Generalforsamling OZ2EDR

Ordinær Generalforsamling

 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i henhold til afdelingens vedtægter.

 

Generalforsamlingen finder sted

 

Torsdag den 11. april 2019 kl. 20:00

 

i afdelingens lokale på

 

Skjoldhøjen, Holmstrupgårdvej 36, 8220 Brabrand

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalgsformænd
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2018
 5. Kassereren fremlægger budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af kontingent for 2020.
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelse

Der skal vælges

 • Kasserer (OZ1KKH på valg)
 • 1 bestyrelsesmedlem
 • (OZ1LQO på valg)
 • 2 suppleanter
 1. Valg af 1 revisor og 2 suppleanter
 • (OZ1LZD på valg)
 1. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest onsdag den 03. april 2019.

 

På bestyrelsens vegne

Formand – OZ1KKH – Erik Nielsen

 

Relaterede

Leave a Comment