EDR aktivitets test

Amatørradio

EDR aktivitetstest

Resultater 2023

10 meter test jan 2023

10 meter test feb. 2023

80 meter test feb. 2023

10 meter test marts 23

80 meter test marts 23

10 meter test april 23

80 meter test april 23

10 meter test maj 23

80 meter test maj 23

10 meter test juni 23

80 meter test juni 23

10 meter test juli 23

80 meter test juli 23

10 meter test august 23

80 meter test august 23

10 meter test september 23

10 meter test oktober 23

80 meter test oktober 23

Resultater 2022

Resultater 2021