Amatørradio

VUSHF båndplan

Båndplanen er kopieret fra VUSHF-udvalgets hjemmeside

link til VUSHF hjemmeside

Båndplaner

 

IARU Region 1 Båndplan 50 – 52 MHz
Frekvens [MHz]Maksimal båndbreddeModulationAnvendelse
50,000500 HzKun telegrafi (a) samt synkroniserede beacons (b)50,000-50,010Synkroniserede beacons, Region 1 
 50,010-50,020Synkroniserede beacons, Region 2 
 50,020-50,030Synkroniserede beacons, Region 3 
   
 50,050Fremtidig opkaldsfrekvens, telegrafi 
50,10050,090Telegrafi, Interkontinentalt aktivitetscentrum 
50,1002700 HzTelegrafi, SSB50,100-50,130Interkontentinental SSB/Telegrafi ( c ) 
 50,110DX opkald, Interkontenintalt (c) 
    
 50,130-50,200Internationalt område 
 50,150Internationalt SSB aktivitetscentrum 
50,20050,200MS aktivitetscentrum 
50,2002700 HzTelegrafi, SSB50,200-50,300Almindelig (lokal) trafik (SSB-CW) 
    
50,30050,285Krydsbånds aktivitetscentrum 
50,3002700 HzMGM50,305PSK31 aktivitetscentrum 
 50,310-50,320EME aktivitetscentrum 
50,40050,320-50,380MS aktivitetscentrum 
50,4001000 HzTelegrafi & MGM50,401+/-500 HzWSPR beacons 
  Beacons (b) 
50,500  
50,50012 kHzAlle modulationsarter  (d, e)50,510SSTV (AFSK) 
 50,520,-.530,-.540FM Simplex Internet Voice Gateways 
 50,550Image(billede) arbejdsfrekvens 
 50,600RTTY (FSK) 
 50,620-50,750Digital kommunikation 
 50,630Digital Voice opkald 
 51,210-51,390FM/DV Repeater indgangeRF81-99
  (20 kHz kanalafstand) 
 51,410-51,590FM/DV simplex (f)F41-59
 51,510FM opkald (f)F51
  (20 kHz kanalafstand) 
52,00051,810-51,990FM/DV repeater udgangeRF81-99
    
DV=Digital Voice. Datasignaler, der er indlejret med det digitale telefonisignal, er tilladte 
    
Fodnoter   
    
a) Telegrafi er tilladt i hele båndet, Imellem 50,000 og 50,100 MHz: Kun Telegrafi! 
b) Beaconfrekvenser koordineres af IARUs beaconfrekvenskoordinator, (Via EDR) 
c) Interkontinental trafik, Bør ikke anvendes til ”interne forbindelser” indenfor Europa! 
d) Ingen FM kanaltrafik under 50,500 MHz,  
e) For kanaliseret FM/DV trafik: På dette bånd er kanalafstanden 20(10) kHz! 
f) Kun simplex! Ingen DV gateways på disse frekvenser. 
   
   

 

IARU Region 1 Båndplan 70,0 – 70,5 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbreddeBåndplanAnvendelse
70,000500 HzBeacons70,030Personlige beacons 
70,050 
70,0502700 HzTelegrafi/SSB70,150MS opkald 
 70,185Krydsbåndsaktiviteter 
70,25070,200Telgrafi/SSB opkald 
70,25012 kHzAlle modulationsarter   70,260AM/FM opkald 
70,294
70,29412 kHzFK-kanaler 12,5 kHz kanalafstand70,300RTTY/FAX 
 70,3125-70,325Packet Radio 
 70,450FM opkald 
70,50070,4875Packet Radio 
 
Dette er IARU Region 1’s båndplan.  
    
Alle beacons er koordinerede af IARU, Region 1s Beacon koordinator,
(Via EDR)
 
Mange lande har endnu ikke adgang til 70 MHz båndet
overhovedet,
 
    
Danske radioamatører har kun begrænset adgang til
båndet, se derfor den danske båndplan!
 
