Pensum til prøven

Pensum til radioamatørprøverne er bestemt af Erhvervsstyrelsen. Du kan finde pensum i Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.” (BEK829).

Der er også en beskrivelse af pensum i Vejen til sendetilladelsen 8. udgave side 113-117.

D-certifikat

For at få D-certifikat skal du bestå Ikke-teknisk prøve. Her er pensum til denne prøve:

 1. Ledningsevne
 2. Sinusformede signaler
 3. Strømforsyning
 4. Antennetype
 5. Udbredelsesforhold
 6. Målinger
 7. Måleinstrumenter
 8. Forstyrrelser i elektrisk udstyr
 9. Det fonetiske alfabet
 10. Q-koden
 11. Operationelle forkortelser og deres brug i amatørradiotrafik
 12. Internationale nødsignaler, amatørradionødtrafik og trafik i forbindelse med naturkatastrofer.
 13. Kaldesignaler
 14. IARU-båndplaner
 15. Stationsbetjening
 16. ITU bestemmelser
 17. CEPT bestemmelser
 18. Dansk love og bestemmelser på området

B-certifikat

For at få B-certifikat skal du bestå Begrænset teknisk prøve. Her er pensum til denne prøve:

 1. Elektricitets-, magnetisme- og radioteori
 2. Komponenter
 3. Kredsløb
 4. Modtagere, herunder kaldeprocedurer
 5. Sendere, herunder kaldeprocedurer
 6. Antenner og transmissionslinjer
 7. Udbredelsesforhold
 8. Måling
 9. Forstyrrelser og immunitet
 10. ITU bestemmelser
 11. CEPT bestemmelser
 12. Danske love og bestemmelser på området

A-certifikat

For at få A-certifikat skal du bestå Almindelig teknisk prøve. Spørgsmålene ligger inden for samme pensum som til Begrænset teknisk prøve, men på et højere niveau. Altså sværere spørgsmål end i prøven til B-certifikat.

Relaterede

Leave a Comment