne til at finde emner og personer. 

Til EDR sommerlejr samt større EDR arrangementer kan der gives foredrag efter nærmere aftale med foredragsmanageren.

 

Share