  
  
 
 

 

IARU Region 1 Båndplan 144 – 146 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbreddeModulationAnvendelse
144,000500 HzTelegrafi (a) & EME144,050Telegrafi opkald 
144,110144,100Random MS Telegrafi 
144,110500 HzTelegrafi, MGM144,110-144,160EME MGM 
144,150144,138PSK31 aktivitetscenter 
144,1502700 HzTelegrafi, SSB, MGM144,160-144,180Alternativt MGM segment 
144,180144,170Alternativ MGM opkladsfrekvens 
144,1802700 HzTelegrafi & SSB144,195-144,205Random MS SSB 
144,360144,300SSB opkald 
144,3602700 HzTelegrafi, SSB, MGM144,370MGM opkaldsfrekvens 
144,399 
144,400500 HzTelegrafi, MGM Kun Beacons 
144,491144,492+/-500 HzWSPR Beacons 
144,50020 kHzAlle modulationsarter (b)144,500SSTV opkald 
 144,525ATV SSB talk back 
 144,600RTTY opkald 
 144,700Image (billede) opkald 
144,794144,750ATV FM talk back 
144,79412 kHzMGM (c)144,800APRS 
144,9625 
144,97512 kHzFM/Digital Voice144,975 RV46
 145,000Kun repeaterindgange, 12,5 kHz kanalafstandRV48
145,194145,1875 RV63
145,20012 kHzFM/Digital Voice Spacekommunikation (d,e)V16
145,20612 kHzFM/Digital Voice (e)145,2125 V17
 145,2375&145,2875FM Simplex Internet Gateways 
 145,300RTTY lokalV24
 145,3375FM Simplex Internet GatewayV27
 145,375Digital Voice opkaldV30
  Simplex, 12,5 kHz kanalafstandV17-V47
145,5625145,500FM opkaldV40
145,57512 kHzFM/Digital Voice145,575 RV46
 145,600 RV48
  Repeater udgange, 12,5 kHz kanalafstand 
145,7935145,7875 RV63
145,80012 kHzFM/Digital Voice Spacekommunikation (d,e)V64
145,80612 kHzAlle modulationsarter Eksklusivt satellit segment 
146,000  
    
Generelt for 145 MHz båndet   
    
EME MGM (JT65) foregår
almindeligvis mellem 144,110 – 144,150 MHz. 
 
Der bør ikke være ind-
eller udgange for telefonirepeatere imellem 144,000 og 144,990 MHz
 
 Med undtagelse af områderne forbeholdt satellittrafik
og lineære transpondere, bør der ikke være ind- eller
   udgangsfrekvenser for
krydsbåndsrepeatere i 145 MHz båndet
 
Alle beacons er koordinerede af IARU,
Region 1’s Beacon koordinator, (Via EDR)
 
    
Fodnoter for 145 MHz båndet   
    
a) Telegrafi er tilladt i hele båndet, Imellem 144,000 og
144,110: Kun telegrafi!
 
b) Ingen ubemandede stationer i dette segment!  
c) Ubemandede packet stationer har kun adgang til segmentet 144,794
til 144,9625 MHz, Uden for segmentet 
    skal
signalniveauet fra disse stationer være dæmpet mere end 60 dB i
forhold til bærebølgen (målt med en 

båndbredde på 12 kHz)
  
d) For FM kommunikation med specielle stationer som bemandede
rumfartøjer, anbefales det at benytte 145,200
    til simplex, og
145,200/145,800 MHz til split-kanal operation
 
e)
Dette segment er kun til brug for simplex trafik. Ingen Digital Voice
Gateways. Datasignaler, der er indlejret i 
    det
digitale telefonisignal , er tilladte. Digitale brugere bedes sikre, at
kanalen ikke er i brug til FM-trafik.
         

 

EDR (NRAU) Båndplan 432 – 438 MHz 
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbreddeModulationAnvendelse 
432,000500 HzTelegrafi (a) EME eksklusivt  
432,025 
432,025500 HzTelegrafi/MGM432,050Telegrafi aktivitetscenter  
432,100432,088PSK31 aktivitetscenter  
432,1002700 HzTelegrafi/SSB/MGM432,200SSB aktivitetscenter  
 432,350Mikrobølge talkbackcenter  
432,400432,370FSK441 random opkald  
432,4001000 HzTelegrafi/MGM Beacons eksklusivt  
432,490   
432,50012 kHzAlle modulationsarter432,500Alternativ APRS-frekvensU200 
 432,5125Digital kanal U201 (duplex m U361(b)  
 432,5250Digital kanal U 202 (duplex m. U 362)(b)  
  (432,5375-432,5500-4325625(U203-205/U363-365))
(b)
  
