HF aktivitetstest

80m. aktivitetstest

NOV 2018

CW   Points Multi Score
1
OZ4FA
110
27
2970
2
OZ4QX
 95
25
2375
3
OZ4CG
 96
24
2304
4
OZ6IG
 67
21
1407
5
OZ4FF
 70
18
1260
6 OZ1LBG  50 14  700
CW   Points Multi Score

CW                                                Points                Multi                 Score

1                         OZ4FA                110                     27                       2970

2                         OZ4QX               95                      25                       2375

3                         OZ4CG               96                      24                       2304

4                         OZ6IG                67                      21                       1407

5                         OZ4FF                70                      18                       1260

6                         OZ1LBG             50                      14                       700

 

Klub CW

1                         OZ2NYB            32                       10                       320

 

SSB                                               

1                         OZ4FA                131                     30                       3930

2                         OZ2PBS             129                     30                       3870

3                         OZ8DK               128                     30                       3840

4                         OZ1XV               120                     29                       3480

5                         OZ4NA               116                     28                       3248

6                         OZ1IVQ             94                      29                       2726

7                         OZ4QX               69                      19                       1311

8                         OZ1AWG           60                      15                       900

 

Klub SSB          

1                         OZ5GX               126                     29                       3654

2                         OZ2NYB            105                     25                       2625

 

QRP CW                                      

1                         OZ8PG               131                     25                       3275

2                         OZ6NF               109                     25                       2725

3                         OZ1LQO            118                     23                       2714

4                         OZ1GX               105                     22                       2310

5                         OZ4DX               76                      20                       1520

6                         OZ1KVB             77                      17                       1309

 

QRP SSB                                      

1                         OZ8PG               177                     26                       4602

2                         OZ4DX               119                     27                       3213

3                         OZ6AF                118                     25                       2950

4                         OZ1GX               123                     23                       2829

5                         OZ6PP                104                     19                       1976

 

 

10m. aktivitetstest

NOV 2018

Klasse A.

CW                                                QSOer                Loc                     Score

1    OZ7KJ        4                         3                         4055

2    OZ1GX      3                         3                         3034

3    OZ7IS         3                         2                         1539

4    OZ4QX      2                         1                          516

5    OZ1AOO                               2                         1                          511

 

 

Klasse B.

SSB                   

1    OZ7IS         6                         4                         3295

2    OZ1GX      5                         4                         3263

3    OZ7KJ        3                         3                         2624

4    OZ5DD                                  3                         2                         1324

5    OZ4QX      3                         2                         1068

6    OZ7S          2                         1                          614

7    OZ2XH      1                         1                          586

8    OZ1AOO                               2                         1                          511

 

 

Klasse C.

FM                    

1    OZ7KJ        1                         1                          542

OZ1GX        1                         1                          542

 

 

Klasse D.

Dig.                   

1    OZ7IS         5                         3                         2586

2    OZ1GX      2                         2                         2077

3    OZ7KJ        2                         2                         2041

4    OZ1AOO                               2                         1                          516

 

 

Klasse E.

                  CW    SSB     FM    Dig.   Total

1   OZ7KJ      4055   2624    542   2041    9262

2   OZ1GX      3034   3263    542   2077    8916

3   OZ7IS      1539   3295      0   2586    7420

4   OZ4QX       516   1068      0      0    1584

5   OZ1AOO      511    511      0    516    1538

 

Endnu en 80 meter og en 10 meter test er overstået. Denne gang med knap så mange deltagere på 80 meter som vi har været vandt til. Trods det knap så store fremmøde kom der en rigtig god test ud af det. Forholdene var gode det meste af tiden hvilket kom især QRP stationerne til gode. De blev de fleste steder rapporteret med store signaler. – Ja 5 watt kan godt give S9++.

Som det fremgår af kommentarerne, var mange af de faste deltagere savnet. De var nok taget til Amatør-Træf-Fyn (ATF). Det foregik jo samme søndag som 80 meter Aktivitetstesten. ATF har tidligere været afholdt på en søndag i oktober, men da kolliderede det med en af de store tester, nemlig CQ WW Contest hvilket mange var kede af, da man så ikke kunne deltage i den contest hvis man tog til ATF.

Amatørtræffet blev så flyttet til søndagen efter. Desværre for EDR’s

80 meter aktivitetstest. Jeg – og andre – havde håbet på at det ville blive om lørdagen, så kunne man jo deltage i begge arrangementer – men desværre. Nu hvor det lader til at EDR er ved at involvere sig i ATF, er der nok ikke store chancer for, at det bliver ændret til 80 meter test-deltagerne fordel- desværre – men vi har jo da lov at håbe.

I 10 meter testen var der ikke så mange deltagere, men det skyldes de ugunstige forhold på denne tid af året. Jeg fik lidt flere log ind end jeg plejer, så tak for det. Send endelig log selvom der kun er kørt en enkelt eller to forbindelser, det fortæller jo om aktiviteten på båndet.

Her er lidt af kommentarerne fra 80 meter loggene.

OZ2PBS, Palle:

Som tidligere år, bliver denne måneds test en af de tester som trækkes fra i regnskabet.

