Primære faneblade

     
  EDR Kontingentsatser  
  Kategori  2018-2019
  Individuelle medlemmer  
     
  Indmeldelsesgebyr 60
  Aktive og gruppemedlemmer, OZ som PDF 625
  Aktive og gruppemedlemmer, OZ på papir 725
  Passivt medlem 85
  Familiemedlem 150
  Junior under 25 år 300
  Æresmedlem 0
  Udlandsmedlem, OZ som PDF 625
  Udlandsmedlem, OZ på papir 895
  Biblioteker, Firmamedlemskab 1075
  Nye radioamatørører (bestået første gang) 1. år 300
     
  Priserne er for et års medlemskab  
     
  LOKALAFDELINGSAFGIFT  
     
  1-10 medlemmer
ingen
  11-30 medlemmer
ingen
  over 30 medlemmer
ingen
  Pakkeløsning med 1 OZ på papir 350
  Pr. ekstra OZ på papir 175
  Fast beløb pr. certificeret medlem 0
     
  GEBYRTAKST, QSL (opkræves direkte hos medlemmet)  
  QSL via lokalafdelingen 40
  QSL dirkete til egen adresse 145
  Gebyr for ikke EDRmedlem eksklusiv forsendelse 400
     

 

Share