Foreningskontor
Klokkestøbervej 11
5230 Odense M
Man- til fredag 10-14
66 15 65 11
E-mail: kontor@edr.dk

2016


YOTA Camp Austria 2016
Hi from OE-land,
 
some of you might have recognised that there is a special callsign OE2YOTA on the air since Saturday. 
We are in the biggest Youngsters On The Air camp ever at the moment. 
Tomorrow we will be active with SOTA. We'll split up the big group into 3 and will activate 3 different summits.
We'll be active on HF as well as VHF (2m FM, ~145550)
 
Hopefully we see some of you down the log then. 
 
Looking forward to that!
 
Vy 73 es gd DX
Philipp, OE/DK6SP 
(Teamleader YOTA DL)
 

20.07.2016 OZ1ADL


Sommerferie

Landsforeningens kontor i Odense er lukket i perioden 18/7 til 5/8 for personlig betjening.

Der er døgnåbent i webshoppen,
og indgåede ordre vil blive afsendt,
når vi er tilbage efter ferien den 8. august.

Lone ønsker alle en god sommer.

30.06.2016 OZ5HZ


HAMRADIO 2016

Abteilung Kommunikation Messe Friedrichshafen.

Der var 198 udstillere fra 36 forskellige lande.
Der var 64 udstillere i hallen med Maker Fair.
Der var lukket 17230 besøgende ind i år. Det er 150 flere end sidste år.

Det var igen i år tre travle dage med møder og kontakter til vore radio venner. Jeg havde QSL-kort med til 14 lande og blev vel modtaget alle steder. Det var en rigtig god anledning til en snak om dette og hint.

Jeg har været til foredrag om nødradio ved DARC. På vejen hjem boede vi hos en lokal brandchef - det havde han så ikke hørt noget til selv om det var startet i 2014.
Vi var også omkring VFDB til deres medlemsmøde. Jeg har også talt med finner, svenskere, tyskere og alle dem der efterhånden hilser på os, når vi kommer rundt omkring. Der ligger klart en opgave med at samle de nordiske lande på HAMRADIO 2017. Hvis EDR vil samarbejde i Europa, så er det her EDR skal være repræsenteret.

Vi har uddelt over 200 OZer. Der er uddelt 200 foldere om amatørradio i Danmark, disse foldere er forfattet på engelsk og tysk.

En stor tak til OZ9VA Arne, der hjalp os alle tre dage fra fredag ved messeåbning til slut om søndagen.

29.06.2016 OZ5HZ


REGION 1 AWARD RECIPIENTS
Under IARUs møde i Friedrichshafen på HamRadio 2016 blev Christian Verholt, OZ8CY tidligere formand for EMC Working Group og tidligere EMC Advisor til IARU International Secretariat hædret.

Ole Garpestad, LA2RR, IARU Vice-President besøgte os på EDRs stand og kunne fortælle os om hædringen af OZ8CY.
Du kan læse mere på IARU hjemmeside.

http://www.iaru-r1.org/index.php/88-news/1583-region-1-medal-awards

29.06.2016 OZ5HZ


YAESU – Prime Sponsor WRTC 2018

YAESU er blevet hovedsponsor for WRTC 2018.

Tilbage i 2016 lavede Yaesu direktør Masao Mori og WRTC 2018 præsident Christian Janssen, DL1MGB, en forhåndsaftale, et såkaldt "Memorandom of Understanding". Sponsoratet er forhandlet på plads med hjælp fra OH2BH og DF2SS og er nu officielt underskrevet af disse foruden Saya Nakamura fra Yaesu og DL6MHW samt DJ3WE fra WRTC2018 sponsor afdelingen.  Yaesu yder straks økonomisk støtte og derudover med teknisk udstyr, f.eks donerer de alle rotorer til selve arrangementet i 2018.

Du kan finde mere information på www.wrtc2018.de

29-06-2016  OZ1BII Henning


Valgresultatet 2016


Resultatet findes under formedlemmer.

