Operationel etik og procedurer

Operationel etik og procedurer

For at sikre alle de bedst mulige betingelse for at udøve ”Verdens bedste Hobby” er der internationalt via IARU skrevet en ”håndbog” med anbefalinger for hvordan vi som radioamatører agerer på båndene.

Anbefalingerne er en del af IARUs grundlov som EDR har tiltrådt via sit medlemskab af IARU, dermed er disse anbefalinger interessante for EDRs medlemmer, hvis vi vil have mest ud af vores hobby og samtidig have et godt omdømme blandt vore kolleger verden rundt.

Et vigtigt element i IARU anbefalingen er:

RADIOAMATØRENS KODEKS

Radioamatøren er:

HENSYNSFULD … Han / [hun] kører aldrig bevidst radio på en sådan måde, at det mindsker eller ødelægger fornøjelsen for andre radioamatører.

LOYAL … Han / [hun] tilbyder loyalitet, opmuntring og støtte til andre radioamatører, lokale klubber, IARU Radioamatør foreningen i hans / [hendes] land, hvorigennem Amatørradio i hans / [hendes] land er repræsenteret nationalt og internationalt.

PROGRESSIV … Han / [hun] holder hans / [hendes] station ajour. Den er godt opbygget og effektiv indrettet. Hans / [Hendes] opførsel på båndene er hævet over enhver kritik.

VENLIG … Han / [hun] kører langsomt og tålmodigt, når der anmodes herom; tilbyder venlig råd og vejledning til begyndere; venlige bistand, samarbejde og hensyntagen til andres interesser. Det er hvad der kendetegner ægte HAMSPIRIT.

AFBALANCERET … Radio er en hobby, aldrig forstyrrende i forhold til pligter og aftaler med familie, arbejde, skole eller samfund.

PATRIOTISK … Hans / [Hendes] radiostation og færdigheder er altid klar til tjeneste for hans / [hendes] land og samfund.
– tilpasset fra det oprindelige Amatør kodeks, som er skrevet af Paul M. Segal, W9EEA, i 1928

Resten af anbefalingerne, samt en masse operationelle tips og tricks findes i PDF dokumentet nederst på siden.

34-Ethics-operating-DANISH-v3

Relaterede

Leave a Comment