Interessegrupper

Radio spejder

Interessegruppen Danske Radiospejder er bleven dannet for at fremme vores hobby og vores samarbejde med Spejderne. Målet for dette er at få flere Radiospejdere i Danmark. I Karup er der en aktiv Radiospejdergren (oz3dss – Danske Spejder Stationer), hvor Jan (oz1dke), Gorm (oz6orm) og Joe (oz3jb) er daglige ledere. Radiospejderne i Karup mødes hver tirsdag fra 19 til 21 og har været aktive siden 1985, hvor Jan startede det. Vores Facebook gruppens Set af: 1.192

Læs Mere

RABOS, Radioamatørernes Borgerservice

Radioamatørernes Borgerservice   Meld dig til RABOS og bliv en tydelig ressource i dit lokalområde 07-10-2019 RABOS idriftsættes 1. november 2019.  Se alle oplysninger om RABOS på hjemmesiden: www.rabos.dk Tilmelding til RABOS foregår direkte på hjemmesiden eller ved henvendelse til RABOS formand: Hans Bonnesen OZ5RB. mail@rabos.dk   ********************************************************         Radioamatørernes Borgerservice   RABOS idriftsættes 1. november 2019   07-10-2019   RABOS er en platform som stilles til rådighed for de danske certificerede radioamatører. Formålet med RABOS-platformen er at sætte de tilmeldte radioamatører i stand til at yde…

Læs Mere

Rævejagt OZ7FOX

Sjællandsmesterskab 2019: Resultatlister kan ses på www.oz7fox.dk eller på www.facebook.com/oz7fox Vy 73 de Arne, OZ9VA Set af: 826

Læs Mere

Junior

Hej alle unge mennesker! Mit navn er Agnethe Jørgensen eller OZ3KJR. Mit mål på EDR’s hjemmesider og få jer, de unge, mere ind i den stor verden af radioamatører. Og der er mangel på unge mennesker, mange af det ting der bliver sagt og gjort i fonindering bliver gjort på en ældre måde. Set af: 948

Læs Mere

CW-HJØRNETS morsekursus

af OZ8SW CW-hjørnets morsekursus er velkendt og gennemprøvet. Det har været solgt til private og biblioteker i en kassettebåndsudgave, og været brugt ved aftenskoleundervisning i mange år. Kassettebåndenes tid er forbi, og morsekursets tekster anvendes  med et PC program. Det unikke ved teksterne er: Lærings rækkefølgen af alfabetets tegn, tager hensyn til tegnenes sværhedsgrad og mulige forveksling med hinanden. Rækkefølgen er valgt, så sværhedsgraden er nogenlunde konstant i indlæringsforløbet, samtidig med at bogstaver som let forveksles, har størst afstand. Der er indført ord, så snart det er muligt. Derved undgås…

Læs Mere

Relaterede