OZ4QX, Peter:

Fik først sent forbindelser på SSB, da jeg ved starten ikke kunne få kontakt med omverdenen. Af en lokal amatør (tak!) fik jeg rapport om en styrke på en halv S-grad, så der kom altså lidt ud. Jeg fik fjernet et lavpasfilter efter antenneudgangen på transceiveren, og det hjalp heldigvis. Så filtret skal lige undersøges nærmere.
OZ1LBG, Peter:

Det ser ud til, at min modtager ikke er så god til at modstå nær-QRM, så kraftige forstyrrelser slår igennem, selvom de ligger flere kHz fra forstyrrelsernes frekvens. Det giver jo færre point, men til gengæld er udfordringen større, hi.

OZ2NYB, Nyborg Afd:

Panik kl. 09:45: Ingen svarede mit opkald. Var det antennen eller radioen? Modtageren var ok.
Analyzer på antennekablet: Resonans ved 3,6 MHz – normalt. Masser af output fra senderen men åbenbart ikke på frekvensen. Byttede FT-897 med TS-480: Endelig gang i det fra kl. 10:26 af.
Dejligt at høre de mange QRP stationer.
Jeg var desværre ikke på i oktober pga familiebegivenhed.
OZ1IVQ, Erik:

Denne gang var der mere plads på båndet, så det var nemmere at ”fange” QRP stationerne.

OZ5GX, Sæby Afd:

På trods af lidt færre deltagere end tidligere, som vel kan tilskrives mødet i Odense, var det en god test med vældig gode signaler, særligt Qrp stationer lå med et kraftigt signal her i Nordjylland.

OZ1LQO, Søren:

Hej, tak for en hyggelig test i dag!

Rigtigt gode forhold og dejligt med mange deltagere trods arrangementet i Odense som jeg desværre var forhindret i at deltage i i år. Men så er det jo godt man har en aktivitets test.

OZ4NA, Bent:

Her er mit beskedne bidrag til november 80m ssb testen. Gode forhold for QRP stationerne.

OZ8PG, Per:

Det var mærkbart med ATF, men condx var super fine.

Mon ikke alle kunne nå at få QSO med hinanden denne gang.

OZ1AWG, Erik:

For en gangs skyld fik jeg en enkelt qso med oz5fyn. Der var dog mange QRP stationer med denne gang, men jeg syntes de var for svage til at jeg ville kontakte dem.  Flot med en sådan deltagelse.

OZ4FA, Hans-Christian:

Hermed loggene for i dag og tak for mange gode qso’er under testen. Forholdene var rigtig gode i dag hvor QRP stationerne havde rigtig gode signaler og kunne klare sig mod os der havde flere watts på. I CW testen var det ikke så mærkbar, men i SSB delen var der ret sløj deltagelse pga. konkurrencen fra ATF.

OZ8DK, Jens Christian:

Tak for testen i dag selv om der ikke var så mange med i dag – er nok på grund af Odense møde.

OZ4CG, Carsten:

Her er så dagens resultat fra aktivitetstesten på CW.

Der var rimelige forhold, men lidt færre af de “faste” deltagere end vanligt – sikkert p.g.a. amatørtræffet på Fyn. Det virkede, som om der var rimelige forhold, men jeg hørte ikke noget til dig i denne omgang? Der var stor forskel på, hvor mange jeg fik i hver periode, men det skyldes nok, at det er lidt et lykketræf at balancere mellem at søge og at kalde CQ.

OZ6NF, Gunner:

Fine forhold i dag på 80m på trods af den varslede CME. Alle QRP statio-nerne var også kraftige. Men jeg manglede 20% af de kendte deltagere?

 

Kommentarer fra 10 meter testen:

OZ4QX, Peter:

Håber stadig på flere deltagere. Men det var da bedre end i oktober.
OZ5DD, Give afd:

Hej Gunnar! Jeg var ved at falde ned af stolen da du kaldte in til 10m testen, men det var rart atter at køre et par kontakter på 10m.
OZ2XH, Hans:

Du skrev du gerne vil have log selvom man kun har kørt én forbindelse og det var dig. Hørte noget svag på FM, men kunne ikke læse det. Fik ikke lyttet under digitalt.

OZ7S, Sven:

Ikke meget at køre… og så gik min tre-element tre-bånds beam i stå, så den nu sidder fast i ca. 45 grader retning!

OZ7KJ, Skive afd:

Der var jo ikke det store at komme efter og meget sporadiske forhold, men vi har da været med.

Det var så alt for i år. Når dette læses har vi kørt de sidste tester og vi kan tænke på at det snart er jul og nytår og dermed tid til Juletesten og Nytårstesten.

Fra 2019 er der ændret på indsendelsesfristerne på loggene fra 10 meter og 80 meter testen. Sidste frist for indsendelse bliver fremover 3 dage efter de respektive tester er kørt. Altså: Søndag efter 10 meter og onsdag efter 80 meter testen, som mail begge senest kl 23.59. Jeg modtager stadig papirlog som brev med PostNord, men så skal det være som Quik-brev. Reglerne vil blive rettet på EDR’s hjemme-side snarets. Ændringen sker for at fremme udsendelse af resultater hurtigere.

Til slut vil jeg gerne sige alle en Rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår med tak for en god og stor opbakning til testerne i år. På genhør i 2019.

 

Vy 73 de

Gunnar

OZ1GX

Relaterede

Leave a Comment