Primære faneblade

Rævejagtsudvalg


Udvalget er ikke nedsat af HB, men af brugerne

Udvalgets medlemmer:

OZ9VA Arne Henrik Jensen
            Erik Lind
OZ6KH Villy Møller Hansen
OZ8FG Franz Primdahl

HB-kontakt: Vakant


Rævejagt er et dæknavn for at pejle en  
skjult sender  udlagt i naturen.
Senderne som er lagt ud kaldes for "ræve"
På store jagter er der typisk udlagt 4 - 8 sendere,
som sender på skift.
 

Se mere om rævejagt på udvalgets hjemmeside oz7fox.dk
Share