Herfra skal lyde et tak til de gamle tillidsfolk og et velkommen til alle de nye.
Med ønsket om et godt og givtigt samarbejde til gavn for alle medlemmer af EDR.

16.06.2016 OZ5HZ


Referater fra
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015


Referater, dagsordner og bilag til møderne finde under formedlemmer>repræsentantskabet.


12.06.2016 OZ5HZ


Fortæl om dine eksperimenter
og vind et års kontingent til EDR!

For at anspore nogle flere til at dele deres erfaringer med OZs læsere sætter vi
et års kontingent til EDR på højkant:

Skriv en teknisk artikel til OZ og send den til teknisk redaktør senest d. 31. august 2016.
Mærk artiklen: Konkurrence artikel.

OZs redaktion nominerer de tre bedste artikler, og Hovedbestyrelsen udvælger blandt disse den,
der præmieres med et års kontingent.

Det, vi søger, er simpelt hen beskrivelser af det, du går og roder med, hvad enten det er en simpel diodeprobe,
et PA-trin med 100 transistorer eller en arduino styret transceiver.

Du må gerne søge inspiration i f.eks. andre artikler.
Det eneste krav er, at du har bygget og eksperimenteret med et stykke elektronik, og at du har sat dit eget præg på konstruktionen.
En oversættelse eller en artikel, hvor brugen af et stykke elektronik blot beskrives vil ikke blive nomineret (men vi trykker også gerne sådanne artikler).
Har du efterbygget et diagram og gjort dine egne erfaringer eller brugt en ”byggeklods” og bygget den sammen med andet elektronik f.eks. en Arduino og skrevet ny software, så opfylder artiklen også betingelserne for at opnå nominering.

Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at nominere nogen artikel, hvis det skønnes, at ingen af de indsendte bidrag opfylder kriterier for nominering.

Alle indsendte artikler skal overholde de almindelige regler bl.a. vedrørende copyright mv. og bliver på sædvanlig vis gennemgået af teknisk redaktør og efterfølgende bragt i OZ.
Se vejledning til forfattere på EDRs hjemmeside

Der udbetales sædvanligt forfatterhonorar.

Resultatet af denne lille konkurrence offentliggøres senest i oktober OZ.

Når du sender din artikel bedes du skrive, hvor du første gang så noget om denne konkurrence
( EDRs hjemmeside, EDRs forum eller OZ)

OZs redaktion og HB


28.05.2016 OZ8XW

 


HQ test 2016

En gruppe radioamatører er i fuld gang med at stable dette arrangement på benene.

Har du lyst til at være med i denne event så kontakt gruppen for yderligere oplysninger.
Gruppens hjemmesider er OZ1HQ.DK

Opfordringen til alle er derfor "kom og vær med"

16.05.2016 OZ5HZ


Udsendelse af stemmesedler

Stemmesedler til PDF og familiemedlemmer er afsendt i dag.

De vil blive omdelt i den kommede uge.

Der er også afsendt til Grønland.

13.05.2016 OZ5HZ


Referatet fra
Genoptagelse af repræsentantskabsmøde 2015

Du finder referatet under for medlemmer.


09.05.2016 OZ5HZ


Hovedbestyrelsesmødet 26. april

Du finder HB-pakken under for medlemmer.

Jeg beklager meget at dagsordenen først fremkommer nu.

Referatet fra mødet følger snarest.

27.04.2016 OZ5HZ


Kandidatliste valg EDR 2016

 Du finder alle opstillede kandidater under for medlemmer.

Kandidater til Valg 2016

 

15.04.2016 OZ5HZ


Genoptagelse af repræsentantskabsmøde 2015

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Dagsordner og bilag til møderne finde under formedlemmer>repræsentantskabet.

Der er ingen forplejning og pladsreservation til møderne.
Lone er ikke tilstede, kontoret er derfor lukket denne dag.

15.04.2016 OZ5HZ

Undermenu