Primære faneblade

Medlemsbladet OZ

 

OZ er navnet på foreningens medlemsblad, der siden 1929 omkring den 15. i hver måned er blevet sendt til medlemmerne.

I dag fremstår OZ som et moderne blad, der udover at bringe medlemsinformationer behandler stort set ethvert hjørne af amatørradio.

Bladet har et stort indhold af teknisk stof, herunder bl.a. praktisk betonede artikler omhandlende konstruktion og bygning af sendere, modtagere, antenner og måleudstyr.
Endvidere sørger en række faste medarbejdere for at læserne hver måned bliver orienteret om, hvad der rører sig indenfor de mange forskellige grene af amatørradio.

OZ skrives af radioamatører for radioamatører, og alle bladets faste medarbejdere er aktive radioamatører.

PRODUKTIONSPLAN 2018 findes nederst på siden.

Redaktionen

 
 

Ansvarshavende                    

Jan Anderschou, OZ3QY
Ikastvej 48
7361 Ejstrupholm
Mail: formand@edr.dk

 

Teknisk redaktør (TR)

Jørgen Kragh, OZ7TA
Forelvej 25
3450 Allerød
Mail: oz7taatedr [dot] dk

 


Annonceafdelingen:
 

Annonceagent                    

Vakant

Henvendelse til:
EDR kontor
Klokkestøbervej 11
5230 Odense M

Tlf. 66 51 65 11 Mail: kontoratedr [dot] dk

 


Spalteredaktører:
 

Contesting - Conteststof - Resultater                     

Henning Andresen, OZ1BII
Slotsgade 17 1. mf.,
6100 Haderslev
Mail: oz1biiatedr [dot] dk

 

HF aktivitetstest

Gunnar Krüger, OZ1GX
Benediktevej 2, Lind
7400 Herning
Mail: oz1gxatedr [dot] dk

 

Diplomjagten

Vakant

 

DX-ing og DX-nyt

Vakant

 

VHF - UHF - SHF

Stof sendes til: Redaktionenatvushf [dot] dk

Contestresultater VHF - UHF - SHF

Verner Topsøe, OZ5TG
Lundumskovvej 13
8700 Horsens
Mail: oz5tgatedr [dot] dk

 

Amatørradio og Computer

Vakant

CW - hjørnet

Steen Wichmand, OZ8SW
Ågerupvej 64
2700 Brønshøj
Mail: oz8swatedr [dot] dk

 

SSTV

Vakant

Det nostalgiske hjørne

Niels Chr. Bahnson, OZ7NB
Vibehøjen 7
6731 Tjæreborg
Mail: oz7nbatedr [dot] dk

Rævejægeren

Esben Lind
Ahornvej 12
6270 Tønder
Mail: eslattoender [dot] dk


Om at skrive i OZ

Redaktionen modtager gerne artikler, notitser, billeder og andre indlæg til bladet.

Vi vil helst have manuskripter på elektronisk form; men håndskrevne eller maskinskrevne indlæg modtages også.

Billeder til bladets forside modtages også gerne. Motivet skal afspejle begrebet "amatørradio" under en eller anden form.

Billeder på elektronisk form kan være i jpg eller lignende almindelige formater.
Opløsningen skal være størst mulig og billeder, der fremsendes på elektronisk form, skal leveres som separate filer og må ikke lægges ind i manuskriptet.
Billder til forsiden skal være mindst 300 dpi og kunne beskæres/tilpasses størrelsen ca. 15 cm x 16,5 cm. Vi kan også håndtere billeder på papir.

Tekniske artikler:
Har du lyst til at skrive en teknisk artikel, så bedes du læse "Tekniske artikler_info først; dokumentet findes nederst på denne side.

 

Af hensyn til regler om ophavsret skal alle tekniske artikler, der fremsendes, følges af en udfyldt formular. Det samme gælder oversættelser af ikke tekniske artikler.
Man kan nøjes med at udfylde og underskrive den, scanne den ind og sende den som en fil sammen med artiklen.
Du henter formularen "Trediepartsformular" nederst på denne side.

 

  • Alt teknisk stof bedes fremsendt til teknisk redaktør.
  • Stof til spalteredaktionerne (Contest, Diplom, DX, VHF osv) sendes til den pågældende spalteredaktør
  • Alt andet stof - herunder meddelelser fra afdelingerne - sendes til hovedredaktøren.

Se adresserne forrest i OZ eller under: "Redaktionen" her på hjemmesiden.


Produktionsplan for OZ 2018/2019

Bemærk: OZ december 2018 vil være sidste nummer efter den tidligere produktionsplan.
Herefter vil næste nummer af OZ i et nyt format udkomme den 1. februar. Deadline til dette nummer vil være den 1. januar 2019.

Mere information følger snarest muligt.
 
Share