EDR aktivitets test

Amatørradio

EDR aktivitetstest

Nye regler for EDR aktivitets test er på vej

Fremtidens 80 meter Aktivitetstest.

Status for testerne 2021.

 

Efter april testen i år, skrev jeg lidt om afviklingen af testerne på baggrund af at nogen følte at der ikke var lige vilkår for alle. Det var nok især deltagere der gjorde brug af deres PA-trin på 500/1000 Watt der gav anledning til disse bemærkninger. Det kan jo være svært at gøre sig gældende under en test, når man kun har 100 Watt eller mindre til rådighed.

Mange har sikkert brugt deres Pa trin til at kompensere for antenne-forhold der ikke var/er helt optimale på grund af hvad der er muligt at få sat op i villakvarterer – det vi nok kalder ”Den indeklemte husmand”.

Jeg har i løbet af sommeren overvejet hvad det var for løsninger vi skulle lave. Det har ikke været helt let, man kan jo ikke tilgodese alle.

Ud af de 54 stationer der har deltaget i de første 8 måneder af 2021, har 14 svaret på mit spørgsmål:

”Skal vi fremover afvikle 80 meter Aktivitetstesterne, at der maks må køres med 100 Watt og QRP med max 10 Watt?”  

Der er 25% der har svaret – og tusind tak for jeres svar -. Af svarene fremgår det at 64% var for max 100 Watt, 5% mente at vi skulle udvide området med 20 KHz. I andre 21% af svarene ønsker man en ny kategori, benævnt ”QRO”, således at vi fik følgende kategorier/klasser:   QRO – Lowpower max 100 Watt – QRP.

Efter lange og mange overvejelser har jeg besluttet, at der fra 1. januar 2022 vil være følgende ændringer i 80 meter Aktivitetstestens regler:

 

Klasse QRO: Max. 1000 Watt. Gælder både single og klubstationer.

Klasse Lowpower: Max. 100 Watt. Gælder både single og klubstationer.

Klasse QRP: Max 10 Watt.

Klasserne Klub CW og Klub SSB udgår. For fremtiden konkurrerer alle QRO- og alle Lowpower stationer i hver sin klasse.

 

Det skal fremgå af den indsendte log, om der er kørt QRO, Lowpower eller QRP.

Derudover øger vi området på SSB med 20 KHz, således at der nu må køres fra 3700 – 3770 KHz. Stadig med hensyntagen til den trafik der måtte være i området.

Reglerne bliver rettet og udsendt i oktober og vil da være at finde på EDR,s hjemmeside og i ”OZ” december 2021.

Jeg håber med disse ændringer, at jeg stort set har tilgodeset de ønsker der er blev fremsat.

De nye regler vil gælde for 2022, og efter august 2022, ser jeg på hvordan det er gået og om det er sådan vi skal køre 80 meter Aktivitetstest fremover. Jeg håber at vi med disse ændringer fortsat kan have nogle hyggelige tester på 80 meter.

 

Som sædvanligt kommer her en status for både 10 meter og 80 meter for de første 8/7 måneder af i år. Det giver et fingerpeg om hvordan det er gået. Vi mangler 3/4 tester endnu. Husk det er kun de 8 bedste der tæller i det samlede resultat, så der kan ske forskydninger i resultatet.