    
 432,5750Digital kanal U 206 (duplex m. U 366)(b)  
 432,5875Digital kanal U 207 (duplex m. U 367)(b)  
432,9875432,600.432,9875Kun Repeater Indgange FM/DV
12,5 kHz kanaler(b)
RU368-399 
433,00012 kHzFM/Digital Voice433,00012,5 kHz
kanalafstand
U240 
    
433,375433,3875U271 
433,40012 kHzFM/Digital Voice ©433,4000-433,5875FM/DV-simplex, 12,5 kHz kanalafstandU272-286 
 432,4000SSTV (FM/AFSK)U272 
 433,4500Digital Voice opkald 12,5 kHz kanalafstandU276 
433,575433,5000FM opkald (mobil) 12,5 kHz kanalafstandU280 
433,60020 kHzFM/Digital Voice433,600RTTY (FM/AFSK)U288 
 432,6250-433,7875Digitale kanaler (b)U290-303 
 433,700FAX kanal (FM/AFSK) 12,5 kHz kanalafstandU296 
434,000433,950-,9625-.975-,9875FMSimplex Internet Gateways  
434,00020 kHzFM/Digital Voice434,0125-,025-,0375-,050FM Simplex Internet Gateways
12,5 kHz kanalafstand
  
 433,950-434,5875Digitale kanaler (b)U356-367 
434,575 (U361-367 har 2 MHz afstand til U201-207)  
434,59412 kHzFM/Digital Voice434,600Repeaterudgange 12,5 kHz
kanalafstand
RU368 
434,9875434,9875RU399 
435,00020 kHzAlle modulationsarter Eksklusivt satellit segment  
438,000   
     
Fodnoter for 435 MHz båndet    
     
a) Telegrafi er tilladt i hele båndet. Imellem    
b)
Da 435 MHz båndet har forskellig udstrækning og derfor forskellig
anvendelse i IARU, Region 1, bør der 
 
    vises hensyn i de
grænseområder hvor trafikken er forskellig. For Danmark er det
specielt i grænseområdet  
 
    til Tyskland der
bør vises hensyn
   
c) Dette segment er kun til brug for Simplextrafik. Ingen Digital
Voice Gateways. Datasignaler, der er indlejret  
 
    med det digitale
telefonisignal, er tilladte. Digitale brugere bedes sikre sig, at kanalen
ikke er i brug til FM-trafik.
    
Alle beaconfrekvenser er koordinerede af IARU, Region 1s Beacon
koordinator. (Via EDR)
  
     
     
   
   
     
     
     
     

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

EDR (NRAU) Båndplan 1240 – 1300 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbreddeModulationAnvendelse
1240,0002700 HzAlle modulationsarterReserveret til fremtidig
anvendelse
1240,500
1240,5001 kHzTelegrafi & MGMReserveret til fremtidig
anvendelse
1240,750
1240,75020 kHzFM & Digital VoiceReserveret til fremtidig
anvendelse
1241,000
 
1240,00020 kHzAlle modulationsarter1240,000-1241,000Digital kommunikation 
 1242,025-1242,250DL-Repeateroutput RS01-RS10
 1242,275-1242,700DL-Repeateroutput RS11-RS28
1243,2501242,725-1243,250DL-Packet radio duplexRS29-RS50
1243,250(d)ATV & DATV   
1260,000  
1260,000(d)Satellitsegment Kun til satellittrafik 
1270,000 
1270,00020 kHzAlle modulationsarter1270,025-1270,700DL-RepeaterinputRS01-RS28
1272,0001270,725-1271,250DL-Packet radio duplexRS29-RS50
1272,000(d)ATV & DATV   
1290,994   
1290,99420 kHzFM & DV 1291,000NRAURM00
 1291,025Repeater, 25 kHz spacingRM01
 1291,450InputRM18
1291,4811296,475KanalerRM19
1291,494(d)Alle modulationsarter   
1296,000 
1296,000500 HzTelegrafi & MGM1296,000-1296,025EME 
1296,1501296,138PSK31 aktivitetscenter 
1296,1502700 HzTelegrafi/SSB/MGM1296,200Aktivitetscenter, smalbånds 
 1296,400-1296,600Lineær transponder input 
 1296,500Billedoverførsel SSTV/Fax 
 1296,600-1296,700Lineær transponder output 
 1296,600Data, smalbånds-MGM,RTTY 
1296,8001296,750-1296,800Lokale Beacons (Maks. 10W ERP) 
1296,8001 KhzTelegrafi & MGM Beacons 
1296,994  
1296,99420 kHzFM & DV1297,000NRAURM00
 1296,025Repeater, 25 kHz spacingRM01
 1297,450OutputRM18
1297,4811297,475KanalerRM19
1297,49412 kHzFM & Digital Voice1297,500FM opkaldSM20
 1297,725DV opkald 25 kHz spacingSM29
 1297,900&1297,975FM internet voice gateways, simplex 
1297,9811297,975 SM39
1298,00020 kHzAlle modulationsarter1298,025-1298,975DL-Repeateroutput
, 25 kHz spacing
RS01-RS39
1300,000
1299,000150 kHzAlle modulationsarter5×150 kHz kanaler for high speed data (DD): 1299,075, 1299,225,
1299,375, 1299,525, 1299,675 (+/-75 kHz)
 
