Amatørradio

antenneudvalget

Region Nj: Vakant
Region Sj: OZ5WU – tovholder og regional repræsentant.
Region Mj: Vakant
Region SD: OZ6TW Torben
Region Hs: Vakant (kandidatemner fra Reg-HS må meget gerne henvende sig til sekretæren)
Antenneudvalg kan kontaktes på antenner@edr.dk