Primære faneblade

D-Star: Digital Smart Technologies for Amateur Radio.
D-Star er en digital tale og data protokol, som er udviklet af Japan Amateur Radio League (JARL), støttet af Japans regering.
Udviklingen startede i 1999, og D-star blev offentliggjort i 2001.
Der kan sendes tale og data samtidigt på samme kanal.
ICOM har fra begyndelsen som den eneste fabrik produceret radioudstyr til D-Star, og derfor er opstået den fejlagtige ”vandrehistorie” at det er ICOM der har patent på D-Star og skovler penge i kassen på dette patent.
I virkeligheden er det sådan at i D-Star udstyr bruges en speciel IC (AMBE), som med en patenteret algoritme omdanner og komprimerer talen til digital datastrøm.
AMBE kredse bruges i mange digitale kommunikationssýstemer, for eksempel DMR og dPMR, MotoTrbo, NXDN.
AMBE kredsene produceres af Digital Voice Systems Inc (DVSI) og kan købes frit uden patentafgifter, ligesom andre ICer.
Næsten alle ICOM D-Star radioer er dual band 2m-70cm FM og D-Star, og en enkelt har også alle HF-bånd, både sender og modtager, med SSB, CW, RTTY, AM, FM og DV og 100 watt.
Flere af dem har indbygget GPS.
I 2016 præsenterede Kenwood en dualband 2m-70cm FM og D-Star bærbar radio TH-D74A/E med indbygget GPS.
Den kan også lytte på HF båndene i AM, SSB og CW.
I Danmark blev de første forsøg gjort i 2008, og den første repeater OZ2REA i Zoo tårnet blev startet 24. februar 2008. Den 21. august 2008 startede OZ9RET i Hurup Thy, og den 15. maj 2009 kom OZ4RED i Esbjerg til. Disse første repeatere var fabrikeret af ICOM og havde repeatere både for 2 meter og 70 cm.
Repeaterne var sammenkoblet via internettet, og alle kunne tale med alle.
OZ1IIOs første hjemmebyggede repeater blev koblet til nettet I 2010, og den første QSO var den 18. januar 2010 mellem OZ1IIO i Thy og OZ1LN i Esbjerg.
Senere er der hjemmebygget mange repeatere, således at der i 2016 er ca 30 repeatere sammenkoblet på den danske D-Star reflektor.
En D-Star reflektor er et knudepunkt, som modtager og videresender samtaledata fra de tilsluttede repeatere. I den danske D-Star reflektor DCS004 er der 25 talerum, som hver kan styre en samtale.
Repeateradministratorerne bestemmer hvilket talerum en repeater er koblet til, men brugere kan selv skifte den lokale repeater om til andre talerum og derved opnå QSO med andre regioner eller lande i hele verden.
Det er muligt at forbinde hjemmebyggede simplex HotSpots, computere med AMBE-dongler mm til D-Star reflektorerne, således at man kan samtale over D-star nettet, selv om der ikke er en D-Star repeater inden for rækkevidde.
Se mere om D-Star her:
http://www.d-star4all.dk/
http://hamrepeater.dk/
 
Share