Radiosport for den videregående


Udviklingen af Radiosporten følger med den tekniske udvikling og bliver mere og mere avanceret. Vi oplever at der er operatører som kan opnå en hastighed på omkring 10 kontakter i minuttet i en god RUN hvor de betjener to radiostationer, på to forskellige bånd og uden at miste overblikket. Og i superligaen for radiosport er der klubber som har et kæmpe setup med flere radiostationer til hvert bånd betjent af flere operatører samtidigt og med en teknik som styrer at alle regler kan overholdes.

Jeg vil her prøve at ridse op hvordan de forskellige kategorier af en Contest ligesom også bestemmer behovet for mere eller mindre avanceret udstyr.

Vi har mere end 160 aktive HF Contestere i OZ, ~4 i OX og ~3 i OY, som jævnligt deltager i tester på HF båndene. (Kilde: www.WRTC2018.de)

Der er nogle af disse som ofte deltager i Multi kategorier sammen med andre operatører, i en klub eller lokalafdeling, men det store flertal af amatører deltager som Single Operator. Jeg vil foreløbig holde mig til at kigge på Single Operator (SO) kategorien.

I de fleste Contester er SO defineret som: En og samme operatør udfører alle kontakter, betjener udstyret og ingen andre hjælper på noget tidspunkt.

Det er jo ikke til at misforstå – det er en konkurrence mand mod mand.

Efterhånden som den tekniske udvikling er skredet frem, er der kommet flere og flere smarte enheder som kan hjælpe operatøren med at få flere kontakter i et hurtigere tempo. Her kan nævnes i flæng; Computer, DX cluster, RBN, CAT, Voicerecorder, Rotorcontrol, Cola, CW Dekoder, Log-program og meget andet.

Flere deltagere mente efterhånden at man burde vurdere resultaterne ud fra de hjælpemidler der benyttes og der blev skabt en deling mellem SO’ere til to underkategorier; [SO] Non-Assisted (The new way simple) og [SA] Assisted (The new way advanced).

Non-Assisted

betyder, at du kun bruger din computer til at logge QSO’er med og ikke lader den styre andet udstyr eller til at hente oplysninger på internettet og at eventuelt indbyggede faciliteter i din radio er slået fra således at du kun får “input” gennem det du hører i din radio.

Krav til udstyret i denne underkategori er ikke store. En radio, en antenne og en computer (eller papir og blyant).

Assisted

betyder at du må anvende al den teknik du ønsker bare du overholder de andre begrænsninger i testen. En af disse er, at du kun må sende ét signal af gangen. Altså, du må ikke sende samtidig på flere bånd, selv om det jo er muligt. Og så må du ikke bruge eksterne modtagere eller sendere – alle antenner skal, som regel, være fysisk forbundet med din radio og det hele skal befinde sig indenfor en radius på 500 meter. Det vil sige ingen sdr-modtagere via internettet. Remote kontrollerede stationer er oftest tilladt under gældende licensbestemmelser, men her gælder de samme regler med 500 meter radius.

Men ellers er der frit slag (næsten) til at bruge al mulig teknik som kan hjælpe til et bedre resultat og her er opfindsomheden stor. Det er denne underkategori jeg vil kigge nærmere på.

SO2V

står for Single-Operator-Two-VFOs og er en teknik du kan benytte hvis du har en radio med 2 modtagere, en såkaldt Sub-receiver, som er indbygget i mange af de bedre transceivere nu om dage. Det giver dig mulighed for at lytte på to forskellige bånd samtidigt eller på skift. Altså kan du køre RUN på VFO-A og medens du sender dér, kan du lytte på VFO-B efter stationer på det andet bånd. Hvis du finder en ny station på VFO-B skifter du over og kontakter stationen på VFO-B hvorefter du skifter tilbage til VFO-A og kalder videre i dit RUN.

Ved at køre RUN på ét bånd og samtidig lytte på et andet bånd kan du øge dit antal af QSO’er betragteligt og ligeledes finde flere multipliers. Det kræver øvelse men kan give bonus og en bedre placering.

SO2R

har du sikkert hørt om. Første gang jeg hørte betegnelsen troede jeg det betød Single-Operator-Two-Receivers, men er senere blevet opmærksom på at det ikke begrænser sig til Receivers. Man kan have flere Radioes i gang som SO og dermed også flere sendere. Altså betyder det Single-Operator-Two-Radioes. “Er der grænser for hvor mange radioer”, ku man spørge. Svaret er, at jeg ikke har set begrænsninger beskrevet nogen steder, så man kan sikkert have en radio til hvert bånd. Jeg har dog ikke set nogen SO med mere end 2 radioer.

