Navn: 
Jan Skjoldborg kristensen
Lokalafdeling: 
Fødselsdag: 
Lørdag, 12 august, 2017