Deltagere til arbejdsgruppe søges

Deltagere til arbejdsgruppe søges

EDRs hovedbestyrelse vil gerne sikre radioamatørerne de bedste muligheder, for at dyrke deres hobby. Det betyder bl.a. mulighed for at opsætte antenner.

Som vi skrev i februar OZ, skal EDR have en kreativ tilgang til problemstillingen. Vi vil ikke bare acceptere, at reglerne bliver tolket efter forgodtbefindende i de forskellige forvaltninger og boligforeninger.
Derimod vil vi gerne bidrage til, at fortolkningen sker i radioamatørernes interesser.
Naturligvis kan EDR ikke bare få ændret lovgivningen, eller tvinge beslutningstagere til, at tænke som en radioamatør, men vi kan alligevel påvirke beslutningsprocesserne, ved at forklare tingene, give gode eksempler og skabe forståelse for, at amatørradio ikke er forenelig med fællesantenner og andre eksisterende løsninger.

Med andre ord skal vi have formidlet disse gode tanker til beslutningstagerne, hvilket bedst kan ske gennem et officielt anerkendt kompendium.

Nu er det så vi skal finde et par gode folk, til at indgå i en sådan arbejdsgruppe, som har tilstrækkelig interesse for området og som kunne tænke sig at bidrage til projektet.
Der er ikke tale om etablering af et antenneudvalg, der skal håndtere henvendelser fra radioamatører om lokale antennesager.
Derimod ønsker vi en arbejdsgruppe, der indenfor en kortere periode kan engagere sig i den konkrete opgave, at sammensætte et egnet kompendium, der har et så professionelt tilsnit, at det kan få en officiel blåstempling fra relevante myndigheder.

Kontakt undertegnede for nærmere oplysninger.

Vy 73 / med venlig hilsen
Jan Anderschou – OZ3QY
formand@edr.dk
Rlf. 40 17 46 16

Relaterede

Leave a Comment