Foreningskontor
Klokkestøbervej 11
5230 Odense M
Man- til fredag 10-14
66 15 65 11
E-mail: kontor@edr.dk

2016


Fortæl om dine eksperimenter
og vind et års kontingent til EDR!

For at anspore nogle flere til at dele deres erfaringer med OZs læsere sætter vi
et års kontingent til EDR på højkant:

Skriv en teknisk artikel til OZ og send den til teknisk redaktør senest d. 31. august 2016.
Mærk artiklen: Konkurrence artikel.

OZs redaktion nominerer de tre bedste artikler, og Hovedbestyrelsen udvælger blandt disse den,
der præmieres med et års kontingent.

Det, vi søger, er simpelt hen beskrivelser af det, du går og roder med, hvad enten det er en simpel diodeprobe,
et PA-trin med 100 transistorer eller en arduino styret transceiver.

Du må gerne søge inspiration i f.eks. andre artikler.
Det eneste krav er, at du har bygget og eksperimenteret med et stykke elektronik, og at du har sat dit eget præg på konstruktionen.
En oversættelse eller en artikel, hvor brugen af et stykke elektronik blot beskrives vil ikke blive nomineret (men vi trykker også gerne sådanne artikler).
Har du efterbygget et diagram og gjort dine egne erfaringer eller brugt en ”byggeklods” og bygget den sammen med andet elektronik f.eks. en Arduino og skrevet ny software, så opfylder artiklen også betingelserne for at opnå nominering.

Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at nominere nogen artikel, hvis det skønnes, at ingen af de indsendte bidrag opfylder kriterier for nominering.

Alle indsendte artikler skal overholde de almindelige regler bl.a. vedrørende copyright mv. og bliver på sædvanlig vis gennemgået af teknisk redaktør og efterfølgende bragt i OZ.
Se vejledning til forfattere på EDRs hjemmeside

Der udbetales sædvanligt forfatterhonorar.

Resultatet af denne lille konkurrence offentliggøres senest i oktober OZ.

Når du sender din artikel bedes du skrive, hvor du første gang så noget om denne konkurrence
( EDRs hjemmeside, EDRs forum eller OZ)

OZs redaktion og HB


28.05.2016 OZ8XW

 


HQ test 2016

En gruppe radioamatører er i fuld gang med at stable dette arrangement på benene.

Har du lyst til at være med i denne event så kontakt gruppen for yderligere oplysninger.
Gruppens hjemmesider er OZ1HQ.DK

Opfordringen til alle er derfor "kom og vær med"

16.05.2016 OZ5HZ


Udsendelse af stemmesedler

Stemmesedler til PDF og familiemedlemmer er afsendt i dag.

De vil blive omdelt i den kommede uge.

Der er også afsendt til Grønland.

13.05.2016 OZ5HZ


Referatet fra
Genoptagelse af repræsentantskabsmøde 2015

Du finder referatet under for medlemmer.


09.05.2016 OZ5HZ


Hovedbestyrelsesmødet 26. april

Du finder HB-pakken under for medlemmer.

Jeg beklager meget at dagsordenen først fremkommer nu.

Referatet fra mødet følger snarest.

27.04.2016 OZ5HZ


Kandidatliste valg EDR 2016

 Du finder alle opstillede kandidater under for medlemmer.

Kandidater til Valg 2016

 

15.04.2016 OZ5HZ


Genoptagelse af repræsentantskabsmøde 2015

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Dagsordner og bilag til møderne finde under formedlemmer>repræsentantskabet.

Der er ingen forplejning og pladsreservation til møderne.
Lone er ikke tilstede, kontoret er derfor lukket denne dag.

15.04.2016 OZ5HZ

Undermenu