EDR er ved at udvikle sig fra at være en traditionel medlemsforening, til en mere rummelig forening. Når vi skriver ”Powered by EDR” så betyder det, at EDR bakker op om en aktivitet, ikke at EDR nødvendigvis er ejer af aktiviteten.
Et godt eksempel er Amatør Træf Fyn, hvor EDR er blevet spurgt om vi kunne hjælpe med nogle ting. Naturligvis kan vi det, fordi et sådanr samarbejde er til gavn for radioamatører.

EDR samler trådene
Vi tror på at fællesskabet giver en samlet styrke. At EDR evner at samle trådene, så vores hobby samlet set kommer beriget ind i fremtiden.
I praksis vil vi arbejde med interessegrupper, der hver især får mulighed for, at pleje deres interesser med større styrke, fordi de har EDR i ryggen.
Både EDRs medlemmer og andre interesserede kan være med i disse interessegrupper. Hvis en sag er god for radioamatører, skal den gøres endnu bedre, ved at være støttet af EDR.
Og en interessegruppe kan være en lille håndfuld personer eller en større gruppe, bare der er en samlende interesse, relevant for amatørradio.

Hvad kan vi gøre for dig?
EDR vil støtte op om alle relevante aktiviteter, både ved at stille faglighed, kommunikation og andre ressourcer til rådighed.
Nøgleordet er samarbejde. Hver interessegruppe har en ildsjæl som vi gerne vil i dialog med, så vi kan finde ud af hvordan samarbejdet bedst kan ske.
Så tænk over mulighederne indenfor dine særlige interesser, og kontakt hovedbestyrelsen for at indlede en dialog.

Vi glæder os til samarbejdet.
 
Powered by EDR.
Flot initiativ.
Blot finder jeg det relevant at EDR som forening, inden alverdens tiltag iværksættes hhv. fine hensigtserklæringer udformes, kommer på plafds og i orden.
PT synes det som om noget halter.

EDR søger mediefolk

EDR søger mediefolk


EDRs ansigt udadtil skal styrkes. Vores medier skal undergå en forvandling, så vi der opnås større sammenhæng, bedre udnyttelse af de enkelte medier, og en bedre økonomi

I 2019 vil vi få en ny hjemmeside. Medlemsbladet OZ vil få et nyt format og udgivelsesfrekvens. Hertil vil vi udnytte sociale medier til, at udbrede kendskabet til EDR.

Ambitionen er et højr niveau på alle områder, såvel det faglige indhold, som layout og funktion.
Vi vil meget gerne udvikle det nye koncept i samarbejde med den fremtidige redaktion, og derfor vil vi invitere alle interesserede til at deltage i dette arbejde.
 
Vil du være med?
Radioamatører ved mest om vores hobby, så derfor starter vi naturligvis vores søgen blandt foreningens medlemmer.
Vi søger medlemmer, der vil engagere sig i at gøre vores medier tiltrækkende og oplysende på et højt niveau. Folk som både kan holde på en blyant og gerne en loddekolbe, og måske oven i købet har en halv- eller helprofessionel tilgang til opgaven.
Så har du en journalist, fotograf, tekstsmed, redaktør, grafiker, typograf eller en kombination gemt i maven, så vil vi meget gerne snakke med dig.
I første omgang er det naturligvis uforpligtende, men vi håber bestemt der er en håndfuld medlemmer, der vil føle sig kaldet til et job på redaktionen. Folk der ligesom os siger, det her kan blive sjovt hvis vi hjælpes ad.

Det skal du gøre
Du skal kontakte OZ3QY Jan Anderschou, enten på mobil 4017 4616 eller send en e-mail til formandatedr [dot] dk

Vi glæder os til at høre fra dig og få en dialog om hvordan vi sammen kan bringe EDR videre.
 
