World Amateur Radio Day

Generelle regler for deltagelse i 5PØWARD eventen

Dato og tid: Torsdag den 18. april 2020 klokken 00:00 – 23:59 UTC

Bånd: 160 – 10 meter inklusiv WARC og 60m

Modes: CW, SSB, Digi, Mix

Kategori: HP (<1kW), LP (<100W), QRP (<10W)

Klasse: Single operatør eller Klub/Lokalafdeling.

Exchange: RS(T)

Kaldesignaler: 5PØWARD/xx og 5PØWHD/xx

Tilmelding: sker til oz2i@edr.dk senest den 16. april 2020 med oplysning om dit (eller klubbens/ lokalafdelingens) kaldesignal, dit navn og adresse samt e-mail adresse.

Kaldesignaler: med dit personlige suffiks sendes til din e-mail adresse, senest den 17. april 2020.

Elektronisk Log
i ADIF-format sendes til oz2i@edr.dk senest 21. april 2020. Der skal altid indsendes log uanset hvor mange QSO du har kørt.

Operatør Diplom
for flest QSO i hver Mode og kategori. Resultatet offentliggøres i OZ samt på EDR hjemmeside hvor vinderne også kan downloade diplom og certifikat.

Operatør certifikat
til alle aktive operatører kan downloades fra EDR hjemmeside.

Alle verdens
Amatører
kan opnå Diplom ved at have kontakt med 5PØWARD- og 5PØWHD-stationer. Ligeledes kan der bestilles QSL kort gennem ClubLog OQRS.
QSL manager er OZ1ACB Allis.

Diplom kan sendes med e-mail (gratis) eller med posten for 10 USD. Kontakt diplom manager OZ4CG Carsten – oz4cg@live.dk

Stationer i EU

Guld= 12 QSO med forskellige stationer på mindst 4 forskellige bånd
Sølv= 10 QSO med forskellige stationer på mindst 3 forskellige bånd
Bronze= 6 QSO med forskellige stationer på mindst 2 forskellige bånd

Stationer i AF + SA + OC + AS + NA
Guld= 5 QSO med forskellige stationer på mindst 3 forskellige bånd
Sølv= 4 QSO med forskellige stationer på mindst 2 forskellige bånd
Bronze= 2 QSO med forskellige stationer på mindst 2 forskellige bånd
Spørgsmål og tilmelding til contestmanager, oz2i@edr.dk

73 de OZ1ACB Allis, OZ4CG Carsten og OZ2I Henning

https://www.qrz.com/db/5P0WARD

https://www.qrz.com/db/5P0WHD

#WorldAmateurRadioDay


Relaterede

Leave a Comment