Primære faneblade

Handicapudvalg

Udvalget bistår handicappede medlemmer af EDR med løsning af diverse problemer af teoretisk og teknisk/praktisk art, når det drejer sig om at opnå og anvende en amatør-sendetilladelse. 

Udvalgets medlemmer:

Formand Vakant

Medlem OZ6OM O. Bjørn Madsen

Bidrag til hjælpefondskontoen kan sendes til:

Giro nr: 5 42 21 16
EDR
Klokkestøbervej 11
5230  Odense M

Mrk: Hjælpefondskonto

Share