Når man kører SO2R foregår det på den måde, at medens radio-1 sender, lyttes der på radio-2 og når radio-2 sender, lyttes der på radio-1 – sådan skifter man mellem de 2 radioer. Begge radioer kan køre RUN eller man kan bruge den ene til RUN og den anden til S&P. Lidt det samme som SO2V men med den forskel at senderen er klar begge steder. Normalt har man de to modtagere i hvert sit øre (Stereo).


2BSIQ

er en videreudvikling af SO2R og betyder Two-Bands-Sequential-Interleave-QSOs. Det er en betegnelse for hvordan man kan køre RUN på 2 bånd, samtidig og i en ganske bestemt rytme.

Som navnet siger, deles tiden i sekvenser af en bestemt længde. For at gennemføre en QSO skal der bruges 4 sekvenser, 2 sende-sekvenser og 2 modtage-sekvenser. Dette kan beskrives som vist i figur 1.

Figur 1 - Almindelig SO QSO. Vi er CR3OO i dette eksempel.
Figur 1 – Almindelig SO QSO. Vi er CR3OO i dette eksempel.

Der kan (teoretisk) afvikles 2 QSO’er i den samme tidsperiode ved at sende med radio 1 medens du modtager på radio 2 og omvendt. Det vil sige at du ikke lytter på den radio som sender, men udelukkende på den du modtager med. I modsætning til SO2R hvor du lytter en modtager i hvert øre har du altså kun ét signal at forholde dig til.

I figur 2 er vist hvordan skiftet mellem de to radioer sker i fastsatte sekvenser.

Sekventiel operation med to radioer.
Figur 2 – Sekventiel operation med to radioer.

Hver sekvens har en bestemt tidslængde som er beregnet ud fra hvilken hastighed man benytter med CW eller, hvor lang tid det tager med Phone at sende et CQ. I CT1BOH’s præsentation benytter han et eksempel med kaldesignalet CR3OO og CW hvor hver sekvenstid er beregnet til 2,55 sekunder. Det er den tid det tager at sende “TU CR3OO” med 40wpm (på radio-1) og samtidig vil 90% NA kaldesignaler og 74% EU kaldesignaler kunne modtages (på radio-2) indenfor dette tidsrum. CT1BOH har lavet mange statistikker ud fra sine utallige testlogs.

Længden på sekvenserne fastsættes som udgangspunkt af den tid der skal bruges til at sende, da den tid jo kan beregnes og ligger fast, hvorimod modtager-sekvensen kan variere i længde alt efter hvor hurtig modparten er. Denne synkronisering kan beskrives som i Figur 3 hvor du kan se de enkelte dele af en QSO splittet op i de fire sekvenser og hvordan de skal indpasses på tidslinien.

Synkronisering af de to radioer er nøgleordet ved 2BSIQ
Figur 3 – Synkronisering af de to radioer er nøgleordet ved 2BSIQ

For at optimere antallet af QSO’er er det vigtigt at synkroniseringen holder. Hvis synkroniseringen skrider vil der komme spildtid eller mistede opkald og modparten i den anden ende venter ikke længe på et svar. Så det gælder om at holde rytmen mest muligt.

Hvad der sker når synkroniseringen glipper, kan du se i figur 4. Det er i disse tilfælde at protokollen kommer til hjælp for at få rytmen tilbage. Du kan “nulstille” ved at kalde CQ med den ene radio og derved starte sekvenserne forfra. Du kan også vente med den ene radio TX og starte den op på det rigtige tidspunkt.

Synkroniseringen kan blive ødelagt på flere måder.
Figur 4 – Synkroniseringen kan blive ødelagt på flere måder.

 

Operatørens rolle

i det hele er at modtage rapporter, taste dem ind og sørge for at holde rytmen kørende i 48 timer. Glem alt om at bruge en morsenøgle eller din stemme. Alt styres fra computeren med faste beskeder, både Audio og CW, og med det rigtige program installeret.

I figur 5 kan du se hvad operatøren skal gøre når det hele kører.

Operatørens opgaver under testen.
Figur 5 – Operatørens opgaver under testen.

 

Udstyr i radiorummet

Der er forskellige setup muligheder med computer, logprogram, meddelelser, tastaturer og audio-boks.

Du kan bruge enten én eller to computere. Hvis du bruger to, kan det give ekstra besvær med netværk men også med TX skift. Anbefaling er én computer.

