Ikke-teknisk prøve 30-09-2018

Ikke-teknisk prøve 30-09-2018

Spørgsmålene er udformet af Erhvervsstyrelsen.
Svarene er givet af EDR (OZ1BXM).

1 / 20

Effekt måles i?

2 / 20

Hvad er det mest anvendte amatør-radio præfiks i Danmark?

3 / 20

Hvad er den rigtige anvendelse af det fonetiske alfabet ved bogstavering af JYLLAND?

4 / 20

Hvad kan selv en lav strøm gennem kroppen medføre?

5 / 20

Hvad forstår man ved et batteris kapacitet?

6 / 20

Må du med et dansk certifikat af kategori D benytte din amatørradiostation i andre lande?

7 / 20

Hvad er en ring-QSO?

8 / 20

Hvad er et multimeter (universalinstrument)?

9 / 20

Forkortelsen for ”megahertz” er?

10 / 20

En 2 meter station forstyrrer et TV, selv om TV'et ikke er tilsluttet antennekablet. Hvad kan der gøres for at afhjælpe forstyrrelsen?

11 / 20

Hvilken Q-kode anvendes til at spørge, hvem der kalder dig?

12 / 20

I hvilket amatørbånd ligger frekvensen 1296 MHz?

13 / 20

Hvordan betegnes de modtagne signaler, når signalstyrken er S7?

14 / 20

Hvad vil det sige at ”åbne repeateren”?

15 / 20

Hvad sker der når repeateren ”falder ud”?

16 / 20

Hvordan lyder et typisk opkald via en repeater?

17 / 20

Må man anvende CQ kald i alle amatørradio-frekvensbånd?

18 / 20

Du hører følgende opkald på radioen: CQ CQ CQ her er OZ1KLB Oscar Zulu Et Kilo Lima Bravo, kalder CQ og skifter. Du benytter station OZ1OHR til at besvare opkaldet. Hvordan lyder dit svar?

19 / 20

OZ1KLB har kaldt CQ og fik QSO med OZ1HLB. Man er nu færdig med QSO'en. Hvem har efter god tone ”ret” til at blive på frekvensen?

20 / 20

Hvilke af nedenstående transmissionslinjer er et koaksialkabel?

Leave a Comment