Interessegrupper

RABOS, Radioamatørernes Borgerservice

Radioamatørernes Borgerservice Formålet med Radioamatørernes Borgerservice er at kunne yde kommunikationshjælp til borgerne i tilfælde af udfald af telefontjenester og internet på grund af strømafbrydelse. Danmark har en elforsyning af høj kvalitet som yder en stor grad af forsyningssikkerhed. Al erfaring viser imidlertid, at ingen komplicerede systemer er 100 procent sikre. Det må derfor påregnes, at elforsyningen vil kunne svigte som følge af teknisk uheld eller som følge af kriminelt eller fjendtligt cyberangreb. Vi har fuld tillid til at det danske beredskab er velforberedt på en sådan situation og har…

Læs Mere

Junior

Set af: 55

Læs Mere

CW-HJØRNETS morsekursus

af OZ8SW CW-hjørnets morsekursus er velkendt og gennemprøvet. Det har været solgt til private og biblioteker i en kassettebåndsudgave, og været brugt ved aftenskoleundervisning i mange år. Kassettebåndenes tid er forbi, og morsekursets tekster anvendes  med et PC program. Det unikke ved teksterne er: Lærings rækkefølgen af alfabetets tegn, tager hensyn til tegnenes sværhedsgrad og mulige forveksling med hinanden. Rækkefølgen er valgt, så sværhedsgraden er nogenlunde konstant i indlæringsforløbet, samtidig med at bogstaver som let forveksles, har størst afstand. Der er indført ord, så snart det er muligt. Derved undgås…

Læs Mere

JOTA

bla bla dsgfdsgs afdsfswf fsojfs Set af: 21

Læs Mere

Leave a Comment