1299,750 
1299,75020 kHzAlle modulationsarter8×25 kHz kanaler til FM/DV: 1299,775, .800, .850, .875, .900,
.950, .975
SM109-119
1300,000
   
    
Segmentet 1240 – 1241 MHz er planlagt som det fremtidige
smalbåndsegment til erstatning for 1296 – 1297 MHz,
når og hvis den kommercielle trafik bliver intensiveret.  
  
Fodnoter for 1300 MHz båndet 
  
Alle
beacons er koordinerede af IARU Region 1s Beacon koordinartor. (Via EDR).
 
    
a)
Telegrafi er tilladt i båndet mellem 1296,000 –
1296,800. Fra 1296,000 til 1296,135: 
Kun
telegrafi!
 
b)
Datasignaler, der er indlejret med det digitale
telefonisignal, er tilladte.
 
    
  
  
 
 

 

IARU Region 1 Båndplan 2300 – 2450 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbreddeModulationAnvendelse
2300,00020 kHz 2304,000-2306,000Alternativt smalbåndssegment 
2320,0002308,000-2310,000Smalbåndssegment i HB
2320,000500 HzTelegrafi2320,000-2320,025EME 
2320,1502320,138PSK31 aktivitetscenter 
2320,1502700 HzAlle smalbåndede modulationsarter:
Telegrafi/SSB/MGM o.s.v.
2320,200Smalbånds aktivitetscenter 
   
   
2320,8002320,750-2320,800Lokale Beacons (Maks. 10W ERP) 
2320,8001 Khz  Beacons 
2321,000  
2321,00020 kHzFM & Digital Voice Simplexkanaler og repeatere 
2322,000
2322,000 Alle modulationsarter2322-2355ATV 
 2355-2365Digital kommunikation 
 2365-2370Repeatere 
 2370-2392ATV 
2400,0002392-2400Digital kommunikation 
2400,000   Satellitsegment 
2450,0002427-2443ATV, hvis ubenyttet af satellitter 
   
    
  
 
  
    
    
    
   
    
  
  
 
 

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

IARU Region 1 Båndplan 3400 – 3410 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbreddeModulationAnvendelse
3400,000500 HzTelegrafi & MGM   
 3400,100Aktivitetscenter & EME 
 3400,750-3400,800Lokale Beacons (Maks. 10W ERP) 
3400,800   
3400,8001000 HzBeacons   
3400,995
3401,0002700 HzAlle smalbånds modulationsarter   
  
3402,000 
3402,000 Alle modulationsarter Planlagt satellit downlink 
   
3410,000  
   
    
  
 
  
    
    
    
   
    
  
  
 
 

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

IARU Region 1 Båndplan 5650 – 5850 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbreddeModulationAnvendelse
5650,0002700 Hz  Satellitsegment, uplink 
5668,000
5668,0002700 HzSatellitter & Smalbåndsmodulation   
 5668,200Alternativt smalbånds aktivitetscenter 
5670,000   
5670,000 MGM Digital kommunikation 
5700,000 
5700,000 ATV & DATV ATV 
5720,000  
5720,000 Alle modulationsarter   
5760,000  
5760,0002700 HzAlle modulationsarter5762,200Smalbånds aktivitetscenter 
5760,8005762,750-5760,800Lokale Beacons (Maks. 10W ERP) 
5760,8001000 Hz  Beacons 
5760,990  
5761,0002700 HzAlle modulationsarter  
5762,000   
5762,000 Alle modulationsarter  
5790,000   
5790,000   Satellitsegment, downlink 
5850,000  
    