Hej Jan OZ3QY Godt indlæg som
Hej Jan OZ3QY Godt indlæg som fortjener at flere kommer til at se det. Den udstrakte brug a "node" indlæg, gør at man ikke får set disse, med mindre man klikker på linket i den email der udsendes, og det er jo ikke alle der abonnerer på denne service. I dette tilfælde skal man f.eks. ind på EDR/Lokalafdelinger og så kigge på et felt i højre side. Dit indlæg fortjener en plads i Forum. Det ville være rart at der var et felt i hovedmenuen hvor disse "node" indlæg 'er var listet som nyheder. Som det er nu "forsvinder de" og hvis vi bl.a. tager de email afstemninger der er "fyret af" så findes de kun som "node"er på EDR/Dokumenter. Blot en lille kommentar fra det nordjyske :) og ja tak til at der kommer ny hjemmeside i 2019 men indtil da ?

Kurt Poulsen
OZ7OU
EDR - join us
http://www.hameren.dk http://www.hamcom.dk

EDR har fået ny hovedbestyrelse

På dagens repræsentantskabsmøde blev valgt en ny hovedbestyrelse, der ser således ud:

Formand

OZ3QY Jan Anderschou

Medlemmer

OZ4VW Arne Fast Hansen
OZ1RH Palle Preben-Hansen
OZ3MC Martin Mortensen
OZ1CWM Knud Pedersen
OZ1EW Niels Ernholt
OZ1JS Jørgen Sand

Den nye hovedbestyrelse vil snarest konstituere sig.

Vi er netop i færd med at få overdraget de forskellige oplysnnger m.m., der vil sætte os i stand til at drive foreningen videre.
Herefter vi vi snarest orientere om foreningens status og hovedbestyrelsens planer for den kommende tid.
 

Nytårsbrev 1. januar 2018

Kære alle sammen.

Først vil jeg have lov at ønske alle et godt nytår med håbet om at vi i fællesskab eller individuelt kan skabe gode resultater i 2018.
Det kan næppe være forbigået nogens opmærksom, at vores foreningen har været igennem ja nogen vil sågar sige: er midt i en forandring proces. Det er nu 14 måneder siden, at vores forening fik en ny og fuldtallig hovedbestyrelse, hvordan denne bestyrelse har klaret sig vil jeg lade være op til andre om at afgøre, men vil blot her nævne noget af det vi arbejder med i hovedbestyrelsen.

EDR har fået en ny og opdateret hjemmeside, for denne hjemmeside skylder vi Hjalmar OZ1JHM en stor tak for at hans arbejde gjorde dette muligt. Efter et års kæmpe arbejde har Hjalmar valgt at give stafetten videre. Det er lykkes at finde en som vil overtage hvor Hjalmar slap, nemlig Kasper OZ8AAZ / SA7LNK. Kasper har lovet at fører hjemmesiden ind i 2018 og sikre hjemme-sidens videre udvikling.

Allerede i slutningen af marts 2017 fik EDR en forespørgsel fra Energistyrelsen om EDR var interesseret i at overtage administrationen af de danske amatørradiocertifikater. Det har igennem årene været et ønske fra EDR’s side, at løse denne opgave, derfor var beslutningen ikke svær at tage nemlig at sige ja tak. På møder igennem 2017 arbejde energistyrelsen og EDR hen imod en overtagelse 1 januar 2018, desværre viste der sig større udfordringer i slutningen af november 2017 hvorfor der i gensidig forståelse imellem energistyrelsen og EDR blev aftalt at udskyde overdragelse af opgave til 1 maj 2018.

Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det at drive EDR koster penge. For at få enderne til at nå sammen, har det desværre været nødvendigt at sammenlægge juli og august nummeret af medlemsbladet OZ.  Nu er der sikkert nogen som vil sige ja men bladet er også blevet tyndere, ja det er rigtigt, der er stof som er flyttet på hjemmesiden, årsagen til ændringerne skal findes i Postnord’s pris struktur, ved 1500 stk. (vi er tæt på) bliver det væsentligt dyrere at sende medlemsbladet med mindre vægten pr. blad bringes under 100 gram. Mens vi er ved OZ så valgte vores hovedredaktør Flemming OZ8XW at yde en frivillig indsats i hovedbestyrelsen frem for det lønnede job som hovedredaktør, der skal her lyde en stor tak til Flemming OZ8XW for det arbejde han så fantastisk gjort for medlemsbladet.
Som noget nyt har vi valgt at medlemsbladet kan hentes på hjemmesiden når det er sendt til trykkeriet, skulle man ønske helt at vælge det ”trykte” medie fra, ja så sparer EDR ca. 200 kr. pr. år primært på porto. Denne besparelse syntes vi faktisk medlemmet og EDR skal dele hvilke så også betyder at hvis det trykte medlemsblad på papir vælges fra får man 100 kr. i kontingent nedsættelse.

