QSL bureau

EDRs QSL-bureau formidler medlemmernes QSL-kort til og fra både danske- og udenlandske amatører.

Bureauet samarbejder med andre landes amatørforeninger over hele verden.

Alle medlemmer kan gennem QSL-bureauet uden udgifter sende QSL-kort til såvel danske som udenlandske amatører.

QSL-kortene sendes til bureauet, der videresender dem enten til den danske amatør, der skal have kortet, eller til de forskellige landes bureauer, hvorfra de distribueres til den enkelte amatør i det pågældende land.

Kortene skal sorteres efter prefix/land inden de indsendes til bureauet.

For at modtage QSL-kort via bureauet skal man tilmeldes bureauet.

Datoer for udsendelse af kort kan findes i EDRs Kalender, vælg QSL – bureau.

Brochure om QSL-formidling og en liste over de entities, som der kan ekspedere kort til findes nederst på siden. (i pdf format)

Bureauets adresse:

EDRs QSL-bureau
Klokkestøbervej 11
5230  Odense M
Tlf: 66 15 65 11
E-mail: kontor@edr.dk


Brug af QSL Bureau

EDR’s QSL Bureau

QSL-bureauet er en del af den service man får ved at være medlem af landsforeningen EDR. Det sender og modtager QSL-kort til IARU-bureauer i hele verden.
Terminer for udsendelse af kort vil indtil videre blive meddelt på EDRs hjemmeside

Tilmelding

Tilmelding til QSL-bureauet sker ved henvendelse til kontoret: kontor@edr.dk

Udover dit navn, call og EDR-medlemsnummer bedes du oplyse, om dine QSL-kort skal sendes:
direkte til din adresse – det koster pt. 100.00 kr. pr år,
eller
via din EDR-lokalafdeling – det koster ikke noget i forhold til landsforeningen EDR.
(Hvis du vælger denne løsning, skal vi også have navnet på din lokalafdeling.
Du skal samtidig gøre lokalafdelingen opmærksom på, at du har tilmeldt dig.)

Udfyldelse af QSL-kort

Et QSL kort skal minimum indeholde følgende oplysninger:
Afsenders call (navn og adresse), modtagerens call (evt. manager), dato, tid (GMT) frekvens/bånd mode og rapport.

Call

Det er naturligvis call’et som QSL-centralen skal bruge, så skriv det for din egen skyld meget tydeligt!
Eks.
OZ9LO Dette giver ikke nogen problemer.
I tilfælde at OZ9LO er i Tyskland skriver man DL/OZ9LO (OZ9LO har været i Tyskland, da QSOen fandt sted) Hvis ikke der er andet anført på kortet, vil det blive sendt til OZ9LO i Danmark
Har OZ9LO en manager f. eks. DL5XXX skrives tydeligt via DL5XXX på  kortet både på for- og bagsiden. Når kortene sorteres inden afsendelse til QSL-bureauet, lægges kortet ved det land, det skal til (i eksemplet DL).

Skriv venligst altid modtagerens call i øverste venstre hjørne på bagsiden

Sortering

Når du har udfyldt dine QSL-kort sorteres de i prefix/lande orden jfr. QSL-bureaulisten. Har du ikke sorteret dine QSL-kort, kan bureauet returnere dem til dig for sortering.
Når man sorterer skal man være opmærksom på at der er lande der har andre prefix end dem man normalt forbinder med det pågældende land.
Eks. G også har 2A-2Z og M. Amerika har mange prefixer f. eks.  K, N, W, A

Nogle lande har flere indgående QSL Bureauer bl.a. Amerika med K1, K2, K3 osv. Kortene bedes derfor sorteret herefter.
I de lande, der ikke har nogle QSL bureauer, skal kortene sendes direkte eller via en manager. I de tilfælde, hvor manageren ikke er medlem af sit lands bureau, skal du selv sørge for at sende dine QSL kort til disse managere.

Yderligere info om sortering og brug af QSL-bureauet findes i brochuren:

EDRs QSL bureau
QSL formidling og QSL-kort

Brochuren, der også indeholder en liste over de prefixer/lande, som bureauet kan ekspedere kort til, kan findes i pdf filen nedenfor

Informationer om QSL managere kan findes bl.a. på Internettet: www.qrz.com

QSL Terminer

Der er ingen kommende begivenheder på dette tidspunkt

Relaterede