Amatørradio

qsl bureau

For at gøre det nemmere for dig, når du skal sortere dine QSL kort og sende dem til EDR QSL Bureau, finder du her via dette link https://www.iaru.org/reference/qsl-bureau-2/ en ajourført QSL Bureaus liste fra International Amateur Radio Union, IARU. Denne liste viser hvilke prefix de enkelte lande har og dermed kan du nemt sortere dine kort i prefix orden, hvilket gør det meget hurtigt for EDR QSL Bureau, at videre formidle dine QSL kort til andre Bureaus i verden. Du bør dog være opmærksom på, at der er lande, som ikke har QSL Bureau, og du derfor bliver nødt til at sende dine QSL kort direkte.

 

QSL kort kan sendes til:

 

EDR QSL Bureau

Klokkestøbervej 11

5230 Odense M

qsl kort

QSL er en forkortelse som anvendes i amatørradiotrafikken.

QSL kan anvendes med og uden efterfølgende spørgsmålstegn.

QSL bruges i betydningen: jeg bekræfter og i betydningen: jeg har forstået.

QSL? bruges i betydningen: kan du bekræfte ? og i betydningen: har du forstået ?

QSL-kort er betegnelsen for postkort som radioamatører kan sende til hinanden som bekræftelse på en radiokontakt mellem 2 radioamatører.

Kortet indeholder en stationsidentifikation på de to stationer, som har været i kontakt og en rapport over forbindelsen: tidspunkt, frekvens, mode, signalstyrke og forståelighed.

Herud over kan kortet indeholde andre informationer samt billeder og tekst, som afsenderen gerne vil præsenterer for den station han har haft kontakt med.

QSL kort kan sendes i papirformat via alm posttjeneste, og der findes tillige webbaserede tjenester, som radioamatøren kan anvende for at bekræfte/få bekræftelse på en stedfunden radiokontakt. (Logbook of The World, e-QSL, Clublog o.a.)

https://lotw.arrl.org/

https://www.eqsl.cc/

https://clublog.org/

Meddelelser fra QSL bureauet

Audible eQSLs

Nyhed hos eQSL  – DU KAN VÆRE MED FOR 5$ PR MÅNED _________________________________________________ Announcing exclusive new technology AUDeQSL™ is now available to Silver+ and above

Læs mere»

QSL-Vejledning af OZ8XW

EDRs QSL-bureau   EDRs QSL-bureau er en del af den service, man får ved at være medlem af landsforeningen EDR. Bureauet formidler medlemmernes QSL-kort til

Læs mere»

Tilmelding til qsl bureauet


    ——————————————————————————–

    ——————————————————————————–

    ——————————————————————————–


    ——————————————————————————–


    ———————————————————————————