Ordinært HB møde den 6. april 2019

Hovedbestyrelsen afholder ordinært HB møde den 6 april 2019 med dagsorden jf. vedtægterne:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde, samt referater fra virtuelle møder
3. Økonomi/saldobalance (regnskab)
4. Indkomne forslag og sager til behandling
5. Kommende aktiviteter
6. Eventuelt
7. Fastsættelse af næste møde
8. Gennemgang af referat

Der vil være særlig fokus på gennemgang af regnskab forud for revision og overdragelse til godkendelse i repræsentantskabet.

Relaterede

Leave a Comment