QO-100 er en geostationær satellit

Figur 1. Dansk video om QO-100

Figur 1 er en video (varighed 7:04) som gennemgår de grundlæggende ting om den geostationære satellit QO-100. Der kræves intet certifikat for at lytte til satellitten. For at sende over QO-100 skal du anvende 2,4 GHz og hertil kræves B-certifikat.

Geostationær satellit

Figur 2. Den geostationære bane.

En geostationær satellit følger Jordens rotation ved ækvator. Set fra ethvert punkt på Jorden står satellitten stille. En antenne, som rettes mod en geostationær satellit, bliver justeret og dernæst spændes den fast. Det er en fordel for radioamatøren, at antennen er monteret permanent og ikke skal drejes.

Lige nu findes der én geostatonær satellit, som medfører amatørradio: Es’hail-2. Denne satellit blev opsendt i november 2018 fra Cape Canaveral i Florida. Opsendelsen var bestilt af firmaet Es’HailSat fra Qatar. Den del af satelliten, som benyttes af radioamatørerne, kaldes Qatar Oscar 100 og forkortes QO-100.

Det er nemmere at benytte QO-100 end LEO satellitterne. LEO satellitterne er i konstant bevægelse hen over himlen, og det kræver, at antennen hele tiden peger mod satellitten. LEO satellitternes sende- og modtagefrekvenserne ændrer sig konstant på grund af doppler-effekten. Disse udfordringer har man ikke ved en geostationær satellit.

Figur 3. QO-100 footprint.

Figur 3 viser satellittens dækningsområde (dens footprint) ned til 0 graders elevation. En elevation på 0 grader er næppe realistisk; elevationen bør være 5-10 grader eller mere. I praksis betyder det, at footprint er lidt mindre end vist på figuren.

Transpondere på QO-100

Transponderne på QO-100 er i drift døgnet rundt. Dette giver radioamatørerne helt nye muligheder for at mødes på alle tidspunkter af døgnet uafhængigt af ionosfæriske forhold og solplettal.

NB transponder er en NarrowBand transponder med 250 kHz båndbredde. Dens indgangsfrekvens er fra 2400,050 MHz til 2400,300 MHz (13 cm båndet). Brugeren bør anvende RHCP på indgangen. Udgangs­frekvensen er 10489,55 MHz til 10489,80 MHz (3 cm båndet). Polarisationen er vertikal (V)

WB transponder er WideBand transponderen. Båndbredden er 8 MHz og dens indgangsfrekvens ligger mellem 2401,5 MHz til 2409,5 MHz (13 cm båndet). Brugeren bør anvende RHCP på indgangen. Udgangsfrekvensen er 10491 MHz til 10499 MHz (3 cm båndet). Polarisationen er horizontal (H).

Figur 4. Båndplan for NB transponderen.

Generelle regler for brug af NB transponderen:

  • Signalet fra brugeren må ikke være kraftigere end satellittens beacons

  • Hold mindst 5 kHz afstand til de 2 beacons

  • Signalets båndbredde må højest være 2,7 kHz

  • Transponderen er non-inverting (USB på uplink udsendes som USB på downlink)

  • FM incl. DSTAR og DMR er forbudt (for stor båndbredde)

  • Brug full-duplex så du kan høre dit eget signal mens du sender

Du kan læse mere om Bandplan and Operating Guidelines for NB transponder hos AMSAT-DL.

Figur 5. Båndplan for WB transponderen.

Generelle regler for brug af WB transponderen:

  • Signalet fra brugeren må ikke være kraftigere end satellittens beacon

  • Ingen transmission bør vare længere end 10 min.

  • Modulationen bør være DVB-S2 (max. 2 MS symbol rate)

  • Video-transmissionens indhold skal være relateret til amatørradio

Du kan læse mere om Bandplan and Operating Guidelines for WB transponder hos AMSAT-DL.

Sender og  modtager til NB transponderen

Figur 6. Modtager til NB transponderen.

Figur 6 viser en modtager til NB transponderen på QO-100. Der skal bruges en almindelig TV-parabol med mikrobølgehoved (LNB med PLL oscillator). Parabolen bør have en diameter på 60 – 90 cm. Desuden skal der bruges et bias-T, en 12 V DC strømforsyning, samt en modtager som kan lytte på 739 MHz. Modtageren kan fx være en RTL-SDR dongle, som er koblet til en computer.

Figur 7. NB transponderen set på en SDR modtager.

Mikrobølgehovedets Local Oscillator svinger på 9750 MHz, og derfor bliver mellemfrekvensen 10489 MHz – 9750 MHz = 739 MHz. Modtageren indstilles på denne frekvens. Figur 7 viser NB transponderen som den ser ud, når en RTL-SDR dongle anvendes sammen med programmet SDR#.

Figur 8. Sender til NB transponderen.

Figur 8 viser en sender til NB transponderen. Der skal bruges en SSB-transceiver til 70-cm, en 13-cm transverter (eller up-converter) samt en 13-cm antenne med RHCP polarisation. Den viste sender kan køre CW og digimode, mens SSB kræver lidt højere effekt. Her vil jeg anbefale et 20 W PA-trin.

Figur 9. Danske video om modtager og sender til QO-100.

Figur 9 er en video (varighed 6:58), som gennemgår modtageren på figur 6 og senderen på figur 8. 

Links og Facebook-gruppe

Generel info om QO-100: https://amsat-dl.org/eshail-2-amsat-phase-4-a/

God præsentation af QO-100 ( AMSAT-UK og BATC):
https://rsgb.services/public/events/agm/2019/presentations/Oscar_100_RSGB_AGM_2019.pdf

Web-SDR som modtager NB transponderen: https://eshail.batc.org.uk/nb/

Web-SDR som modtager WB transponderen: https://eshail.batc.org.uk/wb/

Startside for RTL-SDR dongle: https://www.rtl-sdr.com/

Denne side beskriver modtageren fra figur 6 og senderen fra figur 8:
http://oz1bxm.dk/sat/QO100-rig.html

Facebookgruppe: OSCAR-100, QO-100, Es’Hail, satellite operators and experimenters

Relaterede

Leave a Comment