Navn: 
Vagn K. Kjeldsen
Lokalafdeling: 
Call: 
OZ6VG