Primære faneblade

HF udvalg


Udvalget er nedsat af EDRs Hovedbestyrelse og udvalgets arbejdsområde er anvendelsen af alleamatørbåndene under 30 MHz.

Udvalgets samarbejdspartnere er:

IARU reg.1  HF komite
Teleudvalget
EDRs Hovedbestyrelse
NRAU
 
HF-udvalgets medlemmer:

Formand: Jan Thøgersen, OZ1ADL - janatthogersen [dot] dk

                
 
                Steen, OZ8SW
                
               Henning, OZ1BII

HB kontakt: Vakant           
         
Mødereferater:

IARU C4 møde - Wien 2016.

IARU EC møde - 4.-5. maj 2013.

IARU C4 møde - Wien 2013.

Findes nedenfor

Share