Regnskab 1/4-17 til 31/12-18

Der er et par bemærkninger til regnskabet:

Den ekstraordinære indtægt i form af en donation kr 30.670 er med tak modtaget fra AMSAT OZ, der har nedlagt sig selv og har doneret sine aktiver til EDR.

Desuden skal nævnes at tre regninger vedrørende regnskabsåret er betalt i januar 2019. Beløbet er i status fratrukket banksaldoen pr. 31/12-2018 i stedet for at være periodiseret som skyldige omkostninger. Det er formelt set ikke korrekt, men det påvirker ikke årets resultat. HB har ved ikke at ændre det sparet udgiften til regnskabsfirmaet.

De kritiske revisorer har bemærket de store udgifter til telefon, mobiltelefon, internet og alarm, det samme som jeg på tidligere RM møder har gjort opmærksom på. HB har i 2019 iværksat en omlægning så udgiften bliver på 290 kr pr. måned samtidig med at EDR får hurtigere internet. Hastigheden via den gamle ADSL var målt via 2,4 GHz Wifi på 5,3 Mbit/s ned og 0,6 Mbit/s op og efter ændringen er hastigheden ca. 17 Mbit/s eller mere både ned og op. Højeste målte hastighed er 87 Mbit/s ned og 37 Mbit/s op på 5 GHz Wifi.

Det af RM godkendte regnskab for perioden 1/4-17 til 31/12-18 ligger her:

73, Palle, OZ1RH

Kasserer

Relaterede

Kommentar til “Regnskab 1/4-17 til 31/12-18”

  1. Det er ikke normal praksis, at man reducerer bankbeholdningen med udgifter betalt efter årsregnskabets udløb. Og det har ikke være praksis i den tid, hvor jeg dels har været bogholder, revisor og HB-medlem.

    Revisorerne har så åbenbart ikke fundet det nødvendigt at revidere kontingentindbetalingerne, siden der mangler 3 måneders kontingent på dem, der har betalt ½ års kontingent i 2018.

    Nu kan nuværende ledelse så bruge dette ”tilskud” på at vise det gode resultat for 2019, og om 12 måneder har alle glemt fejlen med kontingentet.

Leave a Comment