Sider

 • Ustabilitet på hjemmesiden

  Lokalafdeling: 
  Kære besøgende

  I perioden 5. november til 13. november vil der foregå arbejde på vores servere.
  Dette kan betyde periodisk ustabilitet, måske manglende tilgængelighed på hjemmeside og forum i  kortere perioder.
  Webmaster lover at håndtere sagen bedst muligt, så  generne bliver minimale.

  På forhånd tak for forståelsen

  Vy 73 / med venlig hilsen
  Jan Anderschou - OZ3QY
   
  Vote og Share
  Vote: 
  No votes yet
 • Lokalafdeling: 


  EDR er ved at udvikle sig fra at være en traditionel medlemsforening, til en mere rummelig forening. Når vi skriver ”Powered by EDR” så betyder det, at EDR bakker op om en aktivitet, ikke at EDR nødvendigvis er ejer af aktiviteten.
  Et godt eksempel er Amatør Træf Fyn, hvor EDR er blevet spurgt om vi kunne hjælpe med nogle ting. Naturligvis kan vi det, fordi et sådanr samarbejde er til gavn for radioamatører.

  EDR samler trådene
  Vi tror på at fællesskabet giver en samlet styrke. At EDR evner at samle trådene, så vores hobby samlet set kommer beriget ind i fremtiden.
  I praksis vil vi arbejde med interessegrupper, der hver især får mulighed for, at pleje deres interesser med større styrke, fordi de har EDR i ryggen.
  Både EDRs medlemmer og andre interesserede kan være med i disse interessegrupper. Hvis en sag er god for radioamatører, skal den gøres endnu bedre, ved at være støttet af EDR.
  Og en interessegruppe kan være en lille håndfuld personer eller en større gruppe, bare der er en samlende interesse, relevant for amatørradio.

  Hvad kan vi gøre for dig?
  EDR vil støtte op om alle relevante aktiviteter, både ved at stille faglighed, kommunikation og andre ressourcer til rådighed.
  Nøgleordet er samarbejde. Hver interessegruppe har en ildsjæl som vi gerne vil i dialog med, så vi kan finde ud af hvordan samarbejdet bedst kan ske.
  Så tænk over mulighederne indenfor dine særlige interesser, og kontakt hovedbestyrelsen for at indlede en dialog.

  Vi glæder os til samarbejdet.
   
  Vedhæftede filer
  Vote og Share
  Vote: 
  Average: 3.7 (3 votes)
 • EDR søger mediefolk

  Lokalafdeling: 

  EDR søger mediefolk


  EDRs ansigt udadtil skal styrkes. Vores medier skal undergå en forvandling, så vi der opnås større sammenhæng, bedre udnyttelse af de enkelte medier, og en bedre økonomi

  I 2019 vil vi få en ny hjemmeside. Medlemsbladet OZ vil få et nyt format og udgivelsesfrekvens. Hertil vil vi udnytte sociale medier til, at udbrede kendskabet til EDR.

  Ambitionen er et højr niveau på alle områder, såvel det faglige indhold, som layout og funktion.
  Vi vil meget gerne udvikle det nye koncept i samarbejde med den fremtidige redaktion, og derfor vil vi invitere alle interesserede til at deltage i dette arbejde.
   
  Vil du være med?
  Radioamatører ved mest om vores hobby, så derfor starter vi naturligvis vores søgen blandt foreningens medlemmer.
  Vi søger medlemmer, der vil engagere sig i at gøre vores medier tiltrækkende og oplysende på et højt niveau. Folk som både kan holde på en blyant og gerne en loddekolbe, og måske oven i købet har en halv- eller helprofessionel tilgang til opgaven.
  Så har du en journalist, fotograf, tekstsmed, redaktør, grafiker, typograf eller en kombination gemt i maven, så vil vi meget gerne snakke med dig.
  I første omgang er det naturligvis uforpligtende, men vi håber bestemt der er en håndfuld medlemmer, der vil føle sig kaldet til et job på redaktionen. Folk der ligesom os siger, det her kan blive sjovt hvis vi hjælpes ad.

  Det skal du gøre
  Du skal kontakte OZ3QY Jan Anderschou, enten på mobil 4017 4616 eller send en e-mail til formandatedr [dot] dk

  Vi glæder os til at høre fra dig og få en dialog om hvordan vi sammen kan bringe EDR videre.
   
  Vote og Share
  Vote: 
  No votes yet
 • Så er der QSL kort på vej

  Lokalafdeling: 

  QSL Centralen

  har nu givet den en skalle - igen, så alle skulle modtage QSL kort i disse timer.

  Vi takker for tålmodigheden.
  Billeder: 
  Vote og Share
  Vote: 
  Average: 4.3 (3 votes)
 • Så kører hjemmesiden igen.

  Lokalafdeling: 
  Så kører hjemmesiden igen.

  I forbindelse med klargøring af forskellige undersider, har vi lavet en DNS opdatering. I den forbindelse opstod en fejl, som desværre først kunne blive rettet sidst på eftermiddagen.
  Vi beklager forsinkelsen.
   
