qsl bureau

Amatørradio

qsl bureau

qsl kort

QSL er en forkortelse som anvendes i amatørradiotrafikken.

QSL kan anvendes med og uden efterfølgende spørgsmålstegn.

QSL bruges i betydningen: jeg bekræfter og i betydningen: jeg har forstået.

QSL? bruges i betydningen: kan du bekræfte ? og i betydningen: har du forstået ?

QSL-kort er betegnelsen for postkort som radioamatører kan sende til hinanden som bekræftelse på en radiokontakt mellem 2 radioamatører.

Kortet indeholder en stationsidentifikation på de to stationer, som har været i kontakt og en rapport over forbindelsen: tidspunkt, frekvens, mode, signalstyrke og forståelighed.

Herud over kan kortet indeholde andre informationer samt billeder og tekst, som afsenderen gerne vil præsenterer for den station han har haft kontakt med.

QSL kort kan sendes i papirformat via alm posttjeneste, og der findes tillige webbaserede tjenester, som radioamatøren kan anvende for at bekræfte/få bekræftelse på en stedfunden radiokontakt. (Logbook of The World, e-QSL, Clublog o.a.)

https://lotw.arrl.org/

https://www.eqsl.cc/

https://clublog.org/

Meddelelser fra QSL bureauet

QSL-Vejledning af OZ8XW

EDRs QSL-bureau   EDRs QSL-bureau er en del af den service, man får ved at være medlem af landsforeningen EDR. Bureauet formidler medlemmernes QSL-kort til

Læs mere»

Tilmelding til qsl bureauet


    ——————————————————————————–

    ——————————————————————————–

    ——————————————————————————–


    ——————————————————————————–


    ———————————————————————————