TESLA Memorial HF CW Contest

TESLA Memorial HF CW Contest

Konkurrenceregler 2019

Marts 09-10, 2019

Savez radio-amatera Srbije (Amatørradioforbundet i Serbien) – SRS er glad for at invitere dig til at deltage i den 6. “TESLA Memorial HF CW Contest”.

I. Formål:

For amatører verden over for at kontakte så mange amatører som muligt i løbet af konkurrenceperioden.

II. Tidsrum:

Starter: 18:00 UTC Lørdag, marts 09

Slutter: 05:59 UTC Søndag 10. marts

III. Bånd:

3,5 MHz (80m) og 7MHz (40m) bånd kan anvendes.

IV. Mode:

Kun CW.

V. Kategorier:

1. Multi op. – single TX (80m + 40m)

2. SO HP (80m + 40m)

3. SO LP (80m + 40m)

4. SO QRP (80m + 40m)

5. SOSB HP 80m

6. SOSB LP 80m

7. SOSB QRP 80m

8. SOSB HP 40m

9. SOSB LP 40m

10. SOSB QRP 40m

Det er muligt at arbejde på begge bånd og anvende log til en af SOSB kategorierne men det obligatoriske at sende den komplette log.

VI. Rapporter:

RST + QSO NR + QTH LOC

QSO NR: startende fra 001

QTH LOC: fire første tegn i WW QTH locator (fx KN04, JO32, FN12 etc.)

Eksempel på udveksling: 599 023 KN03

VII. Point:

Point beregnes ud fra afstanden mellem midten af QTH-lokatorerne:

Op til 600 km = 10 point

601 – 1200 km = 13 point

1201 – 1800 km = 16 point

1801 – 2400 km = 20 point

2401 – 3600 km = 24 point

3600 – 4800 km = 28 point

4801 – 6000 km = 32 point

6001 – 7200 km = 36 point

7201 – 8400 km = 40 point

over 8401 km = 45 point

Total score: Summen af point.

QSO er anerkendt, hvis den er korrekt modtaget og overført: CALL, RST, NR, QTH LOC

Unikke kaldesignaler anerkendes ikke, medmindre arrangøren har en logbog fra deltageren med det Unikke kaldesignal.

Tidsforskellen mellem deltagers log og andre stations log må ikke overstige 3 min.

QSO’er med stationer, der bruger et kaldesignal med et præfiks, der ikke er tildelt af ITU’en, giver ikke point.

Straf points eksisterer ikke.

VIII. Generel:

Alle operationer vil være inden for grænserne for stationens nationale licens.

Kun et transmitteret signal er tilladt til enhver tid.

Brug af ethvert IP-netværk til fjernmodtagelse, herunder WEB-styrede modtagere, er ikke tilladt.

Høj effekt – Total udgangseffekt må ikke overstige 1500 watt.

Lav effekt – Total udgangseffekt må ikke overstige 100 watt.

QRP – Total udgangseffekt må ikke overstige 5 watt.

IX. Ranking:

Deltagerne vil blive rangeret:

– Verdensrangering efter kategorier

– Continental ranking efter kategorier

– National rangering efter kategorier

X: Awards:

Plakette tildeles WW første plads i følgende kategorier:

1. Multi op. – Single TX (80m + 40m)

2. SO HP (80m + 40m)

3. SO LP (80m + 40m)

4. SO QRP (80m + 40m)

WW-førstepladsen tildeles deltagere fra Europa, hvis de har mere end 300 anerkendte QSO’er og QRP 200 QSO’er.

WWs første plads tildeles deltagere uden for Europa, hvis de har mere end 180 anerkendte QSO’er og QRP 90 QSO’er.

Arrangøren giver mulighed for at tildele plakater til andre placeringer, hvis der bliver sponsorer.

XI. certifkater:

Alle deltagere modtager elektroniske certifikater i PDF-format.

XII. Frist for at indsende en log:

2019/03/15. indtil kl. 23.59 UTC.

Indsendelse af logfiler i Cabrillo-format skal uploades via WEB Log service på:

http://www.radiosport.yu1srs.org.rs/HFTeslaMemorial/index.php/log-submitting-service

I tilfælde af problemer kan logfilerne i Cabrillo-format alternativt leveres via e-mail-adressen tesla@radiosport.org.rs inden for fristen for indsendelse af logfilen.

I begge tilfælde modtager deltageren en automatisk bekræftelse af den modtagne log via e-mail.

På baggrund af de endelige resultater vil deltageren modtage via e-mail-adresse UBN-filer til QSO’er, som ikke anerkendes, hvis der er nogen.

XIII. Udmelding:

Ved at indsende en log bekræfter deltageren, der forstår konkurrencereglerne og har respekteret dem. Deltager er enig i, at hans log kan offentliggøres på konkurrencen WEB side.

For spørgsmål kan deltagerne kontakte arrangøren via e-mail adressen tesla@radiosport.org.rs

Relaterede

Leave a Comment