RABOS, Radioamatørernes Borgerservice

Radioamatørernes Borgerservice

 

Meld dig til RABOS og bliv en tydelig ressource i dit lokalområde

07-10-2019


RABOS idriftsættes 1. november 2019. 

Se alle oplysninger om RABOS på hjemmesiden: www.rabos.dk

Tilmelding til RABOS foregår direkte på hjemmesiden eller ved henvendelse til RABOS formand: Hans Bonnesen OZ5RB. mail@rabos.dk

 

********************************************************

 

 

 

 

Radioamatørernes Borgerservice

 

RABOS idriftsættes 1. november 2019

 

07-10-2019


 

RABOS er en platform som stilles til rådighed for de danske certificerede radioamatører.

Formålet med RABOS-platformen er at sætte de tilmeldte radioamatører i stand til at yde kommunikationshjælp til borgerne i deres lokalområde i tilfælde af et større strømsvigt i området, hvorved telefon og internet  bliver sat ud af kraft.

RABOS drives af Experimenterende Danske Radioamatører, Birkerød Afdeling.

 

Den civile kommunikation og amatørradioen i Danmark

Et strømudfald i hele eller dele af Danmark, vil ifølge Forsvarsministeriets Cyberenhed være en mulig hændelse og vil have voldsomme og livstruende konsekvenser.

En af konsekvenserne vil være, at den enkelte borgers kommunikationsmuligheder bortfalder.

Ved en nødsituation, hvor Danmarks strømforsyning og IT-tjenester bliver forstyrret eller afbrudt, vil fastnettelefoni, mobiltelefoni og internet ophøre med at virke. Dermed ophører borgernes mulighed for at tilkalde hjælp i nødsituationer.

I Danmark findes mere end 2000 amatørradiostationer som betjenes af kompetente licenserede radiooperatører. En del af disse radioamatør-stationer kan eller vil let kunne fungere uafhængigt af offentlig strømforsyning, og standses derfor ikke af nødsituationer med svigtende strømforsyning

Derfor vil amatørradiostationerne kunne yde kommunikationshjælp til borgerne, når telefon og internet er ude af funktion.

 

RABOS platformens funktion

RABOS platformen er er tilrettelagt til at kunne sætte radioamatøren i stand til at hjælpe borgerne i sit lokalområde når

 • borgeren er i en nødsituation p.gr.a sygdom eller anden ulykke
 • borgerens mobiltelefon og internet ikke længere fungerer
 • borgeren eller en evt. hjælper ikke er i stand til at bevæge sig til nærmeste hospital eller politistation/Falckstation

 

Teknisk setup

Radioamatørernes Borgerservice fungerer med de deltagende radioamatørers egne radiostationer. Disse radiostationer skal være med batteribackup og vil være i stand til at kommunikere tværs henover landet

Hermed opstår net-uafhængigt kommunikationssystem, som den tilmeldte radioamatør stiller gratis til offentlighedens tjeneste

 

Sådan fungerer RABOS

 1. Den nødstedte borger eller dennes hjælper henvender sig til en RABOS-station med anmodning om hjælp.
 2. RABOS-stationen udsender et nødkald – Kaldet besvares af en anden RABOS-station, lokaliseret i et område af Danmark, hvor der fortsat er strømforsyning. – operatøren noterer oplysningerne fra nødkaldet
 3. Operatøren ringer 112 og videregiver indholdet af meddelelsen
 4. Alarmcentralen meddeler beskeden (via det offentlige beredskabs interne kommunikationstjeneste) til den relevante hjælpetjeneste i den nødstedtes lokalområde.

 

Organisation

Administrationen af RABOS varetages af en selvstændig interessegruppe med tilknytning til landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører. Vedtægterne for RABOS findes som pgf 13 i EDR, Birkerød afdelings vedtægter. Der henvises til hjemmesiden for RABOS, hvor der også findes information om den nuværende ledelse.

Radioamatørernes Borgerservice bygger på en frivillig, ulønnet indsats af deltagerne.

Tjenesten kan modtage økonomisk støtte fra offentlig myndighed eller private donorer.

 

RABOS-platformen stiller services til rådighed for de deltagende radioamatører

 • Udarbejder tekniske specifikationer for systemet.
 • Varetager samarbejdet med de deltagende Falck-, politi- og brandstationer og /eller alarmcentraler
 • Varetager godkendelse og samarbejde med de deltagende radioamatører.
 • Udarbejder procedureregler i overensstemmelse med internationale normer.
 • Ansætter frivillig teknisk og administrativ hjælp.
 • Afholder kvartals- eller halvårlige øvelser.
 • Udarbejder en årlig rapport om systemets funktion.
 • Udarbejder et årligt regnskab.

 

Information til offentligheden.

Information til offentligheden varetages af RABOS samt af de lokalafdelinger, hvor der er tilmeldte medlemmer.