  Vote og Share
  Vote: 
  Average: 3 (2 votes)
 • EDR har fået ny hovedbestyrelse

  Lokalafdeling: 

  Kære alle
  Tak for indsatsen og supporten.
  EDR har i dag fået ny hovedbestyrelse, der ser således ud:

  Formand
  OZ3QY Jan Anderschou

  Medlemmer
  OZ4VW Arne Fast Hansen
  OZ1RH Palle Preben-Hansen
  OZ3MC Martin Mortensen
  OZ1CWM Knud Pedersen
  OZ1EW Niels Ernholt
  OZ1JS Jørgen Sand

  Den nye hovedbestyrelse vil snarest konstituere sig.

  Vi er netop i færd med at få overdraget de forskellige oplysnnger m.m., der vil sætte os i stand til at drive foreningen videre.
  Herefter vi vi snarest orientere om foreningens status og hovedbestyrelsens planer for den kommende tid.

  Vy 73 de OZ3QY
  Jan Anderschou
  Formand for EDR

  Vote og Share
  Vote: 
  Average: 3.7 (7 votes)
 • Valget 2018 er overstået

  Lokalafdeling: 
  Så blev spændingen udløst.

  Selv om der kun var valg i Midtjylland så har medlemmerne valgt.
  Og de andre kredse blev valgt ved fredsvalg, idet der ikke var kandidater nok til at sikre er fuldtalligt RM.

  Derfor skal der lyde et stort tillykke til alle som er kommet i RM. Der er også nogen som ikke er kommet ind, men mon ikke der er noget arbejde som kan laves, selv om man ikke er i RM.

  Der ligger et godt arbejde foran, og nogle beslutninger som skal tages, herunder valg af Formand og HB, på et godt hold spiller alle sammen, nogle scorer mål og andre redder, at udnytte hinandens forskelligheder vil sikre at EDR står godt rustet fremover, og skulle der opstå tvivl om noget, så tænk på hvad der tjener foreningen bedst.

  I er holdet som skal sikre EDR i tiden fremover, så derfor bakker medlemmer også op omkring jer, godt at se nye som erfarne personer på holdet, vi er mange som ser frem til at EDR bliver mere synlig, og sikre gode forhold for alle medlemmer og ansatte, og påskynder alle som gør en indsats, hvad enten den er stor eller lille.
  Sammen er vi bedst.


  P.B.V.

  OZ1LLY /Gert Poulsen
  Næstformand EDR
   
  Vote og Share
  Vote: 
  Average: 5 (1 vote)
 • NRAU blade

  Lokalafdeling: 

  Lige en opfriskning.
  .
  Det er blevet besluttet, at de nationale radioklubber i Norge, Sverige, Finland og Danmark skal udveksle deres medlemsblade i pdf-format. Bladene skal være tilgængelige for landenes medlemmer af de nationale foreninger. Udvekslingen sker ved, at at filerne lægges op i et fælles NRAU-cloud, hvorfra klubberne kan downloade bladene. Dette sørger OZ8XW Flemming for sker nået et land efter aftale har sendt en mail om, at et blad er klar..
  Alle de tilgængelige blade kan medlemmer læse under For medlemmer- NRAU blade. Listen kan være lidt uoverskuelig, men er up to date juni 2018. Mangler du et blad, så er det fordi, det ikke er lagt op i cloud endnu.
  .
  /OZ1EDD Kaj

  Vote og Share
  Vote: 
  Average: 5 (1 vote)
 • Lokalafdeling: 

  På Kjelds vegne skal jeg oplyse, at han ikke kan modtage valg til RM af helbredsmæssige grunde, der først er blevet klarlagt efter, at kandidatlisten er blevet lukket og stemmesedler udsendt. Så undlad at stemme på ham. .
  Han beklager meget. Og håber at hans mærkesager vil blive taget op af andre i repræsentantskabet. Det drejer sig om at OZ skal bringes op på et højere niveau, at få økonomien rettet op og at få reetableret forbindelserne med de udenlandske foreninger.
  .
  På OZ5KM Kelds vegne
  OZ1EDD Kaj

  Vote og Share
  Vote: 
  Average: 3 (2 votes)
 • Lokalafdeling: 

  Vikar søges til EDRs kontor

  Da vores forretningsfører er langtidssyg, søger vi en vikar (gerne radioamatør) primært til bogføring i economics, men også andet forefalden kontorarbejde, som besvarelse af e-mails og korrespondance.

  Arbejdstiden er ca. 4-6 timer ugentlig.
  Arbejdet bør foregå på EDRs kontor, Klokkestøbervej i Odense, men bor du langt fra Odense, er det muligt at arbejde hjemmefra.

  Det væsentligste er at du har kendskab til e-conomics og til bogføring.
  Der vil være en gruppe af mennesker, der agerer som bak-up til dig, og som kan hjælpe med besvarelse af øvrige henvendelser, der kommer til kontoret.

  Løn efter aftale.

  Start: Hurtigst muligt, forventet varighed, 3 måneder. Interesseret, så send en kort ansøgning til:

  OZ3ZU Viggo K. Dahm
  oz3zuatedr [dot] dk
  Eller ring: 5385 8750
  Vedhæftede filer
  Files: 
  Vote og Share
  Vote: 
  Average: 2.8 (4 votes)

Sider