Frederikssund, Marts 2019

På vores netop afholdte generalforsamling, no. 37 i rækken, forløb alt som sædvanligt i god ro og orden  – under ledelse af Steen,OZ2DC.  Den siddende bestyrelse blev genvalgt.

Her en lille del af de fremmødte.

Nyhed:

Så har vi igen været aktive med udvikling af en elektronikkonstruktion. Denne gang drejer det sig om en switch der kan indkoble 4 forskellige modtagerantenner. Konstruktionen giver også mulighed for strømfødning af en eventuel antenneforstærker. Funktionen styres af stationens PTT, eller CW-nøglen.

For nærmere forklaring af ideen bag konstruktionen giver vi ordet til vores formand, Joakim, OZ1DUG, som har kreeret apparatet.

Han skriver:

Der er meget støj (QRM), navnlig på HF – og det bliver nok ikke bedre.

Derfor har vi ofte talt om, at det måske er praktisk at kunne bruge forskellige antenner til sending og modtagning. 

 Flere detaljer, med diagram og byggevejledning, ses på hjemmesiden www.oz6frs.dk .

 

Kommende aktiviteter:

  • Vi afholder prøve for erhvervelse af sendelicens torsdag den 9 Maj, 19:30.

Det sker i klublokalerne, Roskildevej 161.    Lokalerne åbner kl 19:00.

Kontaktperson : Joakim Soya, OZ1DUG. Se nærmere under www.oz6frs.dk

 

  • Sidste onsdag i denne måned holder vi møde for planlægning af vores deltagelse i ”Græsted Veterantræf”. Dette er i de tre pinsedage. Sidste år deltog vi med stor succes i aktivering af ”Flora Fauna”.

 

Program for Marts 2019:

06/03   Klubaften.

13/03   Foredrag ved Kenneth, OZ1HDF. Emnet er Ballanceret Antenne & Tuner.

20/03   Klubaften.

27/03 Græsted Veterantræf / ”Flora Fauna”.

Vy 73 de OZ3NR, Niels W.

Relaterede

Leave a Comment