Forfattervejledning OZ

Vi modtager MEGET gerne din artikel, men læs lige det følgende, inden du sender den ind til redaktionen.

Teksten

·      Din tekst skal indsendes som Word- eller Open Office-fil. Vi kan naturligvis også læse rene tekstfiler. Med andre ord kan vi læse filtyperne: docx, odt og txt. Benytter du andre formater, så spørg lige, om vi kan læse dem.

·      Vi skal bruge en version af din artikel UDEN illustrationer. Derudover skal du desuden

o   Enten sende en version af teksten, hvor du viser, hvorledes du ønsker illustrationerne placeret.

o   Eller sende en version af teksten, hvor du har markeret med dobbeltparenteser i teksten, hvor de enkelte illustrationer hører til. som f.eks.

§  Stormen Bodil var meget hård ved nogle af antennerne, og vi blev nødt til at tage 80 m dipolen ned for at reparere de knækkede dele. ((pic001)).

·      Husk at lave en liste med billedtekster.

·      Og så er det god stil at benytte grammatikværktøjet i din tekstbehandler, inden du sender artiklen til os. Det sparer os for en del arbejde 😉

Fotos og illustrationer

·      Ja tak!

·      indsendes i højeste opløsning, dvs. flest mulige pixels. Et foto i et magasin skal indeholde 10-16 gange flere pixels end et foto til web.

·      indsendes som enkelt filer. Det er med andre ord ikke nok, at dine fotos mv. kun er inde i dit tekstdokument. De skal også sendes som enkeltstående filer. Meget gerne i en zip-fil.

·      Omdøb eventuelt dine fotos og illustrationer, så deres navne er i rækkefølge i forhold til, hvor de skal være placeret i teksten. (Men bemærk, at vi af grafiske hensyn kan være nødsaget til at ændre rækkefølgen.)

·      Hvis du omdøber filerne, kan de derfor f.eks. komme til at hedde:

o   pic001.psd, pic002.psd, pic003.psd osv.

o   pic001.png, pic002.png, pic003.png osv.

o   pic001.jpg, pic002.jpg, pic003.jpg osv.

·      Lad være med at lave retningshenvisninger til illustrationer som f.eks.

o   se billedet forneden, se billedet til højre etc.

·      Lav

o   enten en liste over billedtekster til sidst i din tekst.

o   eller omdøb/navngiv dine billeder, så billedteksten = filnavnet.

·      Vær opmærksom på, at copyright skal være 100% i orden. Medsend kun egne billeder eller billeder, som du har fået skriftlig tilladelse til at benytte. Det er en udbredt misforståelse, at billeder fra nettet må bruges, for ”de har jo været publiceret, så alle kan se dem.” MEN: Et billede hentet på nettet har du som udgangspunkt IKKE lov til at benytte. Hvis du skriver på nettet, må du ofte både henvise og linke til et billede. At downloade og printe det i et blad er noget helt, helt andet!

Honorar

·      Artikler honoreres med et (mindre) honorar pr. side.

·      I forbindelse med hver udgave af OZ rundsender redaktøren en liste, så hver forfatter kan se sit tilgodehavende.

·      Selve honoraret kan du vælge at

o   donere til EDR. Det gør du ganske enkelt ved at undlade at bede om at få det udbetalt.

o   få udbetalt. Det gør du ved at følge den vejledning, som følger med redaktørens forfatterliste.

o   donere til en lokalafdeling af EDR (eller eksempelvis en contest-station). Det gør du ved at følge den vejledning, som OZ0J Jørgen Rømming har udarbejdet. Find vejledningen under menupunkt: foreningen - litteratur - donation af forfatterhonorar

 

Sproget og grammatikken

Du behøver ikke at være verdensmester i skriftlig fremstilling for at indsende en artikel. Hvis du har brug for det, kan du få masser af sparring og hjælp til din artikel. Ring til mig, så laver vi en aftale, som passer dig.

Når det er sagt, er det en stor hjælp, hvis du slår grammatikkontrollen til i dit tekstbehandlingsprogram. Og gør noget ved alle de røde streger.

Det vil også være helt fint, hvis du lige kaster et blik på følgende fem hurtige hacks til korrekt kommasætning. Det gør korrekturlæsningen lettere.

 

Fem kommaregler ifølge OZ1JS

Regel 1. Komma foran men.

Der skal altid komma foran men. BASTA!

Eksempler:

Han kom for sent, men det gjorde ikke så meget.

Han var træt, men tilfreds med sit arbejde.

 

Regel 2. Komma foran at.

Der skal altid komma foran at

- medmindre det står umiddelbart foran et udsagnsord.

Eksempler:

Sæt komma her:

Han brød sig ikke om, at der var så meget støj i lokalet.

Hun foreslog, at de skulle tage bussen hjem.

Sæt ikke komma her:

Der er ikke noget at rafle om.

Det lykkedes ham at nå frem i tide.

 

 

Regel 3. Komma foran hv-ord.

Der skal altid komma foran ord, som begynder med hv:

Hvem, hvor, hvis, hvad, hvordan osv.

(der er få undtagelser, meget få. Så sæt komma!)

 

Regel 4. Komma foran som og der

Der skal altid komma foran som og der, hvis de vel at mærke kan erstatte hinanden i sætningen.

Eksempler

Her kan som erstattes af der:

De købte noget mad, som smagte dejligt.

De købte noget mad, der smagte dejligt.

Der var ikke nogen, som havde lyst til at deltage.

Der var ikke nogen, der havde lyst til at deltage.

Sæt komma!

Her kan som ikke erstattes af der.

Han brølede som en løve.

Hun kom ind ad døren som en tornado.

Så intet komma!

 

Regel 5. Komma i opremsninger

Han købte store mængder af modstande, kondensatorer, transistorer og printplader

Sæt komma.

 

(opdateret november 2023)