WRC 2019 + 2022

Fra 5G til klimakamp: Læs på dette link hvorfor WRC konferencerne er så vigtige:

https://news.itu.int/from-5g-to-climate-action-the-importance-of-wrc-19/

World Radiocommunication Conferences (WRC)“Kommunikationskonferencer” (WRC) afholdes hvert tredje til fjerde år. Det er WRC’s opgave at gennemgå og om nødvendigt revidere radioforordningerne, den internationale traktat, der regulerer brugen af ​​radiofrekvensspektret og geostationære satellitter og ikke-geostationære satellitbaner. Revisioner foretages på grundlag af en dagsorden, der er fastlagt af ITU-rådet, der tager hensyn til henstillinger fra tidligere verdensomspændende radiokommunikationskonferencer.

Det generelle omfang af dagsordenen for verdens radiokommunikationskonferencer fastlægges fire til seks år i forvejen med den endelige dagsorden fastlagt af ITU-rådet to år før konferencen, med et flertal af medlemslandene.

I henhold til ITU-forfatningen kan en WRC:

  • Revidere radioreglerne og eventuelle tilknyttede frekvensopgave- og tildelingsplaner;
  • Adressere ethvert radiokommunikationsspørgsmål af verdensomspændende karakter;
  • Instruere bestyrelsen for radioforskrifter og radiokommunikationsbureauer og gennemgå deres aktiviteter;
  • Fastlægge spørgsmål til undersøgelse af WRC og dens studiegrupper som forberedelse til fremtidige WRC.

På grundlag af bidrag fra administrationer, undersøgelsesgrupper for radiokommunikation og andre kilder (se artikel 19 i konventionen (Genève, 1992)) vedrørende regulatoriske, tekniske, operationelle og proceduremæssige spørgsmål, der skal tages op til behandling i verdens- og regionale radiokommunikationskonferencer. Konferenceforberedende møder (CPM) udarbejder en konsolideret rapport, der skal bruges til støtte for arbejdet med sådanne konferencer.

Relaterede

Kommentar til “WRC 2019 + 2022”

  1. Det her er en kommentar.
    Bare for at se hvordan det foregår ;o)

Leave a Comment