   
    
     
     
     
    
     
    
    
   
   

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

IARU Region 1 Båndplan 10000 – 10500 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbreddeModulationAnvendelse
10000,000 Digital   
10150,000
10150,000 Alle modulationsarter   
10250,000   
10250,000 Digital   
10350,000 
10350,000 Alle modulationsarter   
10368,000  
10368,0002700 HzAlle smalbånds modulationsarter10368,200Smalbånds
aktivitetscenter
 
10368,80010368,750-10368,800Lokale Beacons (Maks. 10W ERP)
10368,8001000 Hz  Beacons 
10369,000 
10369,0002700Alle smalbånds modulationsarter  
10370,000   
10370,000 Alle modulationsarter  
10450,000   
10450,000   Satellitsegment 
   
10500,00010450,000-10452,000Alternativt smalbåndssegment 
   
 
  
    
    
    
   
    
  
  
 
 

 

IARU Region 1 Båndplan 24000 – 24250 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbreddeModulationAnvendelse
24000,000 Alle  modulationsarter   
24048,000
24048,0002700 HzAlle smalbånds modulationsarter24048,200Smalbånds aktivitetscenter 
  Satellitsegment 
24048,80024048,750-24048,800Lokale Beacons (Maks. 10W ERP) 
24048,8001000 Hz  Beacons 
24049,000  
24049,0002700 HzAlle smalbånds modulationsarter Satellitsegment 
24050,000  
24050,000 Alle modulationsarter24125,000Alternativt bredbånds aktivitetscenter.
(Hvis 24000 -24048 ikke kan benyttes
 
  
24250,000 
   
 
  
    
    
    
   
    
  
  
 
 

 

IARU Region 1 Båndplan 47000 – 47200 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbreddeModulationAnvendelse
47000,000 Alle smalbånds modulationsarter   
47088,000  
47088,0002700 HzAlle smalbånds modulationsarter47088,200Smalbånds aktivitetscenter 
47090,000 Satellitsegment 
47002,000 Alle modulationsarter  
47200,000   
   
 
  
    
    
    
   
    
  
  
 
 

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

IARU Region 1 Båndplan 75500 – 81000 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbreddeModulationAnvendelse
75500,0002700Alle smalbånds modulationsarter Satellitsegment 
76000,00075976,200Smalbånds aktivitetscenter (foretrukket) 
76000,000 Alle modulationsarter76032,200Smalbånds aktivitetscenter (alternativt).
Sekundært område
 
77500,000 
77500,0002700Alle smalbånds modulationsarter Satellitsegment 
77501,00077500,200Smalbånds aktivitetscenter (udenfor CEPT) 
77501,000 Alle modulationsarter Primært område 
78000,000   
78000,000 Alle modulationsarter Sekundært område 
81000,000   
   
    
  
  
 
 

 

IARU Region 1 Båndplan 122250 – 123000 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbreddeModulationAnvendelse
122250,000 Alle smalbånds modulationsarter122250,200Smalbånds aktivitetscenter 
122251,000 
122251,000 Alle modulationsarter   
123000,000 
    
  
  
 
 

 

IARU Region 1 Båndplan 134000 – 141000 MHz
Frekvens
[MHz]
Maksimal båndbreddeModulationAnvendelse
134000,000 Alle modulationsarter Satellit 
134928,000 
134928,0002700Alle modulationsarter134930,000Smalbånds aktivitetscentrum 
134930,000 
134930,000 Alle modulationsarter   
136000,000   
136000,000 Alle modulationsarter Sekundært område 
141000,000   
   
    
  
  
 
 

 

 

IARU Region 1 Båndplan 241000 – 250000 MHzFrekvens
[MHz]Maksimal båndbreddeModulationAnvendelse241000,000
Alle modulationsarter
Sekundært område
248000,000

248000,000
Alle smalbånds modulationsarter248000,200Smalbånds aktivitetscenter, satellit
248001,000
(Primært område)
248001,000
Alle modulationsarter
Primært område
250000,000