Primære faneblade

Webredaktion / Webudvalg

 
Webredaktionen er en selvstændig uafhængig enhed under EDRs Informationsudvalg.

Webredaktionen har til opgave at udvikle og drive EDRs tilstedeværelse på internettets relevante platforme.
Strategi og ide bag EDRs tilstedeværelse på moderne elektroniske medier er udarbejdet af et visionært EDR medlem i kombination med en frivillig gruppe ildsjæle webudvalget som har arbejdet på idegrundlag og planlægning fra sensommeren 2016.

Strategi papiret bag EDRs nuværende web satsning findes nederst på denne side.

Følgende platforme er pt. relevante for EDRs virke:
·       Hjemmeside kompleks med alle relevante info:
                  Information om foreningen og udvalgene
                  Speciale spalter DX – Contest – SSTV – DMR m.v.
                  Artikel sektion
                  Fælles kalender
                  Lokalafdelings sider – afdelingernes klummer
​                  Forum
·       Facebook side med deling af relevante informationer, herunder crosspost fra Hjemmesiden
·       Twitter konto der ”lytter” på vore søsterorganisationers tweets
·       Instagram konto

For at styre alle disse funktioner har hovedbestyrelsen udnævnt en webkoordinator  som tovholder. Webkoordinatoren referere til Informationsudvalget samt formand og forretningsudvalg. Webkoordinator samt 4 specialister er teknisk ansvarlige for alle internetplatforme platforme EDR er repræsenteret på.

Teknisk ansvarlige er: Alle pladser Vakante
                                 
​En af de næste opgaver "Maskinrummet" vil tage sig af er modernisering af EDRs WEB-Shop, samt udbygning af self-care,
så EDRs medlemmer i en ganske nær fremtid SELV skal klare adresse ændringer m.v.

Overordnet webredaktion
Overordnet webredaktion varetages af 3 til 4 webredaktører, hvis primære opgave er at være support for underredaktørerne og vedligeholder af indhold af generel karakter.

Overordnede redaktører:        Alle pladser Vakante

De overordnede redaktører har skrive rettigheder på alle sider og undersider i web-komplekset, de kan herunder redigere alt indhold og skjule indhold om nødvendigt.


Sideredaktører:
Side redaktører er typisk Udvalgs ansvarlige - spalteredaktører – lokalafdelingernes sekretærer. Sideredaktørerne har kun skriveadgang til deres egen side/sider. De har tillige adgang til at lægge events m.v. i kalender systemet.


Forum og Facebook administratorer:
For at sikre platformene mod misbrug, skal der være et antal personer tilknyttet som daglige administratorer. Administratorernes fornemmeste opgave er at sikre at alle føler sig velkomne på platformene og siker at dansk lov er overholdt.
I øjeblikket løses opgaven af: Alle pladser Vakante
                                                  

Det er FM og Webkoordinator der hyrer og fyrer besætningen i webredaktionen.
 
Share