Historisk QSL kort fra 1927

Fra tidligere udgivelse, forfatter ukendt

I mit arbejde med at indtaste gamle OZ blade faldt jeg over dette indlæg fra maj måned 1987 (altså for 30 år siden).

Historisk Indbydelse
Her har vi et tilsyneladende ganske almindeligt QSL-kort. Det blev i disse dage for 60 år siden sendt fra Gunnar Bramslev, D7ZM til Thorning Jepsen, D7DM .
Kortet er udfyldt med de sædvanlige rapporter og oplysninger, men under » remarks« har Bramslev skrevet: »Vilde meget gerne tale med Dem en Dag om hvad De mener om en eventuel Sammenslutning af Senderamatører« .
Kortet er skrevet den 17. maj og poststemplet den 19. maj 1927 og frankeret med et 7 øres frimærke !
På den måde kom Thorning Jepsen ind i kredsen, som i forvejen bestod af Bramslev D7ZM, Børge Jørgensen D7BJ, Helge Rafn D7EW og E.S. Poulsen D7MT.
Først senere kom Chrisimas Eskildsen og Høgsholm til.
Få måneder efter – den 15. august 1927 – blev EDR som bekendt stiftet.

Leave a Comment