Primære faneblade

Museumsudvalg

Indsamler, opbevarer og udstiller genstande og arkivalier (herunder fotos), der belyser amatørradioens udvikling og Landsforeningen Eksperimenterende Danske Radioamatører - EDRs historie fra dens stiftelse den 15. august 1927.

Museets udstilling findes i lokaler i EDRs hovedkvarter i Odense, hvor den kan beses efter aftale på tlf: 66 15 65 11 (EDRs kontor)

Udvalgets sammensætning:
OZ5KM Kjeld Majland - Formand -  Mail: oz5kmatedr [dot] dk
OZ4OW Kjeld Nielsen
OZ2MD Mogens Dreier
OZ6GH Gorm Helt Hansen
OZ8XW Flemming Hessel

28.01-2017 OZ5WU
Share