Logprogram benyttes som i SO2R så det er operatøren som bestemmer rytmen. De fleste test-loggere kan sættes op til SO2R og fungerer mere eller mindre godt. DXLog.net er det program som CT1BOH anvender og det ligner WinTest utroligt meget, men har mulighed for 2BSIQ ved hjælp af en udvidet “Scenarie” programmering hvor du kan opbygge makroer. (DXLog.net koster kun det halve af prisen på Wintest ;o)

Med to tastaturer bliver betjeningen mere fleksibel, men du kan prøve dig frem og finde ud af hvad du syntes bedst om.

Audio-boksen bruges til at skifte hovedtelefonerne mellem de to radioer. Der benyttes stereo hvor venstre er R1 og højre er R2. Skiftet sker således:

TX1     -> R2R2

TX2     -> R1R1

No TX     -> R1R2

Figur 6 - CR3OO set-up i CQWW CW testen 2016
Figur 6 – CR3OO set-up i CQWW CW testen 2016

 

Hemmeligheden ved 2BSIQ

Hele metoden hænger sammen med at skabe og holde synkroniseringen gennem hele testen. Herunder følger 10 punkter som kan hjælpe dig på vej til at beherske 2BSIQ.

Du skal opnå:

  1. Fuld forståelse af de fire komponenter i en QSO.
  2. Forståelse for hvordan sekvenserne kan bruges.
  3. Overskue forskydelser i QSO sekvenserne
  4. Skift mellem de forskellige QSO-par
  5. Følge Audio-fokus, Tastatur-fokus og Logger-fokus
  6. Forståelse for den optimale sekvenslængde
  7. Kendskab til tidsperspektivet mellem TX og RX
  8. Føling med SSB og CW hastighed
  9. Færdighed i Protokollen og hvordan du kommer i sync
  10. Træne med simulator (DXlog.net har en indbygget simulator)

Og kan det så bruges til noget?

2BSIQ begrebet har sit udspring fra SO2R med inspiration fra “Inband Multi TX” hvor der benyttes flere sendere på samme bånd i Multi-Single kategorien samt i “Indflettede QSOer” hvor UT5UGR (TO7A) benyttede systemet i SO2R kategorien.

Ved normal SO2R operation skifter man mellem de to radioer. Enten kører man på den ene eller på den anden. Det vil sige at man ikke forøger antallet af QSOer indenfor en bestemt tidsperiode men man udfylder bare det tidsrum hvor der ikke er QSOer på det ene bånd ved at køre en QSO på et andet bånd.

Ved 2BSIQ kan der, i teorien afvikles to QSOer inden for samme tidsrum som en normal QSO. Det vil sige at det burde kunne fordoble antal QSO.

Hvad sker der i virkeligheden?

Hvis vi ser på “Inband” benyttet i Multi-Single, så har det givet enorme gevinster i forhold til en klassisk Multi-Single. P33W forøgede sit score med 45% ved at have en RUN og en S&P station på samme bånd. CR3A fik 33% forbedring og 4O3A fik 32%. Disse tal er virkelig et stort spring.

Ser vi på SO2R med flettede QSOer ser det lidt anderledes ud. TO7A begyndte at bruge flettede QSOer i 2013/2014 og det gav en forøgelse på ca. 12% – lidt skuffende i forhold til Inband MS.

Ved at analysere TO7A loggen viser det sig at problemet skyldes manglende synkronisering.

Med 2BSIQ blev de to radioer synkroniseret og det viste sig i 2015, at CR3OO forbedrede sit antal QSOer med 35%. Det er jo til at tage og føle på. Men kan man vinde en contest bare ved at få flere QSOer. Der er jo også multipliers at tænke på og her viste det sig at, ved kun at køre RUN, mistede CR3OO ca. 9% multipliers. På bundlinjen fik han dog et score som lå 23% over det han opnåede med traditionel SO2R.

Lidt slutbemærkninger

Der er mange betingelser som skal være opfyldt for at bruge 2BSIQ.

Antennerne skal være mange og store og langt fra hinanden så de ikke interfererer og der skal være optimale filtre, antenne switche og fødekabler. Radioerne og computeren skal være gode og de tekniske installationer skal være helt i top.

Og som om det ikke er nok, skal du kunne tiltrække “kunder til butikken” i et konstant flow. Det kan gøres ved at dreje beamantennerne den rigtige vej, på det rigtige tidspunkt, på de rigtige bånd samt have et specielt kaldesignal og en god QTH (være en god multiplier) og, ikke mindst, være en rigtig god operatør.

Jeg er spændt på at høre om der er nogen OZer der bruger systemet – skriv endelig til mig oz2i@edr.dk

 

Relaterede

Leave a Comment