foreningen

RM dokumenter

RM pakker

RM*pakken- 2023. 

RM-pakken 2022

RM-pakken 2021

RM-pakken-2020-samlet (rev. 1)

RM-pakken-2019-samlet

RM-pakke-2018-samlet

 

Referater

RM referat 2023

RM referat 2022

RM referat 2021

RM beslutningsreferat 2021

RM beslutningsreferat 2020

RM beslutningsreferat 2019

RM beslutningsreferat 2018