I august helt præcist den 17. august 2017 var det 90 år siden at en gruppe radioamatører stiftede EDR. Dette skulle da fejres, hvilket skete ved en reception på klokkestøbervej i Odense. Takket være initiativrige medamatører, der kunne se at afholdelse af 90 års fødselsdagen ville blive økonomisk tung for EDR, ja de lavede simpelthen en indsamling sådan at EDR kunne holde fødselsdag, dette er EDR dem meget taknemlig for, et initiativ der i min verden er indbegrebet af at være med i en forening….vi hjælper hinanden, ja man fristes til at skrive VORES forening, ikke din, ikke min, men netop vores forening. 

I år var det EDR’s tur til at afholde NRAU møde som et formøde til IARU mødet, dette møde blev holdt i Odense fra fredag til søndag hvor funktionærerne fra de nordiske lande diskuterede holdninger og kom frem til fælles holdninger til forslag fremsat til IARU mødet. Det direkte udkomme for EDR her viste sig desværre at have store værdi da vores repræsentant få dag før IARU mødet måtte melde forfald på grund af sygdom så var det bare at give fuldmagt til en funktionær fra NRAU, som så stemte på vegne af EDR.
 
På repræsentantskabsmødet i oktober 2017 var der indsendt 2 forslag til vedtægtsændringer. Repræsentantskabet valgte at arbejde videre med det mest vidtgående forslag: ét kammersystem hvor formand og hovedbestyrelsen vælges ud af repræsentantskabet midte. Dette forslag havde nogen mangler og præciseringer, repræsentantskabet udarbejdede en stram og ambitiøs plan for at få lavet ét kammer forslaget færdigt. Dette arbejde lykkes for en gruppe under ledelse af Istvan OZ1EYZ og Claus OZ1FDH. tak dem begge det kæmpe arbejde. Forslaget blev vedtaget (igen) på et ekstraordinært repræsentantskabs møde i midten af december 2017, de nye vedtægter med tilhørende forretningsordener findes nu på hjemmesiden.

I november 2017 blev der holdt en temadag omkring DMR systemets funktion og opbygning, den kom i stand takket være Michael OZ5WU, som fik samlet trådene. Når man efterfølgende lyttede til folk på DMR nettet, så var det en stor succes, ja der er sågar nogen der har spurgt om hvornår næste DMR teamdag bliver afholdt.

Vi skylder også en tak til de frivillige der uge efter uge kommer på kontoret i Odense for at hjælpe med store og så ting uden deres hjælp havde tingende ikke gået så nemt.

”Din hjælp er ønsket” under dette motto er det lykkes for EDR at får udført forskellige opgaver i og omkring Klokkestøbervej, lad mig i flæng nævne:
·       Flyttet QSL bureauet til større og lyser lokaler
·       Malet flere lokaler på Klokkestøbervej
·       Generel oprydning, ikke der med sagt at Lone roder men hendes tid er også knap.
·       Udvendig vedligeholdelse af huset.
·       Pakket QSL kort og derefter sendt disse kort til udlandet via Tyskland takket være et initiativ fra OZ0J Jørgen.

”Din hjælp er stadig ønsket” der er altid noget som skal laves så hvis netop du er god til noget så spørg kontoret eller undertegnet om der skulle være brug for netop din hjælp, følgende kan nævnes
·       Skrive en teknisk artikel på hjemmesiden eller i medlemsbladet OZ
·       Udvendig vedligeholdelse på Klokkestøbervej
·       Måske kan du skrive en ansøgning til en fond, eller en ansøgning til opsætning af antenner / antenne mast
·       Ja du har måske en ide som EDR kan får gavn af.
·       Måske har netop du en ide til en temadag, hvis du har indholdet så har EDR rammerne

På det personlige plan vil jeg gerne rette en stor tak for jeres kæmpe opbakning. Selvfølgelig også en stor tak til vores forretningsfører Lone, som navnlig i starten har ydet mig en stor støtte.