RABOS varetager

 • Etablering og vedligeholdelse af en informativ hjemmeside. www.RABOS.dk
 • Fremsender informationsmateriale til trykte og elektroniske medier.
 • Udarbejder og fordeler materiale som kan anvendes til tydelig skiltning ud mod offentlig vej eller opgang ved de enkelte radiostationer
 • Fremstiller informationsmateriale som stilles til rådighed for lokalområdets borgere, medier og lokale biblioteker.

 

Deltagere

Tilmelding til RABOS sker ved henvendelse til sekretæren eller formanden. Tilmelding kan endvidere ske direkte på RABOS hjemmeside. www.rabos.dk, hvor der også kan findes alle oplysninger om RABOS.

Tilmeldte radioamatører til RABOS-platformen godkendes af RABOS. De basale krav er

 • Skal have certifikat som radioamatør udstedt af Erhvervsstyrelsen.
 • Skal have teknisk udstyr til at kunne kommunikere med kort-bølgeudstyr, der fungere uafhængigt af strøm fra nettet.
 • Skal kunne operere ved nedbrud i den offentlige forsyningsspænding.
 • Skal følge instruktioner og operationsprocedurer udarbejdet af RABOS
 • Skal deltage i beredskabsøvelser, som tilrettelægges af RABOS
 • Skal acceptere at være opført på offentlige tilgængelige lister med oplysning om identitet, lokalitet og udstyr.
 • Skal overholde tavshedspligt i forhold til regler fastsat af RABOS

 

De deltagende radioamatører er dedikerede, kompetente radiooperatører, som vil yde deres bedste til gavn for deres lokalsamfund. RABOS og den enkelte radioamatør vil i sagens natur dog ikke kunne stilles garanti for systemets funktionalitet under alle forhold.

*****************************************************

 

 

 

 

 

 

Radioamatørernes Borgerservice

RABOS har 5.10.2019 afholdt  beredskabsøvelsen “ROBUST HJÆLP”. 

 

 

 


Formålet med øvelsen var at evaluere og dokumentere RABOS evne til at kommunikere sikkert mellem landsdelene.

RABOS kommunikationen foregår på den officielle nødfrekvens på 80 meterbåndet: 3760 kHz.

Resultatet af beredskabsøvelsen viser at RABOS kommunikere sikkert mellem landsdelene. 

*************************************************

 

 

 

 

 

Radioamatørernes Borgerservice

 

Formålet med Radioamatørernes Borgerservice er at kunne yde kommunikationshjælp til borgerne i tilfælde af udfald af telefontjenester og internet på grund af strømafbrydels


Danmark har en elforsyning af høj kvalitet som yder en stor grad af forsyningssikkerhed. Al erfaring viser imidlertid, at ingen komplicerede systemer er 100 procent sikre. Det må derfor påregnes, at elforsyningen vil kunne svigte som følge af teknisk uheld eller som følge af kriminelt eller fjendtligt cyberangreb.

Vi har fuld tillid til at det danske beredskab er velforberedt på en sådan situation og har robuste interne kommunikationssystemer, som sikrer at beredskabet kan fungere under et strømsvigt.

Under et strømsvigt vil den enkelte borgers telefon og internet imidlertid ophøre med at fungere.

Under et strømsvigt vil den enkelte borger derfor ikke have mulighed for at tilkalde hjælp ved akut opstået sygdom eller anden nødsituation, idet borgerens fastnettelefon, mobiltelefon og internetforbindelse ophører med at virke under et strømsvigt.

RABOS er for øjeblikket ved at afklare, om der foreligger lokale beredskaber, som vil være til rådighed for de civile borgere, og dermed tilsikre at borgeren, også under strømsvigt, vil kunne komme i forbindelse med ambulance/brandvæsen i tilfælde af akut sygdom eller anden ulykke.

RABOS har nyligt udsendt breve med spørgsmålet til kommunerne i hovedstadsregionen og til regionsrådsformanden i København.

Vi er nu begyndt at få svar ind. De foreløbige svar viser,  at sådanne lokale beredskaber ikke findes.

Dette opfatter vi som et væsentligt problem for borgernes sikkerhed. Hvis dette viser sig at være det generelle billede, vil vi i RABOS påbegynde en afklaring af, i hvilket omfang områdets certificerede radioamatører vil kunne bidrage med en kommunikationstjeneste, som adresserer problemet.

Interesseret i at arbejde med i RABOS ?

Henvend dig til formanden: Hans Elfelt Bonnesen, OZ5RB.  mail@RABOS.dk

*********************************************

 


Der sker hos os


Der er ingen kommende begivenheder på dette tidspunkt
klik her for EDRs fulde kalender

Kontakt os

Formand: Hans Bonnesen, OZ5RB
E-mail: mail@rabos.dk
Telefon: 28599467
Hjemmeside: