OZ50Q

Amatørradio

Special event

SPECIAL EVENT CALLSIGN OZ50Q

Foreningen for fremme af radioamatørevents afholder en special event 

Hendes Majestæt, Dronning Margrete II af Danmark har d. 14. januar 2022 været regent i 50 år. Jubilæet fejres med oprettelse af kaldesignal OZ50Q, som vil være aktivt i hele januar måned 2022

HM The Queen of Denmark will on 14 January 2022 have been accessioned to the throne for 50 years.
The special event will celebrate this jubilee and be active with the special event call sign OZ50Q during whole January 2022.

With the slogan “God’s help, the love of the people, the strength of Denmark”, Her Majesty the Queen has in January 2022 for half a century been head of state for Denmark, the Faroe Islands and Greenland.   
On January 14, 2022, it is 50 years since Frederik IX passed away, and the Queen succeeded her father to the throne. During her 50-year reign, the Queen has represented Denmark externally and been a rallying point internally

50th anniversary of HM The Queen’s accession to the throne

SPECIAL EVENT CALL SIGN OZ50Q

HM The Queen of Denmark will on 14 January 2022 have been accessioned to the throne for 50 years.
Danish Radio Amateurs will celebrate this jubilee and be active with the special event call sign OZ50Q during whole January 2022.

AWARD OZ50Q
The award rules are:

DX-stations outside Europe
Gold award: QSO on 4 different bands regardless the mode
Silver award: QSO on 3 different bands regardless the mode
Bronze award: QSO on 2 different bands regardless the mode

European stations:
Gold award: QSO on 6 different bands regardless the mode
Silver award: QSO on 4 different bands regardless the mode
Bronze award: QSO on 3 different bands regardless the mode

All QSOs must be worked with the same call sign to count for our award.

SWL can also apply for the award and must provide both received call signs as well as date, time UTC, band and mode.

Our log is available at www.clublog.org/logsearch/oz50q
Please check the log before ordering our award

If you fulfill our requirements for an award and you want to order the award, you can send an e-mail to our award manager OZ4CG (oz4cg@live.dk). Once your QSOs have been checked in Clublog, you will receive an email with the ordered award attached for free, so you can print it out yourself.
The deadline for ordering awards is 31 December 2022.

Med sloganet “Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke” har Hendes Majestæt Dronningen i januar 2022 i et halvt århundrede været statsoverhoved for Danmark, Færøerne og Grønland.
Den 14. januar 2022 er det 50 år siden, at Frederik IX døde, og dronningen efterfulgte sin far på tronen. Dronningen har i sin 50-årige regeringstid repræsenteret Danmark udadtil og været et samlingspunkt internt

50-året for HM Dronningens tronbestigelse

Special event callsign OZ50Q

HM Dronningen af ​​Danmark vil den 14. januar 2022 have siddet på tronen i 50 år.
Danske radioamatører vil fejre dette jubilæum ved at være aktive med den særlige begivenheds kaldesignal OZ50Q i hele januar 2022.

Diplom OZ50Q
Tildelingsreglerne er:

DX-stationer uden for Europa
GuldDiplom : QSO på 4 forskellige bånd uanset tilstanden
SølvDiplom : QSO på 3 forskellige bands uanset tilstand
BronzDiplom : QSO på 2 forskellige bånd uanset tilstanden

Europæiske stationer:
GuldDiplom : QSO på 6 forskellige bånd uanset tilstanden
SølvDiplom : QSO på 4 forskellige bånd uanset tilstanden
BronzeDiplom : QSO på 3 forskellige bånd uanset tilstanden

Alle QSO’er skal være med det samme kaldesignal for at tælle for vores Diplom .

SWL kan også ansøge om prisen og skal levere både modtagne kaldesignaler samt dato, klokkeslæt UTC, bånd og mode.

Vores log er tilgængelig på www.clublog.org/logsearch/oz50q
Tjek venligst loggen før du bestiller vores præmie

Hvis du opfylder vores krav til et Diplom , og du ønsker at bestille Diplomet , kan du sende en e-mail til vores Diplom manager OZ4CG (oz4cg@live.dk). Når dine QSO’er er blevet tjekket ind i Clublog, vil du gratis modtage en e-mail med den bestilte præmie vedhæftet, så du selv kan printe den ud.
Deadline for bestilling af diplomer er 31. december 2022.