Husk at det er jer som medlemmer der bestemmer, hvem der skal lede EDR i næste periode via repræsentantskabet. 2018 er valgår, kandidater til årets valg meddeler deres kandidatur via formanden for nærmeste EDR lokalafdeling. Procedurer og datoer vil blive annonceret på edr.dk

Til slut er der tilbage endnu engang at ønsket alle et godt nytår med mange gode DX forbindelser og tekniske konstruktioner der virker første gang.

Vy 73 de Finn OZ1AHV
Formand for EDR

Spørg ikke hvad EDR kan gøre for dig, men hvad kan du gøre for EDR
 
kontingent
Hvornår får jeg en opkrævning i årskontingentet til edr? Jeg har ikke modtaget nogen endnu.

MVH Peter Bregenov oz7pbi
OZ - omfang og indhold
Finn - du nævner en del om OZ. Ganske fornuftigt at indskrænke sidetallet for at spare porto. Det er bl.a. sket ved helt, at skære Afdelingsnyt væk. Den sektion er vi mange, der savner. Her fik man som afdelingsbestyrelse et godt indblik i, hvad der foregik i de aktive afdelinger. Og kunne hente megen inspiration. Men også som menigt medlem høre om projekter og søge viden heri. Du vil måske indvende, at man bare kan læse på hjemmesidens afdelingsnyheder. Men der har du ikke det samme fine overblik.
Vi kan ikke få Afdelingsnyt tilbage uden at fjerne noget andet. Og her har jeg et forslag:
Hvis vi beslutter, at Afdelingsnyt må fylde max. 6 sider, vil det give 1/4 spalte til hver afdeling. Hvis vel og mærket alle leverer indhold. Det vil være nok til i punktform at fortælle om afdelingens aktiviteter. Og henvise til videre læsning enten på EDR.DK Afdelinger eller på afdelingens egen hjemmeside. Afdelingens spaltehoved kan krympes til overskrift og et par linjer. 
Af det nuværende OZ stof, der kan undværes og flyttes til hjemmesiden, er bl. a. de lange tabeller over contestresultater og landekodelisten. Det vil i OZ 1/2018 give omkring 7 sider. Jeg vil tro, at vore gode spalteredaktører sagtens kan redigerer deres stof fordelt på hhv. OZ og hjemmesiden. Med lidt god vilje kan der fint findes plads til Afdelingsnyt.

Vi skal ikke starte en debat her. Derfor har jeg oprettet en tråd på Forum under Udvikling med samme overskrift som kommentaren her. https://edr.dk/edrforum/viewtopic.php?f=2&p=4778#p4778
Du kan sagtens læse i Forum, uden at vær oprettet. smiley

Best 73 de OZ4KAJ
Kaj

Kære alle brugere af EDR.dk

I dag har webudvalget lavet en ny feature hvor der automatisk bliver sendt en mail til dig når der kommer nyt indhold på EDR.dk

Det kunne f.eks være når der lægges et nyt OZ op eller en god artikel.

Du kan gå ind på din bruger opsætning og fravælge det som du ikke ønsker at modtage notifikation om. ( se link nederst )

Webudvalget håber at du må få endnu mere glæde af EDR.dk med dette tiltag.

EDR.dk noget vi giver til hinanden.

Med venlig hilsen

Webudvalget.
(Ingen titel)
yes
Vy 73 de OZ5WU/Michael 

EDR.dk noget der kunne være godt, men er nu ØDELAGT
'Du kan gå ind på din bruger
'Du kan gå ind på din bruger opsætning og fravælge det som du ikke ønsker at modtage notifikation om. ( se link nederst )'

Hvor er det link?
sorry ..Det stod nederst i
sorry ..Det stod nederst i mailen.
Tryk på MIN KONTO
Kig øverste linje NOTIFIKATIONS INDSTILLING

Håber at ovenstående giver den øsnkde hjælp

 
Tak for svaret.
Tak for svaret.
Hvor mange mails kommer der så?
jeg har sat den til en gang i
jeg har sat den til en gang i timen , hvis der er nyt indhold men tænker det nok skal være en gang i døgnet.
Webudvalget votere lige nu

 
OK med den nye feature, men
OK med den nye feature, men har tilladt mig, at fravælge muligheden.

