Primære faneblade

Teknisk-udvalg

Udvalget beskæftiger sig primært med teknisk støtte til afhjælpning af forstyrrelser, som EDRs medlemmers sendeaktiviteter kan give anledning til.
 
Udvalgets medlemmer besidder en stor teknisk expertise, og udvalget råder over en samling af støjbekæmpende komponenter (støjkassen), som kan lånes.
 
Læs om støjkassen og dens indhold i pdf dokumentet nederst på denne side

Derudover følger og påvirker udvalget EMC-lovgivning og standardisering på nationalt og internationalt plan f.eks. gennem EDRs medlemskab af den danske standardiseringsgruppe for elektromagnetisk kompatibilitet.

Udvalgets medlemmer:


OZ5LH Jørgen Hansen
OZ4OW Kjeld Nielsen

HB-kontakt: Vakant

Udlån af "støjkasse" til EDRs medlemmer:

 

29-10-2016 OZ3TQ

Share