HF-FIELD-DAY REGLER 2019

HF FIELDDAY REGLER 2019

 1. Deltagere: Alle lokalafdelinger af EDR kan deltage i denne test. Ændringer/nye klubkaldesignaler skal være FD-manageren bekendt senest den 1. august. Således alle kan få kendskab til nye clubcalls.

 

 1. Tidsrum: EDR’s Field Day holdes i samme tidsrum som Region 1 Field Day – den første week-end i september fra lørdag kl. 1300 GMT til søndag kl. 1300 GMT.

 

 

 1. Output power: Kategori A: Licensbestemmelserne skal overholdes. Kategori B: Licensbestemmelserne skal overholdes, dog max. 100 watt. Der må ikke forefindes externe PA-trin på FD-området.
 2. Modes og frekvenser: Der køres SSB og CW/alle digitale modes iflg. licensbestemmelserne på 80, 40, 20, 15 & 10 meter iflg. Region 1 båndplaner.

 

 1. Udstyr:
 2. Kategori A: Max 5 stationer (een pr. bånd). Der er ingen begrænsninger med hensyn til antenne- typer eller antal.

Kategori B: Max 3 stationer (een pr. bånd). 5 bånd må benyttes dog max. 3 bånd samtidig. Kun antenner, som udelukkende består af et enkelt element, så som en dipol, en longwire eller  vertical. Kat. A & B: Strømforsyning skal være fra lokalt placerede generatorer  eller  batteri.

 

 1. Installation: Den valgte QTH må ikke være i bygninger,  Alt udstyr, minus antenner, skal være indenfor en radius af 100 m.
 2. Opkald: CQ Fieldday det er OZxyyy/P CQ FD de OZxyyy/P Kun afdelingens kaldesignal streg P (/P) må benyttes.
 3.  Log: Der føres seperat log for hvert bånd samt for hver af de to modulationsarter, d.v.s. 1 sæt logs for SSB og 1 samlet sæt for CW/digitale modes. Loggen skal indeholde følgende: Dato, tid GMT, kaldesignal, sendt RS(T) plus serienummer startende med nr. 001 på hvert bånd for hver modulationsart (dvs hvis der deltages på alle 5 bånd på både CW/digitale modes og SSB, skal der være 10 dellogs, alle startende med nr. 001), modtaget RS(T) samt serienummer, hvis et sådant gives.

OZ1IVAs  fd log kan anvendes, samt N1MM log.  Til de som bruger N1MM log sendes log og sammentællingen til vedhæftede regneark, som ser således ud.

 

 

Sammentællingsblad FD 2019
 Call: edr afd:
Bånd qso multi points Båndscore multi total points total Båndscore total
3,5 MHz CW 0
3,5 Mhz SSB 0 0 0 0
7 MHz CW 0
7 Mhz SSB 0 0 0 0
14 MHz CW 0
14 Mhz SSB 0 0 0 0
21 MHz CW 0
21 Mhz SSB 0 0 0 0
28 MHz CW 0
28  Mhz SSB 0 0 0 0
total 0 0 0 0
indtast resultatet i det gule felt.

 

 

Point og multiplier:

QSO med eget land (uanset /P)… 1 point

QSO med Europa……………… 3 point

QSO udenfor Europa………….. 6 point

QSO med europæisk /P-station…. 5 point

QSO med EDR Klub station……..10 point

Hver DXCC-entity tæller som multiplier een gang pr. bånd pr. modulationsart. FINAL SCORE: Samlet sum point gange med samlet sum af multipli- ers.

Enkeltbånd: Point gange med multipliers. Hver station må kontaktes een gang pr. bånd pr. modulationsart (CW/alle digitale modes tæller som en modulationsart).

 

 1. Præmier: Til vinderne af begge klasser tildeles en evigt vandrende pokal med indgraveret kaldesignal og årstal.

 

 1. Endvidere tildeles der diplomer til nr. 1, 2 og 3 i begge klasser. Til nr. 1, 2 og 3 på hvert bånd i begge klasser tildeles der også et diplom. Diplom for bedste checklog, både sender- & lytteramatører.

 

 

 1. Indsendelse af log: Loggen, sammentællingsblad samt en liste for hvert bånd, der viser krævede multipliers i prefixorden  sendes til EDR’s Field Day  edrfd@edr.dk . inden udgangen af september 2019.

 

 1. Yderligere restriktioner:  For sent indsendte logs  kommer ikke med i resultatopgørelsen. Tvivlspørgsmål afgøres endeligt af Field Day manageren.

 

 1. Resultatet offentliggøres i OZ og på EDRs Hjemmeside. Pokalerne overrækkes af regionens HB-medlem,  diplomerne er selvhenter på EDRs Hjemmeside.

 

 

summaryliste fd

Relaterede

2 Thoughts to “HF-FIELD-DAY REGLER 2019”

 1. […] Hvor finder jeg reglerne for konkurrencen ???? I Danmark er det Experimenterende Danske Radioamatører der afholder konkurrencen, og det er også på Deres hjemmeside du finder de komplette regler. https://www.edr.dk/hf-field-day-regler-2019/ […]

Leave a Comment