Jeg får e-mails i rigelige mængder i forvejen og jeg checker sitet jævnligt.

 

73 Verner // OZ9XU

Vi er netop flexible i
Vi er netop flexible i webudvalget og lader den enkelte bruger selv bestemme hvordan han / hun gerne vil have vores service wink

 
husk dog at beholde
husk dog at beholde NYHEDSBREVET med hak i, så du modtager det. 
Det vil primært være HB og kontoret som anvender den feature

 
Jeg har modtaget nyhedsmailen
Jeg har modtaget nyhedsmailen, men jeg savner de danske karakterer. Kommer de i en mail for sigsmiley?

Vy 73 de OZ3QY Jan
Formand for EDR

 
frown 
I min mailbox så den sådan ud 

 
Det kan godt være, men jeg
Det kan godt være, men jeg får ikke danske karakterer. Det får jeg fra alle andre, så måske skal der kigges lidt på ISO kodningen i mailsystemet.

Vy 73 de OZ3QY Jan
Formand for EDR

hej OZ3OY
hej OZ3OY
I headeren til den her modtagne mail står der:

Content-Type: text/plain;charset=utf-8

Content-Transfer-Encoding: 8Bit

Og her er der ingen problemer ...
mvh
søren/4zat

glemmer du - så husker nettet
bit for bit
frie ytringer finder du her: http://www.4zat.dk/87.html
EDR medl. nr 7794

Det var dog irriterende...
Ja, jeg skal nok skynde mig at melde det fra. SÅ spændende er de ting der kommer herinde altså heller ikke.

En god mulighed havde såmænd nok været at lade det være et tilvalg, ikke et fravalg.

Mvh.
Rune
Det var dog irriterende...
Hej Rune
​Jeg gætter på at du mener mail notifikationen?

​Dem kan du selv styre under "Min Konto" -> notifikation indstilling.

Nederst på siden kan du fra vælge de kategorier der ikke har din interesse.
Vy 73 de OZ5WU/Michael 

EDR.dk noget der kunne være godt, men er nu ØDELAGT
Det var da irriterende
Denne her "nyhed" man har fundet på, er så vidt jeg er orienteret ikke helt lovligt, da man SELV SKAL TILMELDE SIG nyhedsbrevet, som hos andre leverandører. Så lav hellere en link på hjemmesiden, hvor man kan tilmelde sig.
Jeg skal nok se nyhederne, om end ikke dagligt, men så jævnligt. Så indtil proceduren bliver ændret, ryger det i mappen uønsket post, sammen med alt det andet der kommer fra ebay
Hej OZ6MU
Hej OZ6MU
Da forholdet kan henføres til Markedsføringslovens § 6 stk. 2 ser jeg intet galt i processen.
ref: http://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158302
 
Hej Allan
For at få tilbudsaviser på mail, skal man selv tilmelde sig, spørg erhvervstyrelsen. Det kunne se kønt ud, om alle forretningsdrivende sender deres tilbud ud. Sikken en trængsel der blev ved "papirkurven".Jeg skriver kun fordi i overskrider markedsføringsloven, og i den nuværende situation, vil det nok ikke være klogt. Men kan kan jo som jeg bare markere det som spam, og så slipper du for at se den
Hej oz6mu
Hej oz6mu

Opfatter du EDR som en FORRETNING ? Med dertil hørende jura.
Så er jeg jo helt galt på den - jeg troede jeg var medlem af en FORENING ...
Åbenbart ser vi meget forskelligt på det forhold.

mvh
søren/4zat

glemmer du - så husker nettet
bit for bit
frie ytringer finder du her: http://www.4zat.dk/87.html
EDR medl. nr 7794

Hej OZ6MU
Hej OZ6MU

Du kan have ret i, at et afkrydsningsfelt ikke må være således indrettet, at det kræver en aktiv handling for at framelde sig.


