udvalg

informationsudvalget

Formålet med informationsudvalget er at udvikle en informationsstrategi for EDR og metoder til at realisere strategien.
22/2.2021  Første møde i informationsudvalget.

Telefonmøde. Deltagere: Michael OZ5WU, Jørgen OZ1JS, Kjeld OZ1FF, Ole OZ1OP
Formål med mødet: indledende udveksling af tanker om en informationsstrategi.
Mødetidspunkt: 22/2.2021 kl 20.00.  – 22.30
Referent: OZ1OP, Ole Püschl

Formålet med en informationsstrategi er at tydeliggøre
 • Betydningen af EDR’s deltagelse i arbejdet for bevarelse radioamatørernes frekvensadgang gennem det internationale samarbejde i IARU
 • Betydningen af EDR’s arbejde for at varetage radioamatørernes interesser i det danske samfund.
 • Værdierne af medlemskab af EDR for det enkelte medlem
 
En informationsstrategi indeholder

·       Tydeliggørelse af EDR.s Værdier

 • Understøtter amatørsamfundets arbejde for bevarelse og mulig udvidelse af anvendelse af frekvensområder for radioamatører
 • Deltagelse i internationlt samarbejde i IARU 
 • Antenneudvalg (teknisk hjælp og vejledning. Skal udarbejde et kompendium om antenneopsætning i Danmark)
 • Skandinavisk samarbejde
 • Sport (E-sport. Radioorienteringsløb)
 • OZ
 • QSL central
 • Teknisk hjælp (aktuelt ikke realiseret)
 • Lokalafdelinger – Teknisk og Socialt samvær
 • Medlemmerne udgør en vidensbank for amatørradiokommunikation og amatørradioteknologi
 • EDR’s foredragsliste

·     Valg af målgrupper for informationen

 • Medlemmer
 • Aktive radioamatører, som ikke er medlemmer
 • Offentligheden

·

Valg af Informationsmedier

 • OZ
 • Hjemmeside
 • Sociale medier
 • Trykt informatiomsmateriale (flyers, posters, o.l.)

·        valg af Informationsdesign

 • Valg af terminologi og design skal være konsistent og genkendeligt i alle medier 

Har du kommentarer til informationsudvalget kan du lægge et indlæg i Forum  Link til emnet i Forum

Har du lyst til at være med i arbejdet i informationsudvalget: skriv til formanden for udvalget: sekr@edr.dk

20/4.2021  Oprettelse af Forum 

Formålet med Forum er

at give medlemmerne en platform for udveksling af information, ideer og diskussion om alt om amatørradio

at give ikke medlemmer lejlighed til at stifte bekandtskab med livet i EDR

Forum er oprettet på platformen ‘PHPbb’

Forumregler

Alle emner vedrørende vores hobby og forening kan diskuteres på forum.
Du skal være medlem af EDR og tilmeldt til Forum for at kunne skrive indlæg.

EDRforum bliver ikke censureret. Alle meninger med relevans for amatørradioen er velkomne.
Indlæggene skal været skrevet i klart sprog og må ikke krænke dansk lovgivning.
Hvis du bringer citater eller billeder, er du selv ansvarlig for, at du ikke krænker nogens ophavsret.
Uhøvisk tale vil blive påtalt og direkte eller indirekte personangreb bliver ikke tolereret

Forum er åbent for læsning – alle kan læse med.
Forum er derfor også EDR.s ansigt udad til. Husk den gode tone, så EDR retteligt fremtræder som en seriøs og anerkendelsesværdig forening.

6/5.2021  Oprettelse af spørgeundersøgelse

IARU / EDR international survey

Den Internationale Amatør Radio Union (IARU) Region 1 afholder en strategisk workshop for at forstå:

 • Hvordan de nationale foreninger som EDR kan tiltrække nye radioamatører?
 • Hvordan IARU bedre kan støtte amatørradiosamfundet, og dets medlemsforeninger så, de tilpasser sig nødvendige ændringer?
 • Hvad kan IARU og de nationale foreninger i fællesskab kan gøre for at støtte væksten i amatørradio?

Hver af de nationale foreninger i regionen er blevet bedt om at beskrive de stærke, svage sider, muligheder og trusler, der gælder for amatørradio i deres land.

EDR spørger alle radioamatører i Danmark – og dem, der endnu ikke har licens om hjælp, ved at besvare følgende spørgsmål:

 1. Styrker – hvad er de gode ting ved amatørradio i Danmark?
 2. Svaghed – på hvilke måder er amatørradio svag i Danmark?
 3. Muligheder – hvilke tendenser eller ændringer i miljøet kunne amatørradio i Danmark drage fordel af?
 4. Trusler – hvilke tendenser eller ændringer i samfundet kan have en negativ indvirkning på amatørradio i Danmark?
 
Vi søger svar, der tager fat på centrale strategiske udfordringer for dansk amatørradio, såsom dens fremtidige relevans i en verden i forandring, snarere end at fokusere på strengt lokale spørgsmål.
Vi vil gerne høre fra EDR-medlemmer og ikke-medlemmer, da undersøgelsens kontekst er amatørradio som helhed i Danmark.

Vi vil opsummere konsensussen om svarene, og vores resumé vil bidrage til Region 1’s udgangspunkt for drøftelser på IARUr1’s efterårsworkshop i Novi Sad.

Medlemmer i informationsudvalget

OZ1OP, Ole Püschl, Formand
HB medlem, EDR Næstformand
Webmaster, www.edr.dk
Kontakt: oz1op@edr.dk
mob: 28 59 94 67

OZ5WU, Michael Wehnert
HB-medlem, Sekretær
HB-kontakt region Sjælland
HB-kontakt til VUSHF udvalg
Kontakt oz5wu@edr.dk

OZ1JS, Jørgen Sand
redaktør, OZ
Kontakt: oz1js@edr.dk

OZ1FF. Kjeld Thomsen
Medlem af repræsentantskabet for Region Syddanmark
Kontalt: kjeld@oz1ff.dk