Primære faneblade

Monitoring system

Monitoring System (IARUMS)
Monitoring System modtager rapporter om intruders (misbrugere)
Bag ordene "Monitoring System" gemmer der sig en flok radioamatører, som prøver at holde uautoriserede brugere af vores frekvensområder ude, og om muligt at få dem fjernet fra vores frekvensbånd.
Deltagerne er alle autoriseret af de nationale radioamatørorganisationer her i OZ land af EDR.

EDRs monitoring system gruppe: OZ1DWF 

Arbejdsgrundlag:

Målene:

  • at registrere, identificere, og om muligt at få fjernet alle ikke radioamatør udsendelser på de frekvenser, som er tildelt radioamatører på eksklusiv basis, og de stationer som opererer på delte bånd i strid med Radio Reglementet.
     
  • at undersøge udbredelsesforhold, brug af bånd og andre specielle undersøgelser, som er ønsket af IARU.

Monitoring System over 144 MHz:

I mange år har det kun været vores HF frekvenser, der har været opmærksomhed på men også misbrug af 144-146 MHz har vist sig at være et stort problem især i satellitsegmentet fra 145,800 MHz til 146,000 MHz.
Hvad du kan gøre, hvis du hører misbrug:

Hvis det drejer sig om frekvenser over 144 MHz kan du udfylde skemaet, som også ligger her på hjemmesiden (link) og sende det til: (e-mail)

Hvis det ikke er over satellit, behøver du ikke at besvare de spørgsmål, som kun handler om satellitter.

Skemaet ligger både i Word format og som pdf fil nederst på denne side.
Hvis du vil skrive i skemaet og sende det tilvedhæftet en e-mail, er det nemmest at bruge Word udgaven.

Et par referencer:

IARUMS Region 1's hjemmeside: http://www.iaru.org/monitoring-system.html


Eventuelle spørgsmål og tilmelding som rapportør til: OZ1MY

Share