Forbrugerombudsmanden:

"Særlige regler for foreninger

Foreningers aktiviteter er som hovedregel ikke omfattet af spamreglerne. Foreninger må derfor gerne henvende sig elektronisk til deres medlemmer, selvom modtagerne ikke har givet deres samtykke. Men hvis en forenings henvendelser får ”erhvervsmæssig karakter”, så gælder spamreglerne  for disse henvendelser.".

Hej
Hej

Lad nu være med at starte endeløse debatter om hvad man må vs. ikke må.

Nu er det gjort (selvom det burde være et tilvalg), men det tager under 30 sekunder, at fjerne fluebenet i sin profil opsætning.
 

73 Verner // OZ9XU

Vi har valgt at default ved
Vi har valgt at default ved ny oprettelse, er at i som medlemmer får det fulde udtræk smiley
​Når sådan en tilføjelse kommer listende, så sker det desværre at eksisterende brugere også får "gaven" - Undskyld.
Som Verner så rigtigt skriver, kan I med "ET" klik slukke for alle auto udsendte mails - den er lidt "farlig" for så får
I ingen ting.. Heller ikke formandens nyhedsbrev - eller "NU er OZ på gaden"
Derfor er der kommet en ekstra menu under ​Notifikation Indstillinger:
Hvilket indhold ønsker du at få notifikationer om - åbne og klik

Når I trykker på den kommer der et antal checkbokse med nyhedsbrev emner, der kan I så fravælge alt det I ikke vil
se noget til..
 
Vy 73 de OZ5WU/Michael 

EDR.dk noget der kunne være godt, men er nu ØDELAGT
Jeg har for det meste et
Jeg har for det meste et åbent faneblad med edr.dk i min browser, hvor jeg er logget ind.
Når jeg klikker på et link i notifikationsmailen, er jeg ikke logget ind i det nye faneblad, der åbner.
Ligeledes er jeg heller ikke logget ind, når jeg bruger søgefunktionen og klikker på et link, der igen (fint!) åbner et nyt faneblad.

 
Godt initiativ
Mange tak for et virkelig godt initiativ.
Hej alle, men især til
Hej alle, men især til Hjalmar//OZ1JHM
Jeg vil give Verner//OZ9XU ret i at det tager ganske få sekunder at fravælge det emne der her debatteres.
Det synes som om emnet tilvalg/fravalg, er et brødløst et af slagsen.
Jeg vil bestemt gerne rose følgende punkt: Det er på EDR´s hjemmeside muligt at til- eller fravælge muligheden for, via hjemmesiden at modtage e - mail(s) fra medamatørerer, oven i købet uden at man skal fravælge muligheden for at være oprettet som bruger.
Dette forekommer mig at være et klart plus.
Som jeg erindrer det, var/er der på brugtgrej.dk, kun 2 muligheder, nemlig enten var/er man bruger, eller ikke.
Altså: Enten måtte man acceptere muligheden for at kunne modtage e - mail(s) fra 3. mand, eller ikke være tilsluttet brugtgrej.dk.
Og så et hjertesuk: For ikke længe siden skrev Henry//OZ3FD en udmærket nekrolog over afdøde Ib//OZ6WO.
Efter længere tids søgen, fandt jeg omtalte nekrolog under ARTIKLER.
Er det muligt at oprette en undermenu eller hvad en sådan kaldes, der blot kaldes NEKROLOG/(NEKROLOGER)?
Der er givetvist lagt et stort arbejde i nuværende EDR´s hjemmeside, personligt finder jeg at denne hjemmeside er vanskelig at navigere rundt i, men det er en anden snak, mange finder hjemmesiden er god og dette er vel det vigtigste.
Gode hilsener
Vagn//OZ1OXQ

 
Silent key
.... burde vel være navnet på den menu/undermenu.

Den findes jo i OZ, så hvorfor ikke her på sitet.

 

73 Verner // OZ9XU

Naturligvis skal navnet være
Naturligvis skal navnet være SILENT KEY.
Verner dit hundehoved, du har ret.
Hvornår ses vi igen?
Hej Vagn
He-he, det må nu være et vildsvinehovede.

Smager i øvrigt ganske udmærket sådan en vildsvinebasse, med nye kartofler, vildSOVS (ikke sauce), gemüse og tyttebær.

 

